sigla-cu-fundal-transparent

 

Departamentul

Învăţământ la Distanţă şi Frecvenţă Redusă


Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

TEMATICA DE LICENȚĂ 2018

Facultatea de Agricultură

STRUCTURA-ANULUI-UNIVERSITAR 2017-2018
Tematici proiecte de diplomă IM
Teme pt proiectele de diploma AGRICULTURA

Facultatea de Horticultură

Tematica-Horticultura
Componenţa comisiilor pentru Examenul de Licenţă 
PLANIFICAREA-EXAMENELOR-DE-LICENTA 2017-2018

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

Comisie ex diplomadisertatie 2018
Ghid licenta 2017 cu anexe  
Structura anului 2017 2018  
Tematica Zootehnie

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Stuctura an IV licenţă STA
Tematica licenta 2018 STA

CALENDARUL EXAMENULUI DE LICENȚĂ

 

Programarea examenelor de licenţă Facultatea de Agricultură: 26 iunie -30 iunie 2017

Programarea examenelor de licenţă Facultatea de Horticultură:

Horticultură: 28 iunie - 29 iunie 2017
Inginerie economică în agricultură: 26 iunie - 27 iunie 2017.

Programarea examenelor de licenţă Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor: 10 iulie – 13 iulie 2017

Programarea examenelor de licenţă Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii: 26 iunie - 29 iunie 2017.

TEMATICA DE LICENȚĂ

Facultatea de Agricultură

Agricultură
IPM

Facultatea de Horticultură

Horticultură

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

Zootehnie

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

TPPA

Ghid de redactare a lucări licenţă

Category: Uncategorised