University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca
Since 1869

flag ro 

Silvicultura

ANUL I

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Matematică  1 2 2 5 Examen
Rolul şi importanţa pădurilor în societate 1 1 2 4 C
Elemente de informatică forestieră 2 2 2 3 Verificare pe parcurs
Biofizică, meteorologie şi climatologie 2 1 2 3 C
Biochimie vegetală 1 2 2 5 Examen
Botanică silvică 1 1 2 2 5 Examen
Botanică silvică 2 2 2 2 4 Examen
Topografie 2 2 2 4 C
Geometrie descriptivă şi desen tehnic 1 1 2 3 Verificare pe parcurs
Geologie şi pedologie forestieră 1 1 2 1 4 Examen
Geologie şi pedologie forestieră 2 2 2 2 5 Examen
Fiziologia plantelor 2 2 2 5 Examen
Maşini şi echipamente pentru silvicultură 1 2 1 4 C
Educaţie fizică 1 1 - 1 - Verificare pe parcurs
Educaţie fizică 2 2 - 1 - Verificare pe parcurs
Practică 1 2   4 săpt 3 Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Limbi moderne aplicate - engleză 1 1 - 1 - C
Limbi moderne aplicate - franceza 1 1 - 1 - C
Limbi moderne aplicate - engleza 2 2 - 1 3 Verificare pe parcurs
Limbi moderne aplicate - franceza 2 2 - 1 3 Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Conducerea tractorului 2 - 2 - Examen

 

ANUL II

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Genetică şi ameliorarea arborilor 1 1 1 1 2 Verificare pe parcurs
Genetică şi ameliorarea arborilor 2 2 3 2 5 Examen
Ecologie şi protecţia mediului 2 2 2 4 C
Construcţii forestiere 1 1 1 2 Verificare pe parcurs
Teledetecţie şi fotogrametrie 2 1 1 2 Verificare pe parcurs
Dendrologie 1 1 2 2 5 Examen
Dendrologie 2 2 2 2 5 Examen
Dendrometrie 1 1 2 2 5 Examen
Dendrometrie 2 2 2 2 5 Examen
Biostatistică şi tehnică experimentală 1 2 2 5 Examen
Fitopatologie forestieră 1 2 2 5 Examen
Entomologie 2 2 2 4 Examen
Staţiuni forestiere  1 2 1 4 C
Micromultiplicarea speciilor forestiere 1 1 1 1 2 Verificare pe parcurs
Micromultiplicarea speciilor forestiere 2 2 1 1 2 Verificare pe parcurs
Practică 2 2   4 săpt 3 C

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Educatie fizica 3 1 - 1 - Verificare pe parcurs
Educatie fizica 4 2 - 1 - Verificare pe parcurs
Limbi moderne aplicate - engleză 3 1 - 1 - -
Limbi moderne aplicate - franceza 3 1 - 1 - -
Limbi moderne aplicate - engleza 4 2 - 1 - Verificare pe parcurs
Limbi moderne aplicate - franceza 4 2 - 1 - Verificare pe parcurs

 

ANUL III

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Silvicultură 1 1 3 2 5 Examen
Silvicultură 2 2 3 1+2 practica 5 Examen
Împăduriri 1 1 2 2 5 Examen
Împăduriri 2 2 2 1+2 practica 5 Examen
Amenajarea spaţiilor verzi 1 1 2 practica 4 Verificare pe parcurs
Cultura vânatului şi salmonicultură 1 1 2 2 3 Examen
Cultura vânatului şi salmonicultură 2 2 1 2 3 Examen
Exploatări forestiere 1 2 2 2 5 Examen
Mecanizarea lucrărilor forestiere 1 1 1 3 Examen
Amelioraţii silvice 1 2 2 2 4 Examen
Gestiunea afacerilor în silvicultură 1 2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Drept şi legislaţie forestieră 1 1 1 3 Verificare pe parcurs
Monitoring forestier 1 2 2 5 Verificare pe parcurs
Practică 3 2   4 săpt 4 C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Tehnici de comunicare 1 1 1 2 Verificare pe parcurs
Orientare pentru carieră 1 1 1 2 Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Conducere auto 1 1 1 1 - Verificare pe parcurs
Conducere auto 2 2 1 1 - Verificare pe parcurs

 

 ANUL IV

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Exploatări forestiere 2 1 2 2 5 Examen
Amenajarea pădurilor 1 1 2 2 5 Examen
Amenajarea pădurilor 2 2 2 1+2 practica 5 Examen
Studiul lemnului  1 2 2 5 Verificare pe parcurs
Produse forestiere 2 2 2 5 Examen
Corectarea torenţilor 1 3 1+2 practica 5 Examen
Tehnologia prelucrării lemnului 1 1 2 2 5 Examen
Tehnologia prelucrării lemnului 2 2 2 2 4 C
Gestiunea afacerilor în silvicultură 2 2 2 2 4 Examen
Marketing forestier 2 1 1 2 Verificare pe parcurs
Amelioraţii silvice 2 1 2 1+1 practica 5 Examen
Transporturi forestiere 2 2 2 practica 4 Examen
Ergonomie şi protecţia muncii în silvicultură 2 1 1 2 Verificare pe parcurs
Practică de proiect 4 2   4 săpt 4 C