Grădina Agro-Botanică

Gradina agro-botanicaSituată pe teritoriul campusului Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Grădina Agro-Botanică deţine peste două mii de specii vegetale care pot fi admirate de vizitatori. Această grădină botanică a fost înfiinţată în 1903, în imediata vecinătate a ruinelor unei mănăstiri de secol unsprezece. La ora actuală Grădina Agro-Botanică se întinde pe o suprafaţă de aproximativ 3 hectare.

În primele decenii de la înfiinţare, Grădina Agro-Botanică, a fost populată mai ales cu specii  şi soiuri de importanţă agricolă sau medicinală. Ulterior, colecţiile de plante au fost completate cu specii spontane din flora României şi din flora altor regiuni temperate ale Globului. Trecând printr-o perioadă dificilă după schimbările politice din 1989, grădina a fost radical reabilitată şi reorganizată începând cu anul 1998, an în care a fost creată şi prima colecţie specială a grădinii, cea a plantelor de stâncărie. Mai ales în luna mai, pe stâncăriile Grădinii Agro-Botanice, un covor multicolor de flori, unele dintre ele aparţinând unor specii rare în natură, încântă ochiul vizitatorilor. Înființarea celei de- a doua colecţii speciale, cea a plantelor suculente, numărând în prezent peste 400 de specii de cactuşi şi alte plante suculente, a fost începută în anul 1999. Florile minunate ale cactuşilor pot fi admirate, de primăvara până toamna, într-o prezentare adecvată mediului natural în care aceste plante sunt răspândite. Deși lacul de piatră din grădina botanică a fost construit curând după înființarea grădinii botanice, colecția de plante acvatice a fost practic înființată în 2010 odată cu reabilitarea acestui lac și extinderea suprafețelor de lacuri și mlaștini și în celelalte sectoare.

Grădina Agro-Botanică este un loc destinat studiului botanicii și conservării biodiversității planetei noastre. Cuprinde patru sectoare tematice mari: sectorul clasificării sistematice, sectorul ecologiei plantelor, sectorul speciilor ornamentale și sectorul biodiversităţii. Aceste sectoare tematice au fost organizate în această formă începând cu anul 2009.

Colecția de plante de stâncărie este prima colecţie specială a Grădinii Agro-Botanice (din anul 1999) şi cuprinde o suprafaţă destul de mare pentru acest tip de amenajare, atât în sectorul ecologiei plantelor cât şi în cel al plantelor ornamentale. Panta abruptă a terenului este amenajată cu roci de diferite tipuri si plantată cu specii scunde din stâncării naturale, din zonele de munte, arctice, secetoase, etc.

Colecția de plante suculente (plante grase) este cea de a doua colecţie specială a Grădinii Agro-Botanice (din anul 2000) şi cuprinde un număr mare de specii care înmagazinează apa, în special din familia Cactaceae şi Crassulaceae.

Colecția de plante acvatice și palustre este cea mai nou înființată colecție specială din Grădina Agro-Botanică, fiind inițiată după etanșeizarea succesivă a lacurilor de pe cuprinsul grădinii. Cuprinde o serie de specii adaptate la mediul acvatic acestea fiind total sau parțial scufundate în apă. Vedetele acestei colecții sunt desigur nuferii (Nymphaea) care înfloresc neîntrerupt până toamna târziu. În completarea florilor de nufăr, înotul carașilor colorați fac din lacurile grădinii botanice una dintre principalele atracții pentru vizitatori.

Colecția de arbori și arbuști din cadrul Grădinii Agro-Botanice, cu cele peste 150 de specii, poate fi considerată și ea o colecție specială. În acest caz fiind ea de fapt prima colecție specială înființată în cadrul Grădinii Agro-Botanice, deși nu a fost considerată ca atare de la început. A fost inițiată încă de la înființarea grădinii, când au fost plantați aici și primii arbori și arbuști. Unele exemplare au în prezent un aspect impozant, având deja o vârstă de peste 100 de ani. Speciile colecției de arbori și arbuști sunt răspândite în toate sectoarele Grădinii Agro-Botanice.

Pe plan internațional, Grădina Agro-Botanică a USAMV Cluj-Napoca este membră în organizația internațională a grădinilor botanice (BGCI – Botanic Gardens Conservation International), face anual schimburi de material biologic cu câteva sute de grădini botanice din toată lumea, fiind membră în comunitatea IPEN – The International Plant Exchange Network și editând anual publicația Index Seminum. Toate speciile de plante din Grădina Agro-Botanică Cluj-Napoca sunt cuprinse în baza de date internațională PlantSearch a Botanic Gardens Conservation International.

Responsabil  –  Grădina Agro-Botanică, 
Șef lucrări dr. Andrei Stoie

Skip to content