University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca
Since 1869

flag ro 

Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole

ANUL I

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Chimie fizică şi coloidală 1* 1 2 2 4 Examen
Chimie organică* 1 2 2 4 Examen
Chimie anorganică si chimie analitica 1* 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Geometrie descriptivă şi desen tehnic * 1 1 2 3 Verificare pe parcurs
Matematica şi prelucrarea statistică a datelor 1* 1 2 1 3 Verificare pe parcurs
Informatică aplicată şi grafică asistată de calculator 1* 1 1 2 4 Examen
Biofizica* 1 2 1 4 Examen
Chimie fizică şi coloidală 2* 2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Chimie anorganică si chimie analitica 2* 2 2 2 4 Examen
Chimia alimentului* 2 2 2 4 Examen
Matematica şi prelucrarea statistică a datelor 2* 2 1 1 3 Examen
Informatică aplicată şi grafică asistată de calculator 2* 2 1 2 3 Verificare pe parcurs
Biochimia alimentelor 1* 2 2 2 4 Examen
Fenomene de transfer* 2 2 1 4 Verificare pe parcurs
Practică tehnologică  2   90 3 Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Ecologie ** 2 2 1 2 Verificare pe parcurs
Protectia mediului** 2
Limba  engleza** 1 - 2 3 Verificare pe parcurs
Limba franceza ** 1 -
Limba germana ** 1 -

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Ed. Fizică si sport*** 2 - 1 - Verificare pe parcurs

 

* Discipline comune pentru IPA, TPPA si  TPPA      
** Se va alege o disciplina: engleza, franceza, germana      
*** Conditie de promovare an de studiu      
Practica 3 saptamani: 1 sapt. unit. de ind. carne, 1 sapt. unit. de ind. laptelui, 1 sapt. unit. de morarit si panificatie

  

ANUL II

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Microbiologie generală * 1 2 2 4 Examen
Materii prime vegetale 1* 1 2 1 3 Verificare pe parcurs
Materii prime animale 1* 1 2 1 3 Verificare pe parcurs
Utilaje în ind. alimentară 1* 1 2 1 4 Examen
Operaţii unitare în industria alimentară 1* 1 1 2 4 Examen
Tehnica frigului 1 1 2 1 4 Verificare pe parcurs
Biochimie 2* 1 1 2 3 Examen
Microbiologie specială * 2 2 2 4 Examen
Materii prime vegetale 2* 2 2 1 4 Examen
Materii prime animale 2* 2 2 1 4 Verificare pe parcurs
Utilaje în ind. alimentară 2* 2 2 1 4 Verificare pe parcurs
Operaţii unitare în industria alimentară 2* 2 2 2 3 Verificare pe parcurs
Tehnica frigului 2 2 2 1 4 Examen
Reologia alimentelor* 2 2 1 3 Examen
Practică tehnologică  2 90 90 3 Verificare pe parcurs

Discipline opționale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Electrotehnică** 2 2 1 3 Verificare pe parcurs
Elemente de inginerie electrica** 2
Principiile nutriţiei umane** 1 2 1 3 Verificare pe parcurs
Psihologia alimentatiei umane** 1

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Politici agricole regionale 1 2 1   Verificare pe parcurs

  

* Discipline comune pentru TPPA , TPPA SI IPA        
* *Se va alege o disciplina pe fiecare semestru        
Practica 3 saptamani: 1 sapt. unit. de ind. carne, 1 sapt. unit. de ind. laptelui, 1 sapt. unit. de morarit si panificatie

 

ANUL III  

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Aditivi  alim si ingrediente in ind.alimentara* 1 2 2 4 Examen
Inocuitatea prod. alimentare 1 2 1 4 Verificare pe parcurs
Tehnologii extractive  1 - zahar  1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Tehnologia cărnii 1 1 2 2 4 Examen
Teh. morărit  şi panificaţiei 1 1 2 1+1 practica 4 Examen
Tehn.  produselor extractive 2 - ulei 1 2 1+1 practica 4 Examen
Practică tehnologică 3 1 - 30 2 Verificare pe parcurs
Aditivi  alim si ingrediente in ind.alimentara* 2 2 2 4 Examen
Tehnologia cărnii 2 2 2 1+1 practica 4 Examen
Teh. morărit  şi panificaţiei 2 2 2 2 4 Examen
Tehn. prod. extract.3-amidon, prod zaharoase 2 2 1+1 practica 4 Examen
Teh. prod. fermentative 1 2 2 1+1 practica 4 Verificare pe parcurs
Practică tehnologică 4 2   60 3 Verificare pe parcurs

 Discipline opţionale 

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Igiena societăţilor agroalimentare* 2 2 1 3 Verificare pe parcurs
Biotehnologii alimentare* 1 2 2 3 Examen
Tehnici de comunicare** 1 1 1 2 Verificare pe parcurs
Orientarea pentru cariera** 1
Bioetica alimentara** 2 1 1 3 Verificare pe parcurs
Alimente modificate genetic** 2

 Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Conducere auto 1* 1 1 2   Examen
Conducere auto 2* 2 1 2   Examen

  

*Discipline comune pentru TPPA , TPPA, IPA;
**Discipline optionale: se va alege una in fiecare semestru
Practica 3 saptamani:  sapt. unit. de ind. carne, 1 sapt. unit. de ind. laptelui, 1 sapt. unit. de morarit si panificatie

 

ANUL IV

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Controlul calit. prod. de origine vegetală 1* 1 2 2 3 Verificare pe parcurs
Controlul calit. prod.de origine animală 1* 1 2 2 3 Verificare pe parcurs
Tehnologii fermentative 2  1 2 1 4 Examen
Tehnologia laptelui 1 1 2 1 3 Examen
Tehn. semiconserv şi conserv. 1 1 2 1 4 Examen
Contabilitate * 1 2 1 3 Examen
Management şi marketing 1* 1 2 1 3 Examen
Depozitarea produselor vegetale 1 1 2 3 Verificare pe parcurs
Ambalaje şi design* 2 1 1 3 Verificare pe parcurs
Controlul calit. prod. de origine vegetală 2* 2 2 2 3 Examen
Controlul calit. prod.de origine animală 2* 2 2 2 3 Examen
Tehnologia laptelui 2 2 2 2 4 Examen
Tehn. semiconserv şi conserv. 2 2 2 1 3 Examen
Legislaţie în ind. alimentara* 2 2 1 3 Verificare pe parcurs
Management şi marketing 2* 2 2 1 3 Examen
Principii şi metode de conservare a prod. Alimentare 2 1 2 3 Verificare pe parcurs
Practică tehnologică  2 60 60 3 Verificare pe parcurs

 Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Boli transmisibile prin alimente la om 1 1 1 3 Verificare pe parcurs
Siguranţa şi securitatea alimentelor* 2 2 1 3 Verificare pe parcurs

  Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Metodologia întocmirii proiectelor 1   1   Verificare pe parcurs

  

*Discipline comune pentru TPPA si TPPA      
Practica 2 saptamani pentru definitivarea proiectelor de diploma