Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Concurs pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată, an universitar 2019-2020

Alegeri Universitare Mandatul 2020-2024

Proiect REGIO

„ Modernizare infrastructură educațională „Hoia" pentru desfășurarea activităților didactice și practice destinate învățământului agricol" finantat prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Detalii

PRESTIGIU

SPITALUL DE URGENȚĂ

Calea Mănăștur 3-5, 
400374 Cluj-Napoca
tel: 0264-431.910

Detalii

 

Oferta Locuri de Munca Pentru Studenti si Absolventi

Programe de vară USAMV Cluj Napoca 2019 (summer bridge programs)

Broșură de prezentare

EVALUĂRI

romaniaUSAMV pe locul 5 pe ţară în Categoria: Universităţi de cercetare avansată şi educaţie 

Universitate cu Grad de 
Încredere Ridicat 

   ISO 9001:2015


167USAMV Cluj-Napoca apare in topul international U-Multirank


logo gm2  USAMV Cluj-Napoca apare in topul international UI GreenMetric

2303147
TodayToday19
YesterdayYesterday713
This_WeekThis_Week6121
This_MonthThis_Month22680
All_DaysAll_Days2303147

Procedură privind recunoașterea de către USAMV Cluj-Napoca a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în străinătate

Prezenta procedură stabileşte modul de recunoaștere de către Universitatea de Ştiințe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca a calității de conducător de doctorat sau a abilitării.
Prevederile prezentei proceduri se aplică cetățenilor români, cetățenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene, precum și cetățenilor din state terțe.
Procesul de recunoaștere a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în instituții acreditate de învățământ superior din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European, ale Confederației Elvețiene și în universități de prestigiu din alte state prevăzute în Lista universităților de prestigiu din alte state se organizează și se desfășoară în cadrul Școlilor Doctorale a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca.
Universitatea de Ştiințe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca recunoaște automat calitatea de conducător de doctorat sau abilitarea obținute la:
a) instituții acreditate de învățământ universitar dintr-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană.
b) instituții acreditate de învățământ universitar incluse în Lista universităților de prestigiu din alte state, aprobată prin ordin al Ministrului Educației Naționale și actualizată periodic.
c) instituții acreditate de învățământ universitar care fac obiectul unei convenții internaționale de recunoaștere reciprocă, încheiate la nivel interguvernamental sau interuniversitar.
Recunoașterea calității de conducător de doctorat sau a abilitării de către IOSUD Universitatea de Ştiințe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca se face numai în scopul exercitării drepturilor conferite de calitatea de conducător de doctorat și ocuparea unei funcții didactice în cadrul Universității de Ştiințe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca.
Exercitarea drepturilor conferite de calitatea de conducător de doctorat în sistemul românesc de învățământ superior se realizează conform normelor legale în vigoare.

Căi de atac:

Decizia de recunoaştere sau nerecunoaştere poate fi contestată în termen de 3 (trei) zile de la comunicare, printr-o cerere motivată care se depune la Registratura Universității.
Contestațiile sunt soluționate în termen de 5 zile de către Comisia de soluționare a contestațiilor formată din 5 membri numiți prin decizia Rectorului.
Ulterior decizia definitivă a universității poate fi atacată la instanțele de judecată.

PO-88 Recunoașterea de către USAMV Cluj-Napoca a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în străinătate

Procedura privind recunoașterea de către USAMV Cluj-Napoca a calității de conducător de doctorat sau a abilitării obținute în străinătate poate fi consultată şi prin Punctul de Contact Unic Electronic.