sigla-cu-fundal-transparent

 

Departamentul

Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

După 1989, pe baza autonomiei universitare, Facultatea de Zootehnie Clujeană a luat fiinţă, la fel ca toate celelalte facultăţi surori din ţară, funcţionând, ca urmare, independentă, structurată pe catedre, în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole din Cluj-Napoca. Începând din 1992, în tendinţa de diversificare şi adaptare a învăţământului la condiţiile de privatizare şi liberalizare a agriculturii, învăţământul zootehnic superior din Cluj funcţionează cu doua secţii, cea de Zootehnie şi cea de Biotehnologii în agricultură, ambele cu durata studiilor de 4 ani şi cu acordarea titlurilor de inginer diplomat. Începând cu anul universitar 2001-2002 s-a înfiinţat o nouă specializare la învăţământ de lungă durată:”Piscicultură, acvacultură şi prelucrarea peştelui” cu durată de studiu de 4 ani.

Conducerea facultăţii este următoarea:

Prof. Dr. Daniel Dezmirean – Decan 
Șef lucr. Adriana Criste - Prodecan Didactic
Prof. Dr. Andreea Bunea - Prodecan Ştiinţific
Prof. Dr. Marius Zăhan  - Prodecan Studențesc 

Director Departament

Prof. dr. Anca Rotar
Tel.: 0264 596.384 int. 217
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Director studii Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

Prof. dr. Stelian Dărăban
Tel.: 0264 596.384 int. 322
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specializarea IDFR din cadrul Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii este următoarea:

 

Nr. crt.

Specializarea

Forma de învăţământ

Titlul obţinut

Starea Juridică

1

Zootehnie

ID

Inginer

Acreditare

 

 

Category: Specializări IDFR

Facultatea de Agricultură a aniversat de curând 135 de ani de existentă. Ea se număra printre cele mai vechi scoli superioare de Agricultură formate în Europa secolului XIX, creată ca "Institut de Educaţie Agronomică Cluj-Mănăştur" pe lângă o veche mânăstire, la anul 1869. Ea reprezintă cea mai veche facultate a universităţii de Ştiinţe Agricole. În cursul deceniilor trecute, facultatea a suferit numeroase restructurări, condiţionate de epocile istorice şi condiţiile economice şi sociale din Transilvania.

Conducerea facultăţii este următoarea:

Prof. Dr. Roxana Vidican – Decan 
Prof. Dr. Ileana Bogdan - Prodecan Didactic
Conf. Dr. Antonia Odagiu - Prodecan Ştiinţific
Conf. Dr. Leon Muntean - Prodecan Studențesc  

Director Departament

Prof. dr. Anca Rotar
Tel.: 0264 596.384 int. 217
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Directori studii Facultatea de Agricultură

Agricultură
Conf. dr. Rodica Vârban
tel:0264 596.384 int. 115
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ingineria Mediului

Prof dr. Aurel Maxim
tel:0264 596.384 int. 263
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specializările IDFR din cadrul Facultăţii de Agricultură sunt următoarele:

 

Nr. crt

Specializarea

Forma de învăţământ

Titlul obţinut

Starea Juridică

1.

Agricultură

ID

Inginer

Acreditare

3.

Ingineria mediului

ID

Inginer

Acreditare

Category: Specializări IDFR

Învăţământul superior horticol, la Cluj, a existat ca o componentă a învăţământului superior agronomic, încă de la întemeierea Institutului de Învăţământ Agronomic Cluj-Mănăștur, în 1869. Până în anul 1935 când, în cadrul Institutului, a luat fiinţă secţia de Horticultură-viticultură, învăţământul superior s-a desfăşurat şi s-a dezvoltat în cadrul general al învăţământului agronomic. Cererea crescândă de specialişti horticultori pentru Transilvania şi faptul ca la Institutul agronomic din Cluj existau toate condiţiile pentru pregătirea acestora au făcut ca, în anul 1977, Ministerul Învăţământului să aprobe crearea Secţiei de Horticultură din cadrul Facultăţii de Agricultură din Cluj-Napoca. În 1990, pe baza Ordinului MIS 7751/ 27.04.1990, Secţia de Horticultură a fost transformată în Facultatea de Horticultură, forma în care ea există şi în momentul de faţă.

Conducerea facultăţii este următoarea:

Prof. Dr. Viorel Mitre – Decan 
Conf. Dr. Erzsebet Buta - Prodecan Didactic
Prof. Dr. Mirela Cordea  - Prodecan Ştiinţific
Şef lucr. Dr.  Tudor Sălăgean  - Prodecan Studențesc

Director Departament

Prof. dr. Anca Rotar
Tel.: 0264 596.384 int. 217
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Director studii Facultatea de Horticultură

Prof. Dr. Lazăr Vasile
Tel.: 0264 596.384 int. 179
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specializările IDFR din cadrul Facultăţii de Horticultură sunt următoarele:

Nr. crt

Specializarea

Forma de învăţământ

Titlul obţinut

Starea Juridică

1

Horticultură

ID

Inginer 

Acreditare

Category: Specializări IDFR

Conducerea facultăţii este următoarea:

Prof. Dr. Maria Tofană – Decan 
Conf. Dr. Elena Mudura - Prodecan Didactic
Conf. Dr. Sonia Socaci- Prodecan Ştiinţific
Şef lucr. Dr. Mirela Jimborean- Prodecan Ștudențesc  

Director Departament

Prof. dr. Anca Rotar
Tel.: 0264 596.384 int. 217
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Directori studii Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

TPPA

Conf. dr. Cristina Semeniuc
tel:0264 596.384 int. 219
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specializările IDFR din cadrul Facultăţii de Știința și Tehnologia Alimentelor sunt următoarele:

 

Nr. crt

Specializarea

Forma de învăţământ

Titlul obţinut

Starea Juridică

1.

Tehnologia prelucrării produselor agricole

ID

Inginer

Acreditare

Category: Specializări IDFR