UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 

CENTRUL DE CERCETARE SMTAD - SISTEME MINIME SI TEHNOLOGII AGRICOLE DURABILE

SMTAD - PERSONALUL CENTRULUI

                                     Nume şi prenume:  DÎRJA MARCEL

 

Grad didactic: Conferentiar – Imbunatatiri funciare

Informaţii de contactare: Tel. 0264-596384, int. 132, E-mail: marcel.dirja@usamvcluj.ro

Data şi locul naşterii: 12.09.1963, Suceava, jud. Suceava

Studii, specializări:

            Studii universitare: Facultatea de constructii, sectia Imbunatatiri funciare, Iasi

            Specializări:

-         expert evaluator funciar, atestat de M.A.A.P. (2002)

-         absolvent curs postuniversitar „Tehnici si tehnologii moderne in cadastru”, Universitatea tehnica Petrosani (2003)

            Doctorantură: doctor in agricultura si horticultura (1998)

           

Activitatea didactică:

-         1992 – 1997 – asistent universitar la USAMV Cluj – Napoca

-         1997 – 2000 – sef lucrari la USAMV Cluj – Napoca

-         2000 – prezent – conferentiar la USAMV Cluj – Napoca

 

Domenii de cercetare:

-         combaterea eroziunii solului

-         combaterea alunecarilorde teren

-         irigatii in spatii protejate

-         combaterea excesului de umiditate

 

Membru al unor societăţi şi asociaţii profesionale:

-         Asociatia Generala a Inginerilor din Romania (AGIR) din anul 2000;

-         Comitetul National Roman de Irigatii si Drenaje (CNRID), din anul 1995;

-         Societatea Nationala Romana de Stiinta Solului (SNRSS), din anul 1997;

-         Societatea de Agricultura Ecologica  din anul 1998;

-         secretar al Societatii Nationale Romane de Stiinta Solului, din anul 2000.

 

Realizări semnificative

            Cărţi şi lucrări ştiinţifice: 7 carti publicate, in domeniile: combaterea eroziunii solului, pedologie, cadastru, combaterea excesului de umiditate

            Creaţii, premii, distincţii:

           

Alte menţiuni:

-         director si membru in la 15 proiecte de cercetare (CNCSIS, Banca Mondiala, Agral, Relansin)

-         expert evaluator CNCSIS

-         expert evaluator ANEVAR

 

              14.02.2006                                                                         Conf. Univ. Dr. Marcel DIRJA