La sfârşitul lunii iulie 1994, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca a creat posibilitatea utilizării accesului la servicii Internet pentru alte universităţi în regim de acces comutat pe linie telefonică.

În decembrie 1999 se inaugurează reţeaua CAMAN (Cluj Academic Metropolitan Area Network) prima reţea metropolitană academică din România la care este legat şi universitatea noastră.

La date de 20.mai 2004 a fost realizată legatură Gigabit către Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca.

La început, în anii de pionierat, activitatea aferentă Centrul de Informatizare şi Comunicaţii s-a desfăşurat cu ajutorul angajaţilor de specialitate a diferitelor departamente şi catedre.

În data de 5 mai 2010 la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Npoca s-a înfiinţat Centrul de Informatizare şi Comunicaţii (Hotararea Consiliului de Administraţie a USAMV din data de 03.05.2010), având ca scop coordonarea ansamblului activităţilor Reţelei Informatice şi de Comunicaţii.