UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 

CENTRUL DE CERCETARE SMTAD - SISTEME MINIME SI TEHNOLOGII AGRICOLE DURABILE

SMTAD - PERSONALUL CENTRULUI

 

                       Nume şi prenume: BLAGA GHEORGHE

 

Titlu ştiinţific: doctor în Agronomie

Grad didactic: profesor

Disciplina: titular, disciplina de Pedologie

Informaţii de contactare: E-mail : blagaghe@yahoo.com ; Telefon : 0264596384 int. 135, Fax 0264593792

 

Studii:

            - DIPLOMĂ DE DOCTOR ÎN AGRONOMIE, 1981, Institutul Agronomic din Timişoara

            - DIPLOMĂ DE INGINER AGRONOM, 1968, Institutul Agronomic Dr. Petru Groza

            - DIPLOMĂ DE BACALAUREAT, 1960, Liceul Teoretic Cehul Silvaniei, reg. Maramureş

Limbi străine cunoscute: rusa

 

Domenii de competenţă:

- pedologie

- evaluarea terenurilor

- reconstrucţia ecologică

Domenii de interes:

- reconstrucţie ecologică a terenurilor degradate prin activităţi social-economice

- evoluţia entiantrosolurilor

- evaluarea terenurilor pentru culturi agricole şi horticole

 

Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică:

La Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj – Napoca:

  - 1992- prezent:  Profesor universitar

  - 1992 -1990, Conferenţiar universitar

  - 1983 -1990, C.P. III

  - 1968-1983, asistent universitar

 

Listă cuvinte cheie: pedologie, pedologie ameliorativă,  reconstrucţie ecologică a terenurilor

 

Experienţa profesională: 

  - 2004 -1992, Profesor universitar, USAMV, Fac. de Agricultură, Cluj-Napoca

  - 1992 -1990, Conferenţiar universitar, USAMV, Fac. de Agricultură, Cluj-Napoca

  - 1990 - 1983, C.P.III, USAMV, Fac. de Agricultură, Cluj-Napoca

  - 1983 -1972, , asistent universitar, USAMV, Fac. de Agricultură, Cluj-Napoca

  - 1972 -1967, asistent universitar stagiar, USAMV, Fac. de Agricultură, Cluj-Napoca

 

Stagii de cercetare în ţară/străinătate:

-  ICPA Bucureşti (1976, 1980, 1981)

            -  Ungaria (1982, 1984)

-  Moscova (1985)

-  Franţa (2001).

Afilieri profesionale:

-   International Union of Soil Sciences - IUSS

-  Comisia CAER privind recultivarea terenurilor degradate prin activităţi social- economice.

-   Comisia GAGR privind recultivarea terenurilor degradate prin activităţi social economice;

            -   European Society for Soil Conservation;

-   Asociaţia Oamenilor de Ştiinţă-filiala Cluj-Napoca;

-    Societatea Inginerilor Agronomi din România

-         Societatea pentru o Agricultură Ecologică

Contracte de cercetare coordonate:

- Reconstrucţia ecologică şi îmbunătăţirea stării de fertilitate a protosolurilor antropice rezultate în urma exploatărilor miniere de suprafaţă din Transilvania, 2002-2004

- Reconstrucţia terenurilor degradate prin activităţi socio-economice 1976-2000

- Utilizarea nămolurilor orăşeneşti la îmbunătîţirea fertilităţii protosolului antropic (entiantrosol)

 

Lucrări publicate:

            - 23 manuale, cărţi şi tratate

            - 143 lucrări ştiinţifice din care 9 în străinătate

            - 53 lucrări ştiinţifice comunicaţii la diferite manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale

            - 45 rapoarte ştiinţifice predate la beneficiari

 

Lista lucrărilor semnificative publicate:

 

 1. Blaga Gh., C. Răuţă, M. Dumitru, V. Bunescu, T. Lechinţan, Lucia Blaga, Roxana Vulcan,  Doina Clapa, 1999 – Cercetări privind influenţa fertilizării organice şi minerale asupra producţiei de porumb şi ovăz cultivate pe haldele de steril (protosol antropic) de la exploatarea minieră de suprafaţă Căpuş – judeţul Cluj (VII). Revista Agricultura, anul VII, nr. 1 (29), pg. 17-20.
 2. Blaga Gh., M. Dumitru, 1999 – Situaţia fondului funciar a României. Revista Agricultura, anul VIII, nr. 4 (32), Cluj-Napoca, pg. 10-13.
 3. Blaga Gh., V. Bunescu, C. Răuţă, M. Dumitru, R. Lăcătuşu, Roxana Vulcan T. Lechinţan, Eugenia Gamenţ, Doina Clapa, 1999 – The rate of humus accumulation on anthropic protosol from Căpuş – Cluj disctrict. Lucrările Simp. „Agricultura în perspectiva mileniului trei” USAMV Cluj-Napoca, 21-23, pg. 286-291.
 4. Blaga Gh., V. Bunescu, C. Răuţă, M. Dumitru, R. Lăcătuşu, Roxana Vulcan, T. Lechinţan, Eugenia Gamenţ ,  Doina Clapa, 1999 – The rate of humus accumulation on anthropic protosol from Căpuş – Cluj disctrict. Volumul simpozionului „Rolul solului în studierea ecosistemelor” Congresul Societăţii Poloneze de Ştiinţa Solului 7-10. oct., Lublin.
 5. Blaga Gh., V. Bunescu, I. Păcurar, Laura Paulette, T. Lechinţan, Doina Clapa, 2000 - Bonitarea terenurilor agricole degradate de exploatarea minieră de suprafaţă Leghia (jud. Cluj) şi a haldelor nivelate (protosoluri antropice). Lucrările Simpozionului “Agricultură şi alimentaţie – prezent şi prespectivă”  USAMV Cluj-Napoca, vol II, pg. 395-400.
 6. Blaga Gh., M. Dumitru, T. Lechinţan, Laura Paulette, Doina Clapa, 2000 - Bonitarea terenurilor afectate de exploatarea minieră de suprafaţă „Dealul Cărămidăriei” (jud. Cluj) şi a haldelor nivelate (protosoluri antropice), Lucrările celei de-a XV-a Conferinţe Naţionale a SNRSS  Suceava, 25-28 august, CD.
 7. Blaga Gh., V. Bunescu, I. Păcurar, T. Lechinţan, Laura Paulette, 2000 – Bonitarea terenurilor degradate de exploatarea minieră de suprafaţă Morlaca-Poieni, jud. Cluj şi a haldelor nivelate (protosoluri antropice). Vol Simp. Fac. de Agricultură Iaşi, CD.
 8. Blaga Gh., V. Bunescu, I. Păcurar, Laura Paulette, T. Lechinţan, Doina Clapa, 2000 - Bonitarea terenurilor agricole degradate de exploatarea minieră de suprafaţă Leghia (jud. Cluj) şi a haldelor nivelate (protosoluri antropice). Lucrările Simpozionului “Agricultură şi alimentaţie – prezent şi perspectivă”  USAMV Cluj-Napoca, vol II, pg. 395-400.
 9. Blaga Gh., V. Bunescu, I. Păcurar, Laura Paulette, Doina Clapa, T. Lechinţan, 2000 - Bonitarea terenurilor afectate de exploatarea minieră de suprafaţă Răstoci (jud. Sălaj) şi a haldelor rezultate (protosoluri antropice). Vol. Sesiunii anuale a Facultăţii de Agricultură Timişoara, 8 dec.
 10. Blaga Gh., M. Dumitru, T. Lechinţan, Laura Paulette, Lucia Blaga, Doina Clapa, 2000 - Noi aspecte privind influenţa îngrăşămintelor organice, organo-minerale şi minerale la sparcetă, cultivată pe protosolurile antropice de la Căpuş, jud. Cluj. Simpozion ştiinţific Naţional „Perspective ale restructurării şi redresării agriculturii româneşti ”USAMV Facultatea de Management, Inginerie economică în Agricultură şi dezvoltare rurală, Bucureşti, 25-26 mai.
 11. Gh. Blaga, V. Bunescu, C. Răuţă, T. Lechinţan, Laura Paulette, Doina Clapa, 2001 -Unele aspecte privind refacerea terenurilor degradate de exploatarea minieră la zi de la Căpuş, jud. Cluj, Lucrările Simpozionului SNRSS Filiala Oltenia- Craiova, 14 - 15 iunie, pg 310-315.
 12. Blaga Gh., Doina Clapa, M. Dumitru, I. Păcurar, Laura Paulette, T. Lechinţan, Lucia Blaga, 2001- Pedogenetical Processes in the Anthropic Protosoil at Căpuş, Şatra Sector, Cluj District, Buletinul USAMV, Seria Agricultură, vol. 55-56, 2001, pg. 182.
 13. Blaga Gh., V. Bunescu, 2001 – Clasificarea solurilor României. Revista Agricultura, anul X, nr.1-2 (37-38), pg. 7-9.
 14. Blaga Gh., M. Dumitru, Doina Clapa, V. Bunescu, Laura Paulette, T. Lechinţan, Gh. Funar, Lucia Blaga, I. Trenca, 2002 – 25 de ani de cercetări în domeniul recultivării terenurilor degradate de exploatările miniere la zi din Transilvania. Simp. Internaţional „Reabilitarea terenurilor ocupate şi afectate de activitatea de extracţie a lignitului din bazinele miniere ale Olteniei”. Tg-Jiu, 7-10 iunie, pg. 110-115.
 15. Blaga Gh., Doina Clapa, I. Păcurar, Laura Paulette, Al. Clapa, T. Lechinţan, Lucia Blaga, 2003 – Caracterizarea stării structurale a protosolurilor antropice (entiantrisoluri) de la Căpuş, jud. Cluj, după 25 de ani de la luarea în cultură. Vol. Simp. Ştiinţific „Agricultură în perspectiva integrării europene” 23-24 oct., USAMV  Ion Ionescu de la Brad Iaşi, pg. 80-86.
 16. Blaga Gh., Doina Clapa, I. Păcurar, Laura Paulette, T. Lechinţan, Al. Clapa, 2003 – Characterization of soil structure on anthropic protosoils resulted through surface mining exploitation from Căpuş, County of Cluj. Bul. USAMV, vol. 59, ISSN 1454-2382, pg. 251.
 17. Blaga Gh., M. Dumitru, Doina Clapa, V. Bunescu, I. Păcurar, Laura Paulette, T. Lechinţan, Lucia Blaga, Al. Clapa, 2003 – 25 years of research in the domain of the recultivation of the soils degraded by the surface mining exploitations in Transylvania. Vol. celei de-a XVII-a conf. naţionale de Ştiinţa solului, 25-30 august, Timişoara, sub tipar.

 

Alte informaţii:    

– Conducător ştiinţific de doctorat în domeniul Agricultură şi Horticultură, 10 doctoranzi, 4 finalizaţi.

            - Expert evaluator a cercetării din Învăţământul superior.

            - Prodecan Facultatea de Agricultură 2000-1996.

- Şef catedra de Ştiinţa solului 1996 - şi în prezent

 

14.02.2006                                                                      Prof. Univ. Dr. Gheorghe Blaga