sigla-cu-fundal-transparent

 

Departamentul

Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ DIN VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

CONT: RO35TREZ21620F330500XXXX

BANCA: TREZORERIA CLUJ-NAPOCA

COD FISCAL: 4288381

Category: Informaţii