sigla-cu-fundal-transparent

 

Departamentul

Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

CALENDARUL EXAMENULUI DE LICENȚĂ

 

Programarea examenelor de licenţă Facultatea de Agricultură: 26 iunie -30 iunie 2017

Programarea examenelor de licenţă Facultatea de Horticultură:

Horticultură: 28 iunie - 29 iunie 2017
Inginerie economică în agricultură: 26 iunie - 27 iunie 2017.

Programarea examenelor de licenţă Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor: 10 iulie – 13 iulie 2017

Programarea examenelor de licenţă Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii: 26 iunie - 29 iunie 2017.

TEMATICA DE LICENȚĂ

Facultatea de Agricultură

Agricultură
IPM

Facultatea de Horticultură

Horticultură

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

Zootehnie

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

TPPA

Ghid de redactare a lucări licenţă

Category: Uncategorised