University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca
Since 1869

flag ro 

IMIT

ANUL I

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Microeconomie 1 2 2 4 Examen
Analiză matematică 2 2 2 5 Examen
Cultură organizaţională 1 2 2 4 Examen
Geografie fizică 1 2 2 4 Examen
Filosofie 1 2 1 3 Verificare pe parcurs
Educaţie fizică 1 1 - 1 2 Verificare pe parcurs
Macroeconomie 2 2 2 5 Examen
Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială 1 2 2 4 Examen
Bazele turismului 1 2 2 4 Examen
Bazele contabilităţii  2 2 2 5 Examen
Geografie economică 2 2 2 4 Examen
Sociologie generală 2 2 2 3 Verificare pe parcurs
Drept general 2 2 1 4 Examen
Educaţie fizică 2 2 - 1 2 Verificare pe parcurs

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Produse alimentare animale 1 2 2 3 Examen
Biochimie 1 2 2 3 Examen
Limbi moderne aplicate - engleză 1 1 - 1 2 Verificare pe parcurs
Limbi moderne aplicate - franceză 1 1 - 1 2 Verificare pe parcurs
Limbi moderne aplicate - engleză 2 2 - 1 2 Verificare pe parcurs
Limbi moderne aplicate - franceză 2 2 - 1 2 Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Psihologie educaţională 1 2 2 - Examen
Pedagogie I 2 2 2 - Examen

 

ANUL II

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Statistică  economică 1 2 1+2 practica 5 Examen
Contabilitate financiară 1 1 2 2 5 Examen
Structuri de primire turistică 2 2 2 practica 5 Examen
Agroturism 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Relaţii economice internaţionale 1 2 2 4 Examen
Fizică 2 2 2 4 Verificare pe parcurs
Bazele managementului 1 2 2 5 Examen
Contabilitate financiară 2 2 2 2 5 Examen
Economia turismului  2 2 2 5 Examen
Metode de cercetare în turism 2 2 2 5 Examen
Ghid si orientare 2 2 2 3 Verificare pe parcurs
Informatica aplicată 1 2 3 4 Verificare pe parcurs
Practică 2   2 săptămâni 3 C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Produse alimentare agricole 1 2 1 3 Examen
Protectia consumatorului 1 2 1 3 Examen

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Limbi moderne aplicate - engleză 3 1 - 1 - Verificare pe parcurs
Limbi moderne aplicate - franceză 3 1 - 1 - Verificare pe parcurs
Educaţie fizică 3 1 - 1  - Verificare pe parcurs
Limbi moderne aplicate - engleză 4 2 - 1 - Verificare pe parcurs
Limbi moderne aplicate - franceză 4 2 - 1 - Verificare pe parcurs
Educaţie fizică 4 2 - 1 - Verificare pe parcurs
Pedagogie II 1 2 2 - Examen
Didactica specialităţii 2 2 2 - Examen

 

ANUL III

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Finanţe generale 1 2 2 5 Examen
Gestiunea firmei 1 2 3 5 Examen
Turism internaţional 1 2 2 5 Examen
Tehnică culinară şi de patiserie 1 1 2 2 5 Verificare pe parcurs
Igienă şi nutriţie 2 2 2 5 Examen
Relaţii bancare 1 2 2 5 Examen
Administrarea financiară a afacerii 2 3 3 5 Examen
Bazele evaluării afacerii 2 2 2 5 Examen
Tehnica operaţiunilor de turism 2 2 2 4 Examen
Tehnică culinară şi de patiserie 2 2 2 1 3 Verificare pe parcurs
Legislaţie în turism 1 2 2 4 Verificare pe parcurs
Practică 2   2 săptămâni 4 C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Sociologie rurală  2 2 2 4 Examen
Tehnici de prezentare şi comunicare 2 2 2 4 Examen
Managementul resurselor umane 2 2 2 4 Examen
Management strategic 2 2 2 4 Examen
Comunicare 1 1 2 1 Examen
Orientare pentru cariera 1 1 2 1 Examen

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Educaţie interculturală 2 1 2 - Verificare pe parcurs
Practică pedagogica 1 - 3   Verificare pe parcurs
Practică pedagogica 2 - 3 - Verificare pe parcurs

 

 ANUL IV

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Marketing în turism 1 2 2 4 Examen
Management in turism 1 3 1+2 practica 5 Examen
Grafica asistată de calculator  2 2 2 2 Examen
Gastronomie şi tehnica servirii 1 2 2 4 Examen
Analiză economică şi financiară 1 2 2 5 Examen
Etonografie şi folclor 1 1 2 4 Examen
Comunicare managerială 2 2 2 2 Examen
Managementul proiectelor 2 1 3 practica 3 Examen
Marketing virtual 2 1 2 2 Verificare pe parcurs
Produsul turistic 2 2 2 2 Examen
Dreptul afacerilor 1 1 2 4 C
Cercetari operaţionale şi proiectarea afacerii 2 1 2 practica 2 Examen
Practică 2   2 săptămâni 3 C
Susţinerea lucrării de licenţă 2 - - 10 Examen

 Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Asigurări 2 2 2 2 Examen
Control financiar și audit 2 2 2 2 Examen
Mobile Business (mBIZ) 2 2 2 2 C
Merceologie  1 2 2 4 Examen
Tehnologia procesarii produselor agricole 1 2 2 4 Examen

 Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Consultanţă 1 2 1 - Examen
Degustări de vin şi de băuturi distilate 2 2 2 - C