UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 

CENTRUL DE CERCETARE SMTAD - SISTEME MINIME SI TEHNOLOGII AGRICOLE DURABILE

SMTAD - PERSONALUL CENTRULUI

  

  

                       Nume şi prenume: RUSU TEODOR

 

 

 

Titlul ştiinţific: DOCTOR ÎN AGRONOMIE

Grad didactic: CONFERENŢIAR

Disciplina: AGROTEHNICĂ

Informaţii de contactare: E-mail: rusuteodor@yahoo.com, teodor.rusu@email.ro Telefon: 0264-596384 int. 204, mobil: 0724719774, Fax: 0264-593792

Studii:

-         DIPLOMĂ DE DOCTOR ÎN AGRONOMIE, 2002, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca.

-         DIPLOMĂ DE INGINER AGRONOM, 1993, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca.

-         DIPLOMĂ DE BACALAUREAT, 1986, Liceul Agroindustrial Sărmaşu, Judeţul Mureş.

Alte competenţe:

-     Expert evaluator, nominalizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică în Baza de Experţi pentru Programul Cercetare de Excelenţă -CEEX 2006.

Limbi străine cunoscute: franceză, engleză.

Domenii de competenţă:

-         agrotehnică şi herbologie,

-         tehnică experimentală şi câmp demonstrativ,

-         pedologie – studii pedologice şi bonitarea terenurilor, studii pedoameliorative şi de combatere a eroziunii solului,

-         specializare în elaborarea proiectelor de cercetare, dezvoltare, extensie.

Domenii de interes:

-         sisteme de conservarea a solului pentru o agricultură durabilă, sisteme antierozionale, lucrări minime, semănat direct,

-         biologia şi ecologia buruienilor, cartarea buruienilor,

-         combaterea integrată a buruienilor şi folosirea corectă a erbicidelor,

-         asolamentele, rotaţia culturilor şi agrotehnica diferenţiată,

-         metode de cercetare în laborator şi teren pentru evaluarea însuşirilor fizice, hidrofizice, agrochimice şi agrobiologice ale solului.  

Activitate didactică:

-         2003 - prezent: Cursul şi lucrările practice la Tehnică experimentală şi câmp demonstrativ cu anul II Biologie – Ştiinţe Agricole.

-         2003 - prezent: Cursul şi lucrările practice la Agrotehnică şi Herbologie cu anul III Ingineria şi Protecţia Mediului.

-         1999 - prezent: Cursul şi lucrările practice la Agrotehnică cu anul II Horticultură şi Peisagistică.

-         1999 - prezent: Cursul şi lucrările practice la Agrotehnică cu anul III Biologie - Ştiinţe Agricole.

-         1999 - 2001: Cursul şi lucrările practice la Exploatarea solului cu anul II MDAR.

-         1996 - prezent: Lucrările practice la Agrotehnică cu anul III Agricultură.

-         îndrumător ştiinţific la 18 proiecte de diplomă finalizate.

Lista cuvintelor cheie: agrotehnică, lucrările solului, combaterea buruienilor, asolamente.

Experienţa profesională:

-         2005 – prezent, conferenţiar, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca,

-         2002 – 2005, şef de lucrări, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca,

-         1999–2002, asistent universitar, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca,

-         1996–1999, doctorand cu frecvenţă, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca,

-         1993–1996, inginer pedolog, Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Cluj.

Stagii de cercetare în ţară / în străinătate:

-     Germania, 8 – 12 noiembrie 2005, participare la expoziţia „Agritechnica 2005” – Hannover.

-     Italia – participare la expoziţia mondială „EIMA – Esposizione Internazionale si Machine per L`Agricoltura” – Bologna, Italia. Perioada 10-14.11.2004.

-     Germania, 12-18 iunie 2005 – vizita de specialitate, organizator colaborator în cadrul proiectului nr. 913/2002 cu Banca Mondială şi MAPDR-UMP. Au fost vizitate: Universitatea Hohenheim şi 12 ferme agricole familiale.

-     Germania, 3-10 iulie 2004 – vizita de specialitate, organizator colaborator în cadrul proiectului nr. 913/2002 cu Banca Mondială şi MAPDR-UMP. Titlul proiectului: Extensia de tehnologii noi, neconvenţionale de lucrare a solului care asigură reducerea consumului de energie, prevenirea eroziunii solului şi evită poluarea mediului. Au fost vizitate: Universitatea Hohenheim, firma Lechler, Himel, Kuhn şi 8 ferme agricole familiale.

-     Germania – participare la expoziţia mondială „Agritehnica 2003” – Hannover. Perioada: 8-15.11.2003.

-     Germania – Sisteme neconvenţionale de lucrare a solului: sisteme minime şi semănat direct. Perioada: 21-27.06.2003. Universitat Hohenheim, Osteuropazentrum, D-70593, Stuttgart.

-     Germania – Transfer tehnologic şi integrare europeană - cursuri de vară. Perioada: 29.06.1998 - 10.07.1998. Universitat Hohenheim, Osteuropazentrum, D-70593, Stuttgart.

-     Austria – Funcţionarea centrelor de consultanţă agricolă şi agromontanologie. Perioada: 20.08.1994 - 27.08.1994.

-     Franţa – Condiţii şi criterii la înfiinţarea unei exploataţii agricole. Perioada: 20.08.1992 - 29.09.1992; 20.03.1993 - 20.05.1993. Asociaţia “Solidaritẻ Calata-Roumanie”, 22600 Treve.

Cursuri de specializare:

-     absolvit cursul “Managementul proiectelor de Cercetare – Dezvoltare - Implementare” – certificat nr. 479/23.03.2001 – Agenţia Managerială de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic – Politehnica Bucureşti.

-     absolvit cursul de pedagogie – certificat seria B nr. 0006189 din 15 iunie 1999 – Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca.

Afilieri profesionale:

-     2004, membru şi persoană de contact al Centrului de Cercetare tip C: Sisteme Minime şi Tehnologii Agricole Durabile – SMTAD – recunoscut de CNCSIS-MEC în 11.04.2004, Certificat nr.35/CC-C.

-     2004, membru, International Union of Soil Sciences – IUSS.

-     2003, membru, Societatea pentru o Agricultură Ecologică - SAE.

-     2000, membru, Organizaţia de Cercetare pentru Lucrările Solului, Filiala România a ISTRO – International Soil Tillage Research Organization.

-     1997, membru, Societatea Naţională de Studiu şi Combatere a Buruienilor –SNRCSB, Filiala România a EWRS – European Weed Research Society.

-     1994, membru, Societatea Naţională Română pentru Ştiinţa Solului – SNRSS, Filiala România a ISSS – International Society of Soil Science.

Contracte de cercetare:

-     Director de GRANT: Cercetări privind influenţa sistemelor minime de lucrare asupra conservării fertilităţii, a biodiversităţii şi a rezervei de apă acumulată în sol, ca bază eco-tehnologică pentru o agricultură durabilă. Grant CNCSIS tip A. Partener: MEN-CNCSIS, cod 753/2004-2005, comisia 5, durata 2004-2006.

-     Director de GRANT: Cercetări privind influenţa sistemelor neconvenţionale de lucrare, asupra biologiei şi stării fitosanitare a solului. Grant CNCSIS tip AT. Partener: MEN-CNCSIS, tema nr. 57, cod 147/2003, comisia 5, durata 2002-2003.

-     Colaborator la 18 proiecte de cercetare.

Lucrări publicate:

-         13 cărţi, 2 cursuri, 3 îndrumătoare de lucrări practice, 5 suporturi de curs pentru IDD,

-         128 lucrări ştiinţifice publicate, din care 115 în ţară şi 13 în străinătate,

-         19 comunicări la diverse manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale,

-          autor a 4 rapoarte de cercetare şi colaborator la 42 rapoarte contractuale predate la beneficiar.

Lista lucrărilor semnificative publicate:

            Cărţi:

1.   Rusu,T., 2005, Agrotehnică. Editura „RISOPRINT” Cluj-Napoca, Colecţia Agraria, ISBN 973-656-821-0, pp. 334, 100 exemplare.

2.   Rusu,T., I.Albert, A.Bodis, 2005, Metode şi tehnici de producţie în agricultura ecologică – Ecotehnica. Editura „RISOPRINT” Cluj-Napoca, ISBN: 973-656-962-4, pp. 142, 500 exemplare.

3.   Guş,P., T.Rusu, 2005, Dezvoltarea durabilă a agriculturii. Editura „RISOPRINT”, Cluj-Napoca, ISBN 973-804-0, pp. 50, 400 exemplare.

4.   Guş,P., T.Rusu, Ileana Bogdan, 2004, Asolamentele, rotaţia culturilor şi organizarea teritoriului. Editura „RISOPRINT”, Cluj-Napoca, ISBN 973-656-566-1, pp. 218, 200 exemplare.

5.   Guş,P., S.Cernea, T.Rusu, Ileana Bogdan, 2004, Sisteme de semănat, fertilizat si întreţinere a culturilor. Editura „RISOPRINT”, Cluj-Napoca, ISBN 973-656-565-3, pp. 220, 200 exemplare.

6.   Guş,P., Ileana Bogdan, T.Rusu, I.Drocaş, 2004, Combaterea buruienilor şi folosirea corectă a erbicidelor. Editura „RISOPRINT”, Cluj-Napoca, ISBN 973-656-573-4, pp. 220, 200 exemplare.

7.   Guş., T.Rusu, Ileana Bogdan, 2004, Agrotehnica. Editura „RISOPRINT”, Cluj-Napoca, ISBN 973-656-711-7, pp. 524, 200 exemplare.

8.   Guş,P., T.Rusu, Ileana Bogdan, 2003, Sisteme convenţionale şi neconvenţionale de lucrare a solului. Editura “Risoprint”, Cluj-Napoca, ISBN 973-656-365-0, pp. 204, 200 exemplare.

9.   Guş,P., T.Rusu, Ileana Bogdan, 2003, Agrotehnică – Îndrumător de lucrări practice. Editura “Risoprint”, Cluj-Napoca, ISBN 973-656-366-9, pp. 284, 200 exemplare.

10.  Guş,P., T.Rusu, S.Stănilă, 2003, Lucrările neconvenţionale ale solului şi sistema de maşini. Editura “Risoprint”, Cluj-Napoca, ISBN 973-656-367-7, pp. 200, 200 exemplare.

11.  Guş,P., N.Cordoş, I.Mihaiu, T.Rusu, I.Ivan, 2003, Rapiţa – tehnologie de cultivare; aliment şi combustibil. Editura “Risoprint”, Cluj-Napoca, ISBN 973-656-401-0, pp. 134, 100 exemplare (participare 20%).

12.  Bogdan, Ileana, P.Guş, T.Rusu, 2003, Agrotehnică diferenţiată. Editura “Risoprint”, Cluj-Napoca, ISBN 973-656-409-6, pp. 356, 100 exemplare.

13.  Ghereş, Marinela, T.Rusu, M.I.Ghereş, 2003, Economia mediului şi protecţia agroecosistemelor. Editura “Risoprint”, Cluj-Napoca, ISBN 973-656-387-1, pp.287, 100 exemplare.

14.  Guş,P., T.Rusu, Ileana Bogdan, 2003, Agrotehnică – Îndrumător de lucrări practice (ediţia a –II-a). Editura “Risoprint”, Cluj-Napoca, ISBN 973-656-508-4, pp. 284, 200 exemplare.

15.  Guş,P., T.Rusu, Ileana Bogdan, 2001, Agrotehnică (vol.I) – Determinări specifice şi calitatea lucrărilor solului. Editura “Risoprint”, Cluj-Napoca, ISBN 973-656-090-2, pp.221. 200 exemplare.

16.  Guş,P., T.Rusu, Ileana Bogdan, M.Haţegan, 2001, Sisteme neconvenţionale de lucrare a solului. Editura „RISOPRINT”, Cluj-Napoca, ISBN:973-656-133-X, pp.108, 100 exemplare.

Lucrări de specialitate reprezentative:

1.   Rusu, T., Petru Guş and Ileana Bogdan, 2006, The influence of minimum soil tillage systems on weed density, frequency of phytopatogenous agents and crop yields of soybean, wheat, potato, rape and corn. Journal of Food, Agriculture & Environment, vol. 4(1/2006), p. 225-227, ISSN: 1459-0255, WFL Publisher Science and Technology, Helsinki, Finlanda. Online Journal ISFAE, vol.4 (1/2006) www.world-food.net., http://www.isfae.org/scientficjournal/2006/issue1.php, Section Agriculture, ISSN: 1459-0263.

2.   Rusu,T., P.Guş, Ileana Bogdan, Carmen Puia, M.Ciucoş, T.Huzdup, 2005, The influence of minimum soil tillage systems on production, weed encroachment and frequency of phytopatogenous agents in culture of wheat, corn, soybean, raps and potatoes. Natural resources and sustainable agriculture – International Scientific Session Oradea-Debrecen, Part 1., pag. 293-301. RO ISBN 973-613-898-4. HU ISBN 963-9274-887. Editura Universităţii din Oradea.

3.   Rusu,T., P.Guş, Ileana Bogdan, 2005, The influence of minimum soil tillage systems on weed density of soybean, wheat, potato, rape and corn. Buletinul USAMV-CN, 61/2005, ISSN 1454-2382. Seria Agricultură. Editura AcademicPres®, Cluj-Napoca. Pag. 426. Prezentată la al 4-lea simpozion internaţional „Prospects for the 3RD millenium agriculture”, USAMV Cluj-Napoca 6-7.10.2004.

4.   Rusu,T., P.Guş, Ileana Bogdan, 2005, Researches regarding the influence of minimum tillage systems upon the soil properties, yield and energy efficiency in the case of maize, soya-bean and winter wheat crops. Simpozion ştiinţific internaţional MAIA – Universitatea Agrară de Stat din Moldova, vol. 13 Agronomie – Lucrări ştiinţifice, pag.196-203, ISBN 9975-64-026-5, Chişinău.

5.   Rusu,T., 2004, Cerinţe de calitate la pregătirea patului germinativ pentru culturile din prima urgenţă. Revista „Ferma”, Anul VI, nr. 1(27), februarie – martie 2004, ISSN 1454-7732, Editura SC Waldpress SRL Timişoara.

6.   Rusu,T., P.Guş, Ileana Bogdan, 2003, Research on soil tillage systems over winter wheat production on representative soils from the hilly area of Transilvania's. 2rd International Symposium “Prospects for the Agriculture of the 3rd Millenium”, 9-11 octombrie 2003, publicată în Buletinul USAMV-CN, 59/2003 (12-19), ISSN 1454-2382, pag.265.

7.   Rusu,T., 2003, Cercetări privind influenţa sistemelor neconvenţionale asupra biologiei şi stării fitosanitare a solului. Revista “Agricultura”- Revistă de Ştiinţă şi Practică Agricolă. Anul XII, numerele 1-4 (45-48)/2003, pag. 7-12. Editura ACADEMICPRESR. ISSN 1221-5317.

8.   Rusu,T., P.Guş, Ileana Bogdan, Theodora Papazoghlou 2003, Cercetări privind conservarea fertilităţii solului sub influenţa sistemului de lucrare. În lucrarile simpozionului “Mediul – cercetare, protecţie şi gestiune”, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Biologie şi Geologie. Editura Presa Universitară Clujeană, ISBN 973-610-150-9, pag. 465-468.

9.   Rusu,T., P.Guş, Ileana Bogdan, 2003, Influence of minimum tillage systems on different soil properties. XXXVIII Croatian Symposium on Agriculture. University of Zagreb, Faculty of Agriculture. ISBN: 953-6135-39-6. pag. 307-308. Opatija, Croatia.

10. Rusu,T., P.Guş, Ilena Bogdan, 2002, Researches regarding the conservation of soil fertility function of soil tillage systems. Buletinul USAMV-CN, 57/2002, ISSN 1454-2382. Seria Agricultură. Editura AcademicPres®, Cluj-Napoca. Pag. 101-106.

11.  Rusu, T., 2002, Cercetări privind combaterea speciei Convolvulus arvensis L. în relaţie cu sistemul de lucrare a solului şi erbicidele folosite, din culturile de porumb, soia, grâu şi cartof. Revista “Protecţia plantelor  - Societatea Naţională de Protecţia Plantelor, anul XII, nr. 46, pag. 73-79, Tipar: S.C. Poliam impex S.R.L.Cluj-Napoca, ISSN-1453-2271.

12.  Rusu,T., 2002, Determinarea umidităţii solului cu ajutorul curentului electric. Revista “Agricultura”- Revistă de Ştiinţă şi Practică Agricolă.Anul XI, numerele 1-2 (41-42)/2002. Editura ACADEMICPRESR, pag. 58-60. ISSN 1221-5317.

13.  Rusu,T., P.Guş, Ileana Bogdan, Marinela Ghereş 2002, Influenţa sistemelor neconvenţionale de lucrare asupra conservării fertilităţii solului. În lucrările Conferinţei “Autovehiculul, Mediul şi Maşina Agricolă”, “AMMA 2002”, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, vol. 3, “Maşini Agricole Poluare şi Strategii de Mediu”, pag.305-312. Editura U.T.Pres. ISBN 973-8335-60-4.

14.  Rusu,T., P.Guş, Ileana Bogdan, 2002, Cercetări privind modificarea însuşirilor solului brun argiloiluvial sub folosinţa arabil şi fâneaţă. Universitatea din Oradea. Facultatea de Protecţia Mediului Înconjurător. Sesiunea de comunicări ştiinţifice „Resurse de mediu şi dezvoltarea durabilă”. Editura Universităţii din Oradea, vol. VIII, Anul 8, pag. 63-68, ISSN 1453-9470.

15.  Rusu,T., P.Guş, Ileana Bogdan, M.Haţegan, 2002, Researches regarding the influence of different soil tillage systems upon the agrophysical and agrochemical properties on haplic luvisol from the hilly areas of Cluj. Sesiunea anuală omagială de comunicări ştiinţifice “ 80 de ani de la naşterea prof.dr.doc. Şt. Iulian Drăcea”, USAMV a Banatului Timişoara, 9-10 mai, Editura Orizonturi Universitare Timişoara, vol. XXXIV, ISBN 973-8391-23-7, pag.97-102.

16.  Rusu,T., P.Guş, Ileana Bogdan, M.Duda, 2002, Influenţa sistemului de lucrare asupra stării fizice a solului brun argiloiluvial din zona colinară a clujului. Sesiunea ştiinţifică jubiliară „40 de ani de Învăţământ Superior Horticol la Craiova”, Analele Universităţii din Craiova, vol. VII (XLIII) ISBN 1435-1275, 6-7 iunie, pag.468-473.

17. Rusu,T., P.Guş, Ileana Bogdan, M.Haţegan, 2002, The change of some properties of haplic luvisol from the hilly areas of Cluj function of soil tillage systems. To the international conference „The unity of Innovation, Science and practice in the Agrarian sector of te Millenary (Innováció a tudomány és a gyakorlat egysége az ezredfordulo agráriumában)”, pg. 348-353, Faculty of Agriculture, The University of Debrecen, 11-12 april, Ungaria, ISBN 963 9274 27 5.

18. Rusu,T. P.Guş, Ileana Bogdan, M.Haţegan, Marinela Ghereş, 2001, Combaterea biologică a buruienilor. Revista “Protecţia plantelor” - Societatea Naţională de Protecţia Plantelor, anul XI, nr.42, pag. 48-54.Tipar: S.C. POLIAM IMPEX S.R.L.Cluj-N.

19.  Rusu,T., P.Guş, C.Băluţiu, Ileana Bogdan, M.Dârja, 2001, Denitrificarea – sursă pentru depoluarea solului, subsolului şi apelor freatice. Descriere, dirijare şi control. În lucrările sesiunii jubiliare de comunicări ştiinţifice “Creştere economică, dezvoltare, progres”, Universitatea “Babeş-Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca, vol.XXX, Secţiunea “Calitatea produselor şi mediului”, pag. 1690-1702.

20.  Rusu,T., Ileana Bogdan, 2000, Soluţii şi tehnici de utilizare durabilă şi eficientă a terenurilor din zona colinară a Clujului. În lucrările simpozionului “Agricultură şi alimentaţie – prezent şi perspective”, USAMV Cluj-Napoca. Ed. AcademicPresR, ISBN 973-99991-4-X, pag. 416-422.

21.  Rusu,T., P.Guş, Ileana Bogdan, M.Haţegan, 2000, Modificarea unor însuşiri de bază ale solului brun argiloiluvial din zona colinară a Clujului în funcţie de sistemul de lucrare al solului. În lucrările simpozionului “Agricultură şi alimentaţie – prezent şi perspective”, USAMV Cluj-Napoca, Editura AcademicPresR, ISBN 973-99991-4-X, pag. 110-116.

22.  Rusu,T., P.Guş, Ileana Bogdan, Carmen Puia, M.Dîrja, 2000, Cercetări privind influenţa sistemului de lucrare a solului asupra îmburuienării şi a bolilor la cultura de grâu. In Analele Universităţii din Oradea, Facultatea de Protecţia Mediului, Oradea, TOM VI, partea a –II –a, Fascicula Agricultură şi Horticultură, pag. 221-228. ISSN 1453-9470.

23.  Rusu,T., P.Guş, Bogdan Ileana, Al.Meşter, 1999, Influenţa sistemului de lucrare al solului asupra producţiei de grâu. În simpozion “Sisteme de lucrări minime ale solului”, pag. 87-92, USAMV Cluj-Napoca.

 

                 14.02.2006                                                                   Conf. Univ. Dr. Rusu Teodor