SITUAŢIA NUMĂRULUI DE STUDENŢI FIZICI
AN UNIVERSITAR 2017/2018 LA 1 OCTOMBRIE 2017

Facultatea

Specializări / Programe de studiu

Forma de învăţământ

Număr Studenți

Facultatea de Agricultură

Agronomie

Agricultură

id

97

Ingineria mediului

Ingineria mediului

id

59

Facultatea de Horticultură

Horticultură

Horticultură

id

72

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

Zootehnie

Zootehnie

id

31

Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Ingineria Produselor Alimentare

Tehnologia prelucrării produselor agricole

id

67

Total studenţi la  invatamantul la distanta

326

Category: Informaţii