UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 

CENTRUL DE CERCETARE SMTAD - SISTEME MINIME SI TEHNOLOGII AGRICOLE DURABILE

SMTAD - PERSONALUL CENTRULUI

                                                   Nume şi prenume: Duda Matei Marcel

 

Titlu ştiinţific: Doctor în Agricultură şi Horticultură

Grad didactic: Conferenţiar

Disciplina: Fitotehnie, titular

Informaţii de contactare: e-mail: mduda@usamvcluj.ro, Tel. 0264.596384 int. 131, Acasă 0264.433137, Mobil 0743.133698;

Studii: Facultatea de Agricultură şi Horticultură, secţia Agricultură;

Limbi străine cunoscute: Germana, Franceză, Engleză;

Domenii de competenţă: Cultura plantelor de câmp, Cultura hameiului, Cultura plantelor medicinale, Herbologie, Păstrarea produselor agricole, Controlul calităţii seminţelor

Domenii de interes: Cultura hameiului, Cultura plantelor medicinale, Cultura plantelor de câmp, Herbologie, Protecţia plantelor;

Activitate didactică: 14 ani;

Lista cuvintelor cheie: fitotehnie, hamei, plante medicinale, buruieni, controlul seminţelor;

Experienţă profesională: 4 ani conferenţiar, 5 ani şef lucrări, 6 ani asistent, 2 ani inginer cu chimizarea IAS, 4 ani şef de fermă vegetală şi pomicolă;

Cursuri de specializare:

 - în ţară: 1989, "Noutăţi tehnologice în pomicultură", SCP Bistriţa; 1991, “Tehnologii moderne în culturi de câmp” la Centrul de Perfecţionare a cadrelor din IAS-uri, Crevedia; 1993, Curs postuniversitar “Tehnologii moderne de cultură a hameiului”;

- în străinătate: 1997, “Agricultura şi Industria Alimentară în proces de transformare - Cerinţe noi în cercetarea şi perfecţionarea agricolă”, 23.6 - 4.7.1997, Universitatea Hohenheim - Germania; 2002, „Utilizarea unor specii din cultura mare (graminee, hamei, plante aromatice şi medicinale) în scop ornamental, în contextul agriculturii biologice”, Bavaria - Germania, 1-31 oct. 2002;

Afilieri profesionale: Asociaţiei Hameicultorilor din România, Asociatia Inginerilor Agronomi din Romania, Societatea Română pentru Studiul şi Combaterea Buruienilor, European Weed Research Society (EWRS).

Lista brevetelor: Colaborator la crearea unui nou soi de hamei „Superalfa de Cluj”, Certificat de înregistrare a soiului eliberat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, cu nr. 2700/09.06.2005. Autori: Leon Sorin Muntean, Solovăstru Cernea, Gavrilă Morar, Dan Vârban, Leon Muntean, Marcel Duda, Sorin Muntean, Rodica Vârban, Maria Tofană.

Lista contractelor de cercetare coordonate:

-  2000-2001, CNCSIS tip AT: “Cercetări privind tehnologia de cultivare a hameiului pe principii ecologice.”

-  2002-2004, CNCSIS tip A: “Contribuţii la revigorarea culturii hameiului în România”.

Lucrări publicate: 4 cărţi; 82 lucrări ştiinţifice în ţară, 7 în străinătate.

Lista lucrărilor semnificative publicate:

Cărţi:

DUDA, M. MARCEL, 2003. Fitotehnie tropicală şi subtropicală. Ed. AcademicPres, 257 p.

DUDA MARCEL, DAN I. VÂRBAN, SORIN MUNTEAN, 2003, Fitotehnie – Îndrumător de lucrări practice. Partea I. Ed. AcademicPres, 236 p.

 

Lucrări ştiinţifice:

  1. DUDA M.M., MUNTEAN L.S., CERNEA S., MORAR G., VÂRBAN D., MUNTEAN S., 2005. Posibilităţi de control a îmburuienării în plantaţiile de hamei. Hameiul şi plantele;

  2. DUDA M.M., D. VÂRBAN, S. LUKACS, 2005. Degree of adaptability of sugar beet varieties in the conditions of NW Romania. In Proceedings, XL. Croatian Symposium on Agriculture. ISBN 953-6331-31-4, p. 419-420.

  3. DUDA M.M., D.I. VÂRBAN, S. MUNTEAN, E. BRAD, G. BĂLAŞ, 2003. Tehnologie de succes aplicată la Ferma de Hamei Rădeşti. În Hameiul şi plantele medicinale, Anul XI, Nr. 1-2 (21-22), Ed. AcademicPres, ISSN 1454-7805, p. 19-20.

  4. DUDA M.M., D. VÂRBAN, S. MUNTEAN, S. VÂTCĂ, 2002. Cercetări privind aplicarea erbicidelor la hamei. În Hameiul şi plantele medicinale. An X, nr. 1-2 (19-20), Ed. AcademicPress, Cluj-Napoca, p. 75-82, ISSN 1454-7805.

  5. DUDA, M. MARCEL, DAN VÂRBAN, SEVASTIŢA MUSTE, MARIA TOFANĂ, SORIN MUNTEAN, 2002. Research concerning weed control in hop. Innováció, a tudomány és a gyakorlat egysége az ezredforduló agráriumában (Inovaţia, unitatea ştiinţei şi practicii în agricultura mileniului III), Növénytermestés (Cultura plantelor), Debrecen, 2002, április 11-12, p. 354-359, ISBN 963-9274-27-5.

  6. DUDA M.M., D. VÂRBAN, ŞTEFANIA GÂDEA, S. MUNTEAN, S. VÂTCĂ, 2001 - Eficienţa economică a combaterii buruienilor la hamei cu erbicide pe vegetaţie. Hameiul şi plantele medicinale. An IX, nr. 1-2 (17-18), Ed. AcademicPress, Cluj-Napoca, p. 29-34.

 

februarie, 2006                                           Conf. Univ. Dr. Duda Matei Marcel