UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA 

CENTRUL DE CERCETARE SMTAD - SISTEME MINIME SI TEHNOLOGII AGRICOLE DURABILE


SCOP SI OBIECTIVE       DOMENII DE ACTIVITATE       PROIECTE FINALIZATE       PROIECTE IN DERULARE       OFERTA DE SERVICII
IMAGINI DIN CENTRU       PROIECTE CEEX       PROIECTE PN II       SITE-URI UTILE       EVENIMENTE       PARTENERI STAINI       in constructie

 

PREZENTARE GENERALĂ

Centrul de Cercetare Sisteme Minime si Tehnologii Agricole Durabile (SMTAD) s-a constituit prin evaluarea organizată de CNCSIS în perioada ianuarie – mai, 2004, la comisia 5: Comisia de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară.

Recunoaşterea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, şi respectiv a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior este consfinţită prin CERTIFICATUL de recunoaştere a Centrului de Cercetare: Sisteme Minime şi Tehnologii Agricole Durabile, tip C, nr. 35/CC-C din 11-V-2004.

SMTAD a fost reevaluat conform „Metodologiei de autoevaluare a laboratoarelor si centrelor de cercetare din USAMV Cluj-Napoca”, in perioada mai-iunie 2011, fiind aprobat in sedinta de Senat din 16 iunie 2011.

SEDIUL

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

 Centrul de cercetare SMTAD - Sisteme minime şi tehnologii agricole durabile 

     Cod: 400372, Cluj-Napoca, str. Mănăştur, nr. 3-5 

     0264-596384 

    0264-593792

CONDUCEREA

DIRECTOR:                                                                                PERSOANA DE CONTACT:

Prof. Univ. Dr. Rusu Teodor                                                   Dr. Ing. Moraru Paula Ioana   

 

COMITETUL DIRECTOR:                                                            COMISIA DE CENZORI

Prof. Univ. Dr. Rusu Teodor                                                    Prof. Univ. Dr. Bogdan Ileana  

Prof. Univ. Dr. Drocaş Ioan                                                     Prof. Univ. Dr. Dirja Marcel

Prof. Univ. Dr. Pacurar Ioan                                                    Conf. Dr. Ranta Ovidiu