La sfârşitul lunii iulie 1994, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a creat posibilitatea utilizării accesului la servicii Internet pentru alte universităţi în regim de acces comutat pe linie telefonică.

În decembrie 1999 se inaugurează reţeaua CAMAN (Cluj Academic Metropolitan Area Network), prima Reţea Metropolitană Academică din România la care este legată şi universitatea noastră.

În data de 20 mai 2004 a fost realizată legatura Gigabit către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca.

La început, în anii de pionierat, activitatea aferentă Centrului de Informatizare şi Comunicaţii s-a desfăşurat cu ajutorul angajaţilor de specialitate a diferitelor departamente şi catedre.

În data de 5 mai 2010, la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Npoca s-a înfiinţat Centrul de Informatizare şi Comunicaţii (Hotărârea Consiliului de Administraţie a USAMV din data de 03.05.2010), având ca scop coordonarea ansamblului activităţilor Reţelei Informatice şi de Comunicaţii.

Centrul de Informatizare este un serviciu al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca care vizează coordonarea activităţilor Reţelei USAMV.

Activităţile monitorizate sunt:

  • administrarea rețelei universitare de date
  • administrarea serviciilor de date
  • administrarea sistemelor ce servesc date

Activităţile centrului sunt coordonate de Conf. dr. Sobolu Rodica.

Echipa tehnică este compusă din specialişti în domeniu.