University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca
Since 1869

flag ro 

MTC

ANUL I

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Matematici generale 1 2 2 5 Examen
Analiză matematică 1 1 2 2 5 Examen
Analiză matematică 2 2 2 2 4 Examen
Fizică 2 2 2 4 Examen
Geometrie descriptivă 1 2 2 4 Examen
Topografie generală 1 1 2 3 5 Examen
Topografie generală 2 2 2 2 4 Examen
Topografie - proiect 2 - 2 proiect 3 P
Instrumente geodezice şi metode de măsurare 2 2 2 4 C
Utilizarea şi programarea calculatorului 1 1 2 2 4 C
Utilizarea şi programarea calculatorului 2 2 2 2 4 Examen
Desen topografic şi infografică 1 1 2 1 3 C
Desen topografic şi infografică 2 2 - 2 2 C
Educaţie fizică 1 1 - 1 1 Verificare pe parcurs
Educaţie fizică 2 2 - 1 1 Verificare pe parcurs
Practică-topografie 1 2   2 săptămâni 3 C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Limbi moderne aplicate - engleză 1, sau 1 - 1 1 Verificare pe parcurs
Limbi moderne aplicate - franceză 1 1 - 1 1 Verificare pe parcurs
Limbi moderne aplicate - engleză 2, sau 2 - 1 1 Verificare pe parcurs
Limbi moderne aplicate - franceză 2  2 - 1 1 Verificare pe parcurs
Filozofie, sau 1 1 1 2 Verificare pe parcurs
Sociologie 1 1 1 2 Verificare pe parcurs

 

ANUL II

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Analiză numerică 1 2 2 5 Examen
Matematici speciale 2 2 2 4 Examen
Teoria prelucrării măsurătorilor geodezice 1 1 2 2 4 Examen
Teoria prelucrării măsurătorilor geodezice 2 2 2 2 4 Examen
Topografie generală 3 1 2 2 4 Examen
Geodezie matematică şi fizică 1 1 2 2 5 Examen
Geodezie matematică şi fizică 2 2 2 2 4 Examen
Geodezie - proiect 2 - 2 proiect 3 P
Măsurători geodezice prin unde 1 2 2 4 Examen
Pedologie  bonitare  cadastrală 1 1 2 2 4 Examen
Pedologie  bonitare  cadastrală 2 2 2 1 3 Examen
Construcţii civile, industriale şi agricole 2 2 1 3 Verificare pe parcurs
Astronomie geodezică 2 2 2 3 Examen
Practică - topografie II şi geodezie  2   3 săptămâni 4 C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Agricultura si horticultura generala 1, sau 1 2 1 3 Verificare pe parcurs
Geologie şi geomorfologie 1 1 2 1 3 Verificare pe parcurs
Agricultura si horticultura generala 2, sau 2 2 1 2 Verificare pe parcurs
Geologie şi geomorfologie 2 2 2 1 2 Verificare pe parcurs
Limbi moderne aplicate - engleză 3,  sau 1 - 1 1 Verificare pe parcurs
Limbi moderne aplicate - franceza 3 1 - 1 1 Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Limbi moderne aplicate - engleza 4  2 - 1 1 Verificare pe parcurs
Limbi moderne aplicate - franceza 4 2 - 1 1 Verificare pe parcurs
Educatie fizică 3 1 - 1 1 Verificare pe parcurs
Educatie fizică 4 2 - 1 1 Verificare pe parcurs

 

ANUL III

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Geodezie satelitară 1 2 2 4 Examen
Topografie inginerească 1 2 2 2 4 Examen
Fotogrammetrie şi fotointerpretare 1 1 2 1 4 Examen
Fotogrammetrie şi fotointerpretare 2 2 2 2 4 Examen
Organizarea teritoriului si ecologie 1 2 2 4 C
Cartografie matematică 1 2 2 2 4 Examen
Măsurători subterane  1 2 2 4 Examen
Cadastru 1 1 2 1 3 Examen
Cadastru 2 2 2 2 4 Examen
Cadastru (proiect) 2 - 2 proiect 3 P
Hidrografie şi hidrologie generală  1 2 1 3 Examen
Sisteme informatice geografice (GIS) 1 1 2 2 4 Examen
Constructii hidrotehnice si imbunatatiri funciare 1 2 2 2 3 Examen
Amenajarea  teritoriului  şi  urbanism 1 2 1 4 Examen
Practică - topografie inginerească şi geodezie satelitara 2   3 săptămâni 4 C

Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Sisteme informatice geografice (GIS) 2  sau 2 2 1 2 C
Căi de comunicaţii  2 2 1 2 C
Comunicare   sau 2 2 1 2 Verificare pe parcurs
Orientare în carieră 2 2 1 2 Verificare pe parcurs

Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Conducere auto 1 1 1 1 - Verificare pe parcurs
Conducere auto 2 2 1 1 - Verificare pe parcurs

 

 ANUL IV

Plan de învăţământ

Discipline obligatorii

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Teledetecţie 1 2 2 4 Examen
Topografie inginerească 2 1 2 2 4 Examen
Topografie inginerească (proiect) 1 - 2 proiect 3 P
Cartografie matematică 2 1 2 2 4 Examen
Construcţii hidrotehnice şi îmbunătăţiri funciare 2 1 2 1 4 C
Automatiz., tehn.de măsurare şi prelucr.date geospaţiale 1 1 2 2 4 C
Automatiz., tehn.de măsurare şi prelucr.date geospaţiale 2 2 2 2 4 Examen
Sisteme info. în cadastru  1 2 1 4 Examen
Cartografie digitală 1 2 2 3 Examen
Legislaţie funciar-cadastrală 2 2 2 4 Examen
Management în cadastru 2 2 2 4 Examen
Urmărirea stabilităţii terenurilor şi construcţiilor 2 2 2 4 Examen
Evaluarea bunurilor imobiliare 2 2 2 4 C
Practica de proiect 2   4 săptămâni 4 Verificare pe parcurs

 Discipline opţionale

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Fotogrammetrie inginerească sau 2 2 1 3 C
Aplicaţiile teledetecţiei în agricultură 2 2 1 3 C
Organizarea lucrărilor de cadastru sau 2 2 1 3 C
Amenajamente silvice 2 2 1 3 C

 Discipline facultative

Disciplina Semestrul Ore curs Lucrari parctice/ seminarii Nr. Credite Forma de verificare
Contabilitatea firmei 1 2 2 3 C