sigla-cu-fundal-transparent

 

Departamentul

Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

După 1989, pe baza autonomiei universitare, Facultatea de Zootehnie Clujeană a luat fiinţă, la fel ca toate celelalte facultăţi surori din ţară, funcţionând, ca urmare, independentă, structurată pe catedre, în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole din Cluj-Napoca. Începând din 1992, în tendinţa de diversificare şi adaptare a învăţământului la condiţiile de privatizare şi liberalizare a agriculturii, învăţământul zootehnic superior din Cluj funcţionează cu doua secţii, cea de Zootehnie şi cea de Biotehnologii în agricultură, ambele cu durata studiilor de 4 ani şi cu acordarea titlurilor de inginer diplomat. Începând cu anul universitar 2001-2002 s-a înfiinţat o nouă specializare la învăţământ de lungă durată:”Piscicultură, acvacultură şi prelucrarea peştelui” cu durată de studiu de 4 ani.

Conducerea facultăţii este următoarea:

Prof. Dr. Daniel Dezmirean – Decan 
Șef lucr. Adriana Criste - Prodecan Didactic
Prof. Dr. Andreea Bunea - Prodecan Ştiinţific
Prof. Dr. Marius Zăhan  - Prodecan Studențesc 

Director Departament

Prof. dr. Anca Rotar
Tel.: 0264 596.384 int. 217
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Director studii Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

Prof. dr. Stelian Dărăban
Tel.: 0264 596.384 int. 322
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Specializarea IDFR din cadrul Facultăţii de Zootehnie şi Biotehnologii este următoarea:

 

Nr. crt.

Specializarea

Forma de învăţământ

Titlul obţinut

Starea Juridică

1

Zootehnie

ID

Inginer

Acreditare

 

 

Category: Specializări IDFR