Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Admitere USAMV

Tematica și bibliografia probelor de concurs

FACULTATEA DE AGRICULTURĂ

Agronomie

1.Culturi furajere
2.Mașini agricole

Ingineria și protecția mediului

1.Gestiunea deseurilor
2.Monitorizarea calitatii mediului

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ

Horticultură

1.Pomicultură
2.Viticultură

Peisagistică

1.Proiectare spații verzi

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

1.Managementul proiectelor în agricultură și dezvoltare rurală

Silvicultură

1.Silvicultură
2.Dendrologie

Inginerie geodezică

1.Teledetecție și GIS

 FACULTATEA DE ZOOTEHNIE

Zootehnie

1.Ameliorarea animalelor
2.Tehnologia creșterii bovinelor

FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ

Medicină Veterinară

1.Semiologie
2.Anatomie patologica

FACULTATEA DE ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA ALIMENTELOR

Ingineria produselor alimentare

1.Tehnologii extractive (tehnologia uleiului)
2.Controlul produselor alimentelor

Serviciul Social

Facilităţi acordate studenţilor U.S.A.M.V. Cluj-Napoca

 • Acces gratuit la reţeaua de Internet şi TV cablu în căminele studenţeşti .
 • Locuri de parcare gratuite, în funcţie de capacitatea amenajată a suprafeţelor cu această destinaţie .
 • Aparatură pentru gătit (aragaz,cuptoare, cuptoare cu microunde, plite), pe fiecare palier în căminele studenţeşti.
 • Acces gratuit la maşini de spălat şi uscat rufe, în toate căminele studenţeşti.
 • O excursie pentru studenţii premianţi, cheltuiala fiind suportată integral de către USAMV Cluj-Napoca
 • Clubul Agronomia unde se pot organiza şi găzdui diferite evenimente studenţeşti.
 • PUB Agronomia care oferă posibilitatea studenţilor din Centrul Universitar Cluj de a-si petrece timpul intr-un mod cat mai plăcut si intr-un cadru protejat.
 • Restaurantul Studenţesc Agronomia asigură servirea mesei pentru un număr de aproximativ 300 de studenţi zilnic, la preturi foarte accesibile între 10-15 lei meniu fix sau varianta “A’ la carte”.
 • Terasa Restaurantului Agronomia este deschisă pe tot parcursul sezonului cald.
 • Studenţii aflaţi în practică la Staţiunea Didactica a Universităţii beneficiază gratuit de cazare şi trei mese pe zi prin intermediul Restaurantului Studenţesc.
 • Cafeteria şi terasa din Campusul Universităţii, oferă studenţilor produse specifice. 
 • Servicii gratuite de spălare şi călcare a cazarmamentului în cadrul spălătoriei Universităţii.
 • Cabinetele de medicină generală şi medicină dentară asigură servicii medicale gratuite studenţilor şi doctoranzilor. (detalii)

Şef serviciu social
Paula Humeniuc
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 0264-596.384 int. 195

Pentru informaţii referitoare la bursele studenţeşti
Ec. Macarie Raluca
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 0264-596.384 int.195  

Cartele pentru parcare

Metodologie acordare cartele 2015
Cerere parcare
Cartele atribuite

CERERILE PENTRU OBȚINEREA CARTELELOR VACANTE SE DEPUN ÎN PERIOADA 11-13.03.2015, ÎNTRE ORELE 12-14:00. ACTELE NECESARE SUNT ACELEASI!

Selecţie studenţi voluntari

Compartimentul de Expoziții și Târguri din USAMV Cluj-Napoca organizează in perioada 10-14 februarie 2015, SELECTIA CANDIDATILOR STUDENTI (anii I-III), din toate facultățile universităţii, pentru constituirea ECHIPEI DE STUDENȚI VOLUNTARI, in vederea implicării şi participării acestora la toate activitățile de promovare a USAMV Cluj-Napoca în tîrguri academice și expoziții naționale și internaționale la care participă universitatea noastră.

Pentru selecția candidaţilor se solicită:

 • CV-ul studentului ( conform formatului atasat)
 • un Eseu de 1-2 pagini, care să includă motivația personală pentru participarea la selecție, viziunea personală și motivarea implicării in această activitate.

Numărul de locuri alocat fiecărei facultăți este de maximum 10  studenți.

Aveţi ocazia să faceți parte dintr-o echipă de 50 de studenți motivați penru o experiență socială care va completa CV-ul vostru, si va facilita accesul vostru pentru  noi job-uri pe piața muncii.

Documentele solicitate se vor depune in format electronic pe adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. și 1 exemplar tipărit pe hârtie la sediul Prefectului studenților, persoana de contact: drd.ADRIAN MORARIU.

Selecția va fi finalizată printr-un interviu planificat în data de 3 martie 2015, cladirea Rectorat  la Sala de Consiliu a Prorectoratului Stiințific. 

Celor  mai activi studenţi voluntari, participanţi la expoziţiile si târgurile UNIVERSITARIA, PROINVENT, AGRARIA, GAUDEAMUS , etc. li se vor acorda premii cu ocazia inceperii anului universitar 2015-2016.

 

”Art.6.29.a. La cererea studentului, se pot acorda credite suplimentare pentru acţiunile de voluntariat prestate în folosul universităţii. Creditele obţinute, vor fi înregistrate în suplimentul de  diplomă. Activităţile de voluntariat vor fi cuantificate şi creditate prin regulamentul elaborat de  Consiliul didactic din universitate.”

Carta USAMV Cluj-Napoca, Regulament privind activitatea profesională a studenţilor, art 6,29 a. 

Legea Voluntariatului

Subcategories