sigla-cu-fundal-transparent

 

Departamentul

Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

harta

Category: Prezentare DIDFR

Despre site

Cuprinde date sintetice privind modul de accesare şi utilizare a Platformei ID (butonul dreptunghiular dreapta);

Aplicaţia Asistent-ID este un suport interactiv pentru organizarea activităţilor la departamentul de Învăţământ la Distanţă, accesibil cadrelor didactice şi studenţilor înscrişi la aceasta forma de învăţământ.

Asistent-ID asigură o comunicare organizată şi rapidă între cei care participă la procesul de învăţământ la distanţă.
Asistent-ID se accesează prin butonul din dreapta "Platforma ID", sau direct la adresa de web:
http://idfr.usamvcluj.ro/

Logare

Prima pagina ce apare oferă posibilitatea de logare a utilizatorilor autorizaţi.
Utilizatorii autorizaţi sunt de trei categorii:

 • Administratori
 • Cadre didactice
 • Studenţi

Administratorii sunt introduşi în sistem aprioric.
Introducerea în sistem a profesorilor şi a studenţilor se realizează prin operare în numele unui administrator. 
Cadrelor didactice şi studenţilor li se comunică în scris, în mod confidenţial, numele de utilizator şi parola cu care pot intra în sistemul Asistent-ID.
Logarea unui profesor sau student se acceptă dacă sunt îndeplinite ambele condiţii de mai jos:

 • utilizatorul alege specializarea şi anul de studiu la care este înscris (în cazul unui student) sau la care este titularul sau coordonatorul unei discipline (în cazul unui cadru didactic)
 • numele de utilizator întrodus este cunoscut de sistem şi se introduce parola corespunzătoare.

Facilităţi pentru studenţi

După logarea acceptată, studentul are la dispoziţie lista disciplinelor la specializarea/anul de studiu la care a intrat, sub forma unui meniu în stânga paginii. La activarea unei discipline, se oferă accesul la:

 • Programa analitică
 • Suportul de curs
 • Teste de autoverificare a cunoştinţelor
 • Posibilitatea trimiterii de rezolvări pentru proiectele lansate
 • Citirea anunţurilor specifice pentru disciplină

In partea dreaptă este afişată specializarea şi anul de studiu curent. Se oferă link-uri pentru a accesa, pentru specializarea şi anul de studiu curent:

 • Anunţurile generale
 • Planul calendaristic al convocărilor la sediul USAMV - Cluj
 • Bibliografia şi resursele web la toate disciplinele aferente

Facilitate pentru cadrele didactice

După o logare acceptată, profesorul are la dispoziţie lista disciplinelor la specializarea/anul de studiu la care a intrat, sub forma unui meniu în partea stânga a paginii.
La activarea unei discipline, se oferă acces la :

 • Programa analitică
 • Suportul de curs
 • Testele legate de disciplină, pentru verificarea corectitudinii acestora
 • Posibilitatea lansării proiectelor şi a consultării rezolvărilor trimise de către studenţi.

In partea dreaptă este afişată specializarea şi anul de studiu curent. Se oferă link-uri pentru a accesa, pentru specializarea şi anul de studiu curent:

 • Planul calendaristic la convocărilor la sediul USAMV - Cluj
 • Planul de învăţământ
 • Bibliografia şi resursele web la toate disciplinele aferente

Se oferă acces la funcţionalitatea de a publica anunţuri generale pentru specializarea şi anul de studiu curent.

 

Category: Prezentare DIDFR

Introducerea de noi specializări de instruire prin programe ID + FR, în conformitate cu cerinţele Standardelor ID şi FR elaborate de CNEAA, pentru ca Universitatea să devină un ofertant complex şi credibil de competenţe profesionale, cu adaptare rapidă la cerinţele pieţii.

Dezvoltarea bazei materiale electronice a Departamentului, pentru ca acesta să poată răspunde tuturor cerinţelor legate de instruirea la distanţă şi cu frecvenţă redusă, în conformitate cu Standardele prevăzute de HG nr. 1011 din 2001.

Realizarea site-lui Web al Departamentului pentru Învăţământul la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă, într-o formă modernă şi atractivă, cât şi dezvoltarea platformei E-learning, care trebuie să fie flexibilă şi adaptată dinamicii proceselor educaţionale din Universitate.

Colaborări cu alte universităţi din ţară şi din străinătate care au organizat forme de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă, în vederea unor schimburi de informaţii privind planurile de învăţământ, programele analitice, calendarul desfăşurării activităţilor, conceperea platformelor E-learning etc.

Category: Prezentare DIDFR

Clujul universitar (Klausenburg în limba germană, Koloszvár în limba maghiară), în care Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară îşi are sediul, este unul dintre cele mai mari şi mai importante oraşe ale României.

Străveche aşezare daco-romană, datată arheologic cu peste 1880 de ani în urmă, Clujul este situat pe Someşul Mic, într-o zonă de interferenţă a Munţilor Apuseni cu Podişul Someşan, pe una dintre principalele axe de comunicaţie ce leagă Europa Occidentală de Europa Centrală şi de Sud - Est.

Având în vedere poziţia sa geografică, istoria milenară şi mai ales profundele sale semnificaţii culturale, Clujul este considerat, pe bună dreptate, a fi o adevărată capitală spirituală a Transilvaniei.

Învăţământul superior clujean îşi are rădăcinile încă la mijlocul secolului al XVI-lea. În anul 1557, în clădirea fostei mănăstiri dominicane, a fost creat un colegiu în care se studia pe baza a două cicluri, trivium şi quadrivium şi care beneficia de un corp profesoral de nivel european. O dezvoltare deosebită a învăţământului universitar clujean se produce în secolul al XIX-lea, când istoria culturală a Clujului se înscrie în amplul curent al iluminismului.

În acea perioadă s-au înfiinţat şi Institutul de Învăţământ Agronomic Cluj-Mănăştur (1869) şi apoi Universitatea din Cluj (1872). Procesul de dezvoltare şi de modernizare a învăţământului superior clujean a continuat în secolul al XX-lea, îndeosebi în ultima sa jumătate.

Astăzi, Centrul Universitar Cluj-Napoca cuprinde şase universităţi de stat, grupate în Consorţiul Universităţilor Clujene: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, Universitatea "Babeş-Bolyai", Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Universitatea Tehnică, Academia de Muzică "Gheorghe Dima" şi Universitatea de Artă şi Design.

În ultimii ani, universităţilor de stat li s-au adăugat şi trei universităţi particulare: "Avram Iancu", "Dimitrie Cantemir" şi "Bogdan Vodă".

Numărul studenţilor din instituţiile de învăţământ clujene este în continuă creştere, depăşind, în prezent, cifra de 60.000.

Odată cu numărul de studenţi a crescut şi prestigiul învăţământului academic clujean, fapt ce se reflectă în numeroasele legături cu instituţiile similare din alte ţări, schimburi de specialişti şi studenţi, programe de colaborare ştiinţifică şi didactică.

Category: Prezentare DIDFR

Şcolarizarea absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă în vederea obţinerii unei calificări superioare (nivel facultate), utilizând tehnologia de Învăţământ la Distanţă sau cu Frecvenţă Redusă.

Perfecţionare post-universitară prin organizarea de cursuri de perfecţionare (durata cel mult 1 an) şi/sau de specialitate (durata de cel puţin 1 an).

Pregătirea şi perfecţionarea profesională a adulţilor în vederea reconversiei sau reactualizării cunoştinţelor, cât şi recalificarea absolvenţilor de învăţământ superior prin învăţământ la distanţă.

Extinderea reţelei de învăţământ la distanţă prin înfiinţarea de Centre teritoriale ID, şi a unor specializări Master atât în forma ID cât şi FR.

 

Category: Prezentare DIDFR

More Articles...

 1. Prezentare DIDFR