Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Admitere USAMV

Anunț selecție parteneri POCU - Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV Cluj-Napoca) anunță organizarea unei proceduri de selecție de parteneri, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) - Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe; Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă  şi consolidarea formării  şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală  şi programe de ucenicie  - Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii. 

Obiectivul specific al programului: 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea nivelului de competențe pentru 250 de studenți din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru facilitarea accesului acestora pe piața muncii.

Activități propuse:

  • Dezvoltarea curriculei de pregătire practică și încheierea de parteneriate de practică corespunzătoare cu aceasta;
  • Recrutarea grupului țintă;
  • Supervizarea stagiilor de practică;
  • Elaborarea de politici publice.

Mai multe informații legate de pocedura și conținutul dosarului de aplicare pot fi găsite aici.

30.12.2016

Anunț selecție parteneri POCU - Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV Cluj-Napoca) anunță organizarea unei proceduri de selecție de parteneri, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) - Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe; Obiectivul tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții 10.iv: Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă  şi consolidarea formării  şi a sistemelor de formare profesională, precum şi a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală  şi programe de ucenicie  - Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii. 

Obiectivul specific al programului: 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea nivelului de competențe pentru 250 de studenți din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru facilitarea accesului acestora pe piața muncii.

Activități propuse:

  • Dezvoltarea curriculei de pregătire practică și încheierea de parteneriate de practică corespunzătoare cu aceasta;
  • Recrutarea grupului țintă;
  • Supervizarea stagiilor de practică;
  • Elaborarea de politici publice.

Mai multe informații legate de pocedura și conținutul dosarului de aplicare pot fi găsite aici.

22.11.2016

Anunțuri angajări

 

06.07.2018

Anunt examen de promovare in grad superior de salarizare
-Anexa I Bibliografie/Tematica
-Anexa II Bibliografie/Tematica

03.07.2018

Asistent de cercetare Medicina Veterinara
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare

04.06.2018

Anunt Administrator Patrimoniu din cadrul SDE Cluj-Napoca 
 -Fisa Postului
 -Rezultat Selectie Dosar
 -Rezultat proba scrisa
 -Rezultate Interviu
 -Rezultate Finale

18.05.2018    Concurs:
-Administrator Patrimoniu în cadrul Biroului Achiziții 
  -Fișa Postului  
  -Rezultat Selectie Dosar  
  -Rezultat Proba Scrisa  
  -Rezultate Practica Administrator Patrimoniu
  -Rezultate Interviu
  -Rezultat Final

-Analist Progamator în cadrul Editurii Academic Pres
  -Fișa Postului 
  -Rezultat Selectie Dosar
  -Rezultat Proba Scrisa
  -Rezultat Interviu
  -Rezultate Finale

-Consiler Juritic
  -Fișa Postului 
  -Rezultat Selectie Dosar  
  -Rezultat Contestatie Consilier
  -Rezultat Proba Scrisa 
  -Rezultatul contestației privind proba scrisă pentru postul de consilier juridic 
  -Rezultate Finale

-Laborant în cadrul Facultații de Horticultură
  -Fișa Postului 
  -Rezultat Selectie Dosar  
  -Rezultat Proba Scrisa
  -Rezultate Interviu
  -Rezultate Finale

-Laborant în cadrul Facultații de Știința și Tehnologia Alimentelor
  -Fișa Postului
   -Rezultat Selectie Dosar  
   -Rezultat Proba Scrisa
   -Rezultate Interviu
   -Rezultate Finale

-Laborant în cadrul Facultații de Știința și Tehnologia Alimentelor Departament II
  -Fișa Postului
  -Rezultat Selectie Dosar  
  -Rezultat Proba Scrisa
  -Rezultate Interviu
  -Rezultate Finale

-Secretar în cadrul Facultații de Medicină Veterinară Clinica de Urgență
  -Fișa Postului
  -Rezultat Selectie Dosar  
  -Rezultat Proba Scrisa
  -Rezultate Finale

15.05.2018    Anunt pentru examen in grad superior de salarizare

                      Tematica
                      - Rezultat
22.05.2018    Anunt pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant pe perioadă determinată de asistent de cercetare în controlul calității produselor alimentare la Cercetare  
                       - Fisa Postului

19.03.2018    Anunț pentru ocuparea posturilor vacante SDE
                      - Rezultat proba practică pentru postul contractual vacant de Muncitor necalificat-îngrijitor animale la Stațiunea Cojocna
                      - Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere pentru postul de Muncitor necalificat-îngrijitor animale Stațiunea Cojocna
                      - Rezultate interviu pentru postul de îngrijitor animale
                      - Rezultate finale pentru postul de îngrijitor animale
15.03.2018    Rezultatele 
Examenului  de promovare în grad/treaptă  superioară de salarizare organizat în 14.03.2018
01.03.2018    CONCURS  INTERN DE PROMOVARE IN GRAD/TREAPTA SUPERIOARA

31.01.2018    CONSILIER JURIDIC - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul USAMV Cluj-Napoca. 
17.01.2018    
Rezultat examen de promovare în grad superior de salarizare
11.01.2018    Rezultat examen de promovare în grad superior de salarizare
29.12.2017    LABORANT - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Știința și Tehnologia Alimentelor.
29.12.2017    LABORANT - perioadă nedeterminată - Studii superior - 1 post în cadrul Facultății de Știința și Tehnologia Alimentelor.
29.12.2017    
ADMINISTRATOR PATRIMONIU - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Biroului de Aprovizionare - Desfacere.
29.12.2017    
ADMINISTRATOR PATRIMONIU - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul SDE USAMV Cluj-Napoca.
29.12.2017    MEDIC VETERINAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Stațiunii Cojocna
29.12.2017    INGINER - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca.
22.12.2017    Examen de promovare în grad superior de salarizare  - concurs intern
20.12.2017    MUNCITOR NECALIFICAT-AJUTOR DE BUCĂTAR - perioadă nedeterminată - Studii generale - 1 post în cadrul Consilii, Restaurante și Cămine Studențești – Cantină.

20.12.2017    CONSILIER JURIDIC - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul USAMV Cluj-Napoca.
20.12.2017    ÎNGRIJITOARE CLĂDIRI - perioadă nedeterminată - Studii 10 clase - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ (activitatea se desfășoară în intervalul orar 14-22).
20.12.2017    MUNCITOR CALIFICAT – INSTALATOR APĂ-CANAL - perioadă nedeterminată - Studii studii generale sau școală profesională - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ.
20.12.2017    LABORANT - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Zootehnie și Biotehnologii.
20.12.2017    LABORANT - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Zootehnie și Biotehnologii.
20.12.2017    MUNCITOR CALIFICAT-MECANIC (4 ORE/ZI) - perioadă nedeterminată - Studii de specialitate, școală profesională, calificare în domeniul mecanic - 1 post în cadrul Garaj USAMV.
20.12.2017    MUNCITOR NECALIFICAT (2 ORE/ZI) - perioadă nedeterminată - Studii generale - 1 post în cadrul Formațiunii Dezinfecție, Dezinsecție și Deratizare.
20.12.2017    MUNCITOR NECALIFICAT - perioadă nedeterminată - Studii generale - 1 post în cadrulCompartimentului Administrativ (curte).
20.12.2017    MUNCITOR CALIFICAT-OSPĂTAR - perioadă nedeterminată - Studii general - 1 post în cadrul Biroul Restaurant-Cantina USAMV.
20.12.2017    SECRETAR (4 ORE/ZI) - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Direcției Secretariate.
20.12.2017    SECRETAR DE REDACȚIE - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Biroului Imagine și Relații Publice.
20.12.2017    ȘEF BIROU PAZĂ - perioadă nedeterminată - Studii superioare de lungă durată - 1 post în cadrul Compartimentului Pază.
20.12.2017    ȘEF BIROU - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Biroului Tehnic - USAMV.
20.12.2017    MUNCITOR CALIFICAT-ZUGRAV - perioadă nedeterminată - Studii generale sau școală profesională - 2 posturi în cadrul Compartimentului Administrativ. 
20.12.2017    LABORANT - perioadă determinată - Studii liceale - 1 post în cadrul Facultății de Zootehnie și Biotehnologii, Departament II- USAMV Cluj-Napoca 
19.12.2017    
Examen de promovare în grad superior de salarizare  - concurs intern
24.11.2017    
CERCETĂTOR ÎN BIOLOGIE - perioadă determinată - Studii superioare - 1 post în la Cercetare-proiect PN III-P4-ID-PCE-2016-0637. 
22.11.2017    
TEHNICIAN ÎN BIOCHIMIE - perioadă determinată - Studii liceale - 1 post în cadrul Cercetare-POC/ID P_37_637 - USAMV. 
22.11.2017    LABORANT - perioadă determinată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Zootehnie și Biotehnologii - USAMV. 
14.11.2017    ȘEF BIROU - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Biroului Tehnic - USAMV. 

14.11.2017    FOCHIST - perioadă nedeterminată - Studii generale - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ - USAMV. 
14.11.2017    MUNCITOR NECALIFICAT - perioadă nedeterminată - Studii generale - 1 post în cadrul Facultății de Agricultură, Departament II - USAMV. 
14.11.2017    ȘOFER AUTOBUZ - perioadă nedeterminată - Studii minim școala profesională - 1 post în cadrul Compartimentului Transport - USAMV. 
14.11.2017    ADMINISTRATOR PATRIMONIU - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 2 posturi în cadrul Centrului de Management Proiecte - USAMV. 
14.11.2017    MUNCITOR NECALIFICAT-AJUTOR DE BUCĂTAR - perioadă nedeterminată - Studii generale - 1 post în cadrul Consilii, Restaurante și Cămine Studențești - USAMV. 
14.11.2017    MUNCITOR NECALIFICAT-BUCĂTAR - perioadă nedeterminată - Studii generale sau scoala profesională - 1 post în cadrul Consilii, Restaurante și Cămine Studențești - USAMV. 
14.11.2017    MUNCITOR NECALIFICAT-VESELAR - perioadă nedeterminată - Studii generale - 1 post în cadrul Consilii, Restaurante și Cămine Studențești - USAMV. 
14.11.2017    MEDIC VETERINAR - perioadă determinată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Medicină Veterinară - USAMV. 
14.11.2017    PORTAR - perioadă nedeterminată - Studii medii - 1 post în cadrul Compartimentului Pază - USAMV. 
14.11.2017    MUNCITOR NECALIFICAT - perioadă nedeterminată - Studii generale - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ, Sector PARC - USAMV.
07.11.2017    ASISTENT DE CERCETARE ÎN BIOTEHNOLOGII - Studii superioare - 1 post în cadrul Cercetare-proiect PN III-P4-ID-PCE-2016-0637;
07.11.2017    
ASISTENT DE CERCETARE ÎN BIOTEHNOLOGII - Studii superioare - 1 post în cadrul Cercetare-proiect PN III-P4-ID-PCE-2016-0637;
18.10.2017
    
ȘEF SERVICIU - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Serviciului Social - USAMV.
18.10.2017    ȘEF BIROU - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Serviciului Social Restaurant - USAMV.
18.10.2017    ȘOFER AUTOBUZ - perioadă nedeterminată - Studii minim școala profesională - 2 posturi în cadrul Compartimentului Transport - USAMV.
18.10.2017    INGINER - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Agricultură, Disciplina Fitotehnie - USAMV.
18.10.2017    FOCHIST - perioadă nedeterminată - Studii generale - 2 posturi în cadrul Compartimentului Administrativ - USAMV.
18.10.2017    LABORANT - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Horticultură, Departament II - USAMV.
18.10.2017    MUNCITOR NECALIFICAT - perioadă nedeterminată - Studii generale - 1 post în cadrul Facultății de Agricultură, Departament II - USAMV.
18.10.2017    ASISTENT DE CERCETARE ÎN AGRICULTURĂ - Studii superioare - 1 post în cadrul Cercetare-proiect ERANET-BIODIVERSA - USAMV;
18.10.2017    ADMINISTRATOR PATRIMONIU - perioadă determinată - Studii de liceu cu diplomă de bacalaureat - 1 post în cadrul Agronomia 2 - USAMV.
10.10.2017    
POSTURI VACANTE în cadrul Stațiunii Didactice Experimentale din cadrul U.S.A.M.V - Cluj-Napoca
26.09.2017    
SECRETAR - Studii superioare - 1 post în cadrul Direcției Secretariate – acte studii- USAMV. 
26.09.2017    SECRETAR - Studii superioare - 1 post în cadrul Direcției Secretariate – Senat - USAMV. 
26.09.2017
    
ADMINISTRATOR PATRIMONIU CU ATRIBUȚII TEHNICE ÎN CONSTRUCȚII ȘI ÎN ACHIZIȚII PUBLICE - perioadă nedeterminată 4 ore/zi- Studii superioare - 1 post în cadrul Biroului Achiziții Publice- USAMV.
26.09.2017    ADMINISTRATOR PATRIMONIU EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Biroului Achiziții Publice - USAMV.
26.09.2017    ADMINISTRATOR PATRIMONIU - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Centrului de Management Proiecte - USAMV.
26.09.2017    BUCĂTAR - perioadă nedeterminată - Studii generale sau scoala profesională - 1 post în cadrulConsilii, Restaurante și Cămine Studențești – Cantină USAMV.
26.09.2017    LABORANT - perioadă nedeterminată - Studii liceale - 1 post în cadrul Facultății de Știința și Tehnologia Alimentelor, Departament II - USAMV.
26.09.2017    MUNCITOR NECALIFICAT - perioadă nedeterminată - Studii 8 clase - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ (curte) - USAMV.
26.09.2017    ÎNGRIJITOARE CLĂDIRI - perioadă nedeterminată - Studii 10 clase - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ (activitatea se desfășoară în intervalul orar 14-22).
26.09.2017    SECRETAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Direcției Secretariate, Rectorat - USAMV.
26.09.2017    ȘEF BIROU APROVIZIONARE DESFACERE - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Biroului– Aprovizionare Desfacere -USAMV.
26.09.2017    ȘEF BIROU TEHNIC - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Biroului Tehnic - USAMV
25.07.2017    
POSTURI VACANTE în cadrul Stațiunii Didactice Experimentale din cadrul U.S.A.M.V - Cluj-Napoca
24.07.2017    
ADMINISTRATOR PATRIMONIU EXPERT ACHIZIȚII PUBLICE - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Biroului Achiziții Publice–USAMV.
24.07.2017    ȘEF BIROU APROVIZIONARE DESFACERE - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Biroului– Aprovizionare Desfacere -USAMV.
20.07.2017    
ADMINISTRATOR FINANCIAR CU ATRIBUȚII TEHNICE ÎN CONSTRUCȚII ȘI ÎN ACHIZIȚII PUBLICE, 4 ORE/ZI - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Biroului de Achiziții -USAMV.
20.07.2017    
SECRETARĂ - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Direcției Secretariate, Prorectorat–USAMV.
17.07.2017    
SECRETARĂ - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Biroului de Relații Internaționale–USAMV.
17.07.2017    ADMINISTRATOR FINANCIAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Direcțiri Economice–USAMV.
12.07.2017    
MUNCITOR CALIFICAT - BUCĂTAR - perioadă nedeterminată - Studii generale sau scoala profesională - 1 post în cadrul Consilii, Restaurante și Cămine Studențești – Cantină USAMV.
12.07.2017    INGINER - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Știința și Tehnologia Alimentelor, Departament I - USAMV.
12.07.2017    SECRETARĂ - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Departamentului de Asigurare a calității USAMV.
12.07.2017    LABORANT - perioadă nedeterminată - Studii liceale - 1 post în cadrul Facultății de Știința și Tehnologia Alimentelor, Departament II - USAMV.
12.07.2017    TEHNICIAN - perioadă nedeterminată - Studii liceale - 1 post în cadrul Facultății de Știința și Tehnologia Alimentelor, Departament I - USAMV.
12.07.2017    MUNCITOR NECALIFICAT - perioadă nedeterminată - Studii 8 clase - 1 post în cadrul ICHAT - USAMV.
12.07.2017    LABORANT - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Zootehnie și Biotehnologii, Departament II - USAMV.
12.07.2017    INGINER - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Agricultură, Departament II - USAMV.
12.07.2017    MEDIC VETERINAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Medicină Veterinară USAMV.
11.07.2017    
ADMINISTRATOR FINANCIAR(PATRIMONIU) - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Stațiunii Didactice Experimentale din cadrul U.S.A.M.V - Cluj-Napoca.
07.07.2017    
MEDIC VETERINAR - perioadă determinată - Studii superioare - 4 posturi în cadrul USAMV
20.06.2017    
ADMINISTRATOR PATRIMONIU CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL SSM ȘI ISU - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul USAMV.
20.06.2017    ADMINISTRATOR FINANCIAR CU ATRIBUȚII TEHNICE ÎN CONSTRUCȚII ȘI ÎN ACHIZIȚII PUBLICE, 4 ORE/ZI - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Biroului de Achiziții -USAMV.
20.06.2017    MUNCITOR CALIFICAT - BUCĂTAR - perioadă nedeterminată - Studii generale sau profesioanle - 1 post în cadrul Consilii, Restaurante și Cămine Studențești – Cantină-USAMV.
20.06.2017    MUNCITOR CALIFICAT – MECANIC AUTO ȘI UTILAJE - perioadă nedeterminată - Studii studii de specialitate, școală profesională, calificare în domeniul mecanic auto și utilaje agricole - 1 post în cadrul Compartimentului Transport-USAMV.
20.06.2017    
MUNCITOR NECALIFICAT - perioadă nedeterminată - Studii generale - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ și ICHAT-USAMV.
17.05.2017    
ASISTENT DE CERCETARE ÎN CONTROLUL CALITĂȚII PRODUSELOR ALIMENTARE - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Cercetare-USAMV.

17.05.2017    CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC GRAD III - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul ICHAT-USAMV.
17.05.2017    REFERENT FINANCIAR - CONTABIL - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Serviciului Social - USAMV.
12.05.2017    
Examen de promovare în grad superior de salarizare  - concurs intern
11.05.2017    
ADMINISTRATOR FINANCIAR CU ATRIBUȚII DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul USAMV. 
11.05.2017    MUNCITOR CALIFICAT - BUCĂTAR - perioadă nedeterminată - Studii generale sau scoala profesională - 1 post în cadrul Consilii, Restaurante și Cămine Studențești – Cantină USAMV.  
11.05.2017    ÎNGRIJITOARE CLĂDIRI - perioadă nedeterminată - Studii gimnaziale - 1 post în cadrul Consilii, Restaurante și Cămine Studențești – Cantină USAMV.  
11.05.2017    ȘEF FORMAȚIE PAZĂ - perioadă nedeterminată - Studii medii - 1 post în cadrul Compartimentului Pază USAMV.  
11.05.2017    ȘEF SERVICIU - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Serviciului Social - USAMV.  
11.05.2017    ADMINISTRATOR FINANCIAR - perioadă nedeterminată - Studii medii economice - 1 post în cadrul Direcției Economice USAMV.  
11.05.2017    INGINER - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Zootehnie și Biotehnologii - USAMV.  
11.05.2017    ÎNGRIJITOARE CLĂDIRI - perioadă nedeterminată - Studii 10 clase - 2 posturi în cadrul Compartimentului Administrativ - USAMV.  
11.05.2017    ÎNGRIJITOR ANIMALE - perioadă nedeterminată - Studii minim 8 clase - 1 post în cadrul Facultății de Medicină Veterinară –Clinici USAMV.  
11.05.2017    LABORANT - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Agricultură - USAMV.  
11.05.2017    LABORANT - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Horticultură USAMV.  
11.05.2017    MEDIC VETERINAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Medicină Veterinară USAMV.  
18.04.2017    CONTABIL ŞEF - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Statiunii Didactice și Experimentale din USAMV Cluj Napoca
06.04.2017    ȘEF BIROU - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Biroului Imagine și Relații Publice - USAMV.

06.04.2017    ADMINISTRATOR FINANCIAR CU ATRIBUȚII DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul USAMV.
06.04.2017    LABORANT - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Medicină Veterinară, Departament I - USAMV.
06.04.2017    ÎNGRIJITOARE CLĂDIRI - perioadă nedeterminată - Studii gimnaziale - 2 posturi în cadrul Consilii, Restaurante și Cămine Studențești - Cămine USAMV.
06.04.2017    MUNCITOR CALIFICAT - BUCĂTAR - perioadă nedeterminată - Studii generale sau profesionale - 1 post în cadrul Consilii, Restaurante și Cămine Studențești - Cămine USAMV.
06.04.2017     PORTAR - perioadă nedeterminată - Studii 8 clase - 1 post în cadrul Consilii, Restaurante și Cămine Studențești - Cămine USAMV.

06.04.2017    Calendarul de desfășurare a concursului de ocupare a postului de administrator financiar
04.04.2017    
DIRECTOR GENERAL STAȚIUNEA COJOCNA DIN CADRUL SDE - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Statiunii Didactice și Experimentale din USAMV Cluj Napoca
04.04.2017    
DIRECTOR GENERAL SDE - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Statiunii Didactice și Experimentale din USAMV Cluj Napoca
29.03.2017    CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC GRAD III - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Statiunea de Cercetare Horticola Cluj Napoca
27.03.2017    
ADMINISTRATOR PATRIMONIU CU ATRIBUȚII ÎN GESTIUNEA PATRIMONIULUI FUNCIAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post 4 ore/zi în cadrul Compartimentului Tehnic - USAMV
15.03.2017    
INGINER - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Horticultură - USAMV
15.03.2017    
ÎNGRIJITOARE CLĂDIRI - perioadă nedeterminată - Studii 10 clase - 5 posturi în cadrul Compartimentului Administrativ - USAMV
06.03.2017    
ÎNGRIJITOARE CLĂDIRI - perioadă nedeterminată - Studii 8 clase - 4 posturi în cadrul Compartimentului Consilii, Restaurante și Cămine Studențești - USAMV
06.03.2017    
PORTAR - perioadă nedeterminată - Studii 8 clase - 1 post în cadrul Compartimentului Consilii, Restaurante și Cămine Studențești - USAMV
06.03.2017    
ADMINISTRATOR FINANCIAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 2 posturi în cadrul Direcției Economice - USAMV
06.03.2017    LABORANT - perioadă determinată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Agricultură - USAMV
01.02.2017    
ÎNGRIJITOARE CLĂDIRI - perioadă nedeterminată - Studii 10 clase - 9 posturi în cadrul Compartimentului Administrativ - USAMV
23.01.2017    ADMINISTRATOR PATRIMONIU CU ATRIBUȚII ÎN GESTIUNEA PATRIMONIULUI FUNCIAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Compartimentului Tehnic - USAMV
23.01.2017    INGINER - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Zootehnie și Biotehnologii - USAMV
23.01.2017    INGINER - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Zootehnie și Biotehnologii - USAMV
23.01.2017    PORTAR - perioadă nedeterminată - Studii 8 clase - 1 post în cadrul Compartimentului Paza - USAMV
12.01.2017    
LABORANT - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Științe și Tehnologia Alimentelor - USAMV
12.01.2017    ADMINISTRATOR PATRIMONIU - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Științe și Tehnologia Alimentelor - USAMVV
12.01.2017    INGINER - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Agricultură - USAMV
21.12.2016    
LABORANT - perioadă determinată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Agricultură - USAMV
16.11.2016    
ASISTENT DE CERCETARE ÎN BACTERIOLOGIE, MICROBIOLOGIE, BIOCHIMIE, FARMACOLOGIE - perioadă determinată - Studii superioare - 1 post în cadrul Direcției Cercetare, POC/ID P_37_637 - USAMV
16.11.2016    ASISTENT DE CERCETARE ÎN BIOTEHNOLOGIE PENTRU AGRICULTURĂ - perioadă determinată - Studii superioare - 1 post în cadrul Direcției Cercetare, POC/ID P_37_637 - USAMV
16.11.2016    ASISTENT DE CERCETARE ÎN CONTROLUL CALITĂȚII PRODUSELOR ALIMENTARE - perioadă determinată - Studii superioare - 1 post în cadrul Direcției Cercetare, 14BG/2016 - USAMV
16.11.2016    SECRETAR - perioadă determinată - Studii superioare - 1 post în cadrul Biroului Relații Internațioanle - USAMV
16.11.2016    
NUNCITOR NECALIFICAT - perioadă nedeterminată - Studii generale - 1 post în cadrul Direcției Administrativ - USAMV
16.11.2016    ÎNGRIJITOARE CLĂDIRI - perioadă nedeterminată - Studii 10 clase - 1 post în cadrul Direcției Administrativ - USAMV
16.11.2016    ADMINISTRATOR PATRIMONIU CU ATRIBUȚII TEHNICE ÎN CONSTRUCȚII - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Biroului Tehnic - USAMV
16.11.2016    ADMINISTRATOR PATRIMONIU CU ATRIBUȚII ÎN GESTIUNEA PATRIMONIULUI FUNCIAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Biroului Achiziții - USAMV
16.11.2016    ADMINISTRATOR PATRIMONIU CU ATRIBUȚII DE MARKETING/ÎNCHIRIERI - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Biroului Achiziții - USAMV
14.11.2016    
Examen de promovare în grad superior de salarizare  - concurs intern
12.10.2016    SECRETARĂ - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Direcției Secretariate - USAMV
12.10.2016    SECRETARĂ - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Direcției Secretariate - USAMV
12.10.2016    LABORANT - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Zootehnie și Biotehnologii - USAMV
12.10.2016    INGRIJITOARE CLADIRI - perioadă nedeterminată - Studii 10 clase - 2 posturi în cadrul Compartimentului Administrativ - USAMV
12.10.2016    INSTALATOR - perioadă nedeterminată - Studii școală profesională- 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ - USAMV
12.10.2016    ADMINISTRATOR FINACIAR (PATRIMONIU) - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ - USAMV
26.09.2016    
ASISTENT DE CERCETARE ÎN AGRICULTURĂ - perioadă determinată - Studii superioare - 1 post în cadrul Direcției Cercetare, ERANET nr.60/2016 - USAMV
26.09.2016    
ȘEF BIROU CONTABILITATE - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Direcției Economice - USAMV
26.09.2016    ȘEF BIROU FINANCIAR- perioadă nedeterminată - Studii suoerioare - 1 post în cadrul Direcției Economice - USAMV
26.09.2016    SECRETAR DE REDACTIE - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Editurii AcademicPres - USAMV
13.09.2016    MUNCITOR CALIFICAT-OSPĂTAR - perioadă nedeterminată - Studii generale sau scoală profesională - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ Serviciul Social-Cantină - USAMV
13.09.2016    ÎNGRIJITOARE CLĂDIRI - perioadă nedeterminată - Studii liceale - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ - USAMV
13.09.2016    ȘOFER DE AUTOTURISME ȘI CAMIONETE - perioadă nedeterminată - Studii liceale - 1 post în cadrul Compartimentului Transport- USAMV
13.09.2016    
ASISTENT DE CERCETARE ÎN BIOLOGIE - perioadă determinată - Studii SUPERIOARE - 1 post în cadrul Direcției Cercetare, contract nr.14/2015 - USAMV
15.07.2016    
Examen de promovare în grad superior de salarizare  - concurs intern
08.07.2016    
ASISTENT DE CERCETARE ÎN AGRICULTURĂ - perioadă determinată - Studii SUPERIOARE - 1 post în cadrul Direcției Cercetare, contract nr.60/2016 - USAMV
08.07.2016    ASISTENT DE CERCETARE ÎN MEDICINĂ VETERINARĂ - perioadă determinată - Studii SUPERIOARE - 1 post în cadrul Direcției Cercetare, contract nr.14/2015 - USAMV
08.07.2016    ASISTENT DE CERCETARE ÎN BIOLOGIE - perioadă determinată - Studii SUPERIOARE - 1 post în cadrul Direcției Cercetare, contract nr.14/2015 - USAMV
10.06.2016    TEHNICIAN ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ - perioadă determinată - Studii SUPERIOARE - 1 post în cadrul Direcției Cercetare, contract nr.39/2015 - USAMV
04.07.2016    
ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Horticultură - USAMV
04.07.2016    SECRETAR DE REDACȚIE - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Revistei Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca
16.06.2016    SECRETAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Biroului de Relații Internaționale- USAMV 

16.06.2016    MEDIC VETERINAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Medicină Veterinară- USAMV.  
16.06.2016    MUNCITOR CALIFICAT - OSPĂTAR - perioadă nedeterminată - Studii generale - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ Serviciul Social-Cantină - USAMV 

10.06.2016    ASISTENT DE CERCETARE ÎN HORTICULTURĂ - perioadă determinată - Studii SUPERIOARE - 1 post în cadrul Direcției Cercetare în cadrul proiectului Proiect cercetare ERA-NET, Acronim VineDivers - USAMV
27.05.2016    ASISTENT DE CERCETARE ÎN HORTICULTURĂ - perioadă determinată - Studii SUPERIOARE - 1 post în cadrul Direcției Cercetare în cadrul proiectului Proiect cercetare ERA-NET, Acronim VineDivers - USAMV
13.05.2016    INGINER AUTOMATIZĂRI - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Agricultură - USAMV
13.05.2016    BIBLIOTECARĂ-ARHIVIST - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Direcției Secretariate - USAMV
13.05.2016    MEDIC VETERINAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Medicină Veterinară - USAMV

19.04.2016    ASISTENT DE CERCETARE ÎN CHIMIE - perioadă determinată - Studii superioare - 1 post în cadrul Direcției Cercetare în cadrul proiectului nr.2488/2016 - USAMV
19.04.2016    ÎNGRIJOTOR - perioadă nedeterminată - Studii 10 clase sau școală profesională - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ - USAMV
19.04.2016    LABORANT - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Zootehnie și Biotehnologii - USAMV
18.03.2016    PORTAR - perioadă nedeterminată - Studii liceale - 1 post în cadrul Compartimentului Pază

18.03.2016    REFERENT FINANCIAR CONTABILITATE - perioadă determinată - Studii superioare - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ, Serviciului Social - USAMV
25.02.2016    INGINER ZOOTEHNIST - perioadă determinată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Zootehnie și Biotehnologii
25.02.2016    LABORANT - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Agricultură
25.02.2016    LABORANT - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Medicină Veterinară
25.02.2016    SECRETAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Direcției Secretariate
25.02.2016    PORTAR - perioadă nedeterminată - Studii liceale - 1 post în cadrul Compartimentului Pază

29.01.2016    CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC III - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Agricultură
29.01.2016    CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC III - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Horticultură
29.01.2016    LABORANT - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Horticultură.
29.01.2016    CHIMIST - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Zootehnie și Biotehnologii.
29.01.2016    MUNCITOR CALIFICAT - ELECTRICIAN - perioadă nedeterminată - Studii medii - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ - USAMV.
29.01.2016    PORTAR - perioadă nedeterminată - Studii liceale - 1 post în cadrul Compartimentului Paza - USAMV.
25.01.2016    LABORANT - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Zootehnie și Biotehnologii.
25.01.2016    SECRETAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Biroului Relații Internașionale - USAMV.
25.01.2016    LĂCĂTUȘ - perioadă nedeterminată - Studii de specialitate - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ-Social - USAMV - USAMV.
12.01.2016    MUNCITOR CALIFICAT - ELECTRICIAN - perioadă nedeterminată - Studii medii - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ - USAMV.
12.01.2016    ÎNGRIJITOR CLADIRI - perioadă nedeterminată - Studii 8 clase - 5 posturi în cadrul Compartimentului Administrativ - USAMV.
12.01.2016    ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Direcției Economică - USAMV.
12.01.2016    PORTAR - perioadă nedeterminată - Studii liceale - 1 post în cadrul Compartimentului Paza - USAMV.
12.01.2016    CONSILIER JURIDIC - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 2 posturi in cadrul Oficiului Juridic.

09.12.2015    ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Direcției Economică - USAMV.
09.12.2015    PORTAR - perioadă nedeterminată - Studii liceale - 1 post în cadrul Compartimentului Paza - USAMV.
09.12.2015    MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURĂ - perioadă nedeterminată - Studii generale - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ - USAMV.
09.12.2015    BUCĂTAR - perioadă nedeterminată - Studii liceale sau scoala profesională - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ - Cantina - USAMV.
09.12.2015    LABORANT ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Faculății de Horticultură - USAMV.
09.12.2015    LABORANT ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Faculății de Horticultură - USAMV.
23.11.2015    SECRETAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Direcției Secretariate.
23.11.2015     INGINER DE SISTEM ÎN INFORMATICĂ - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul USAMV Cluj-Napoca.
11.11.2015    Examen de promovare în grad superior de salarizare  - concurs intern
11.11.2015    CONSILIER JURIDIC - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Oficiului Juridic.
11.11.2015    MUNCITOR CALIFICAT (OSPĂTAR) - perioadă determinată - Studii liceale - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ Serviciul Social - Cantină
11.11.2015    ELECTRICIAN DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII - perioadă nedeterminată - Studii de medii - 2 posturi în cadrul Compartimentului Administrativ Serviciul Social - Cămine
11.11.2015    ÎNGRIJITOARE CLĂDIRI - perioadă nedeterminată - Studii de 10 clase - 2 posturi în cadrul Compartimentului Administrativ Serviciul Social - Cămine 
29.10.2015    Examen de promovare în grad superior de salarizare  - concurs intern
16.10.2015    SECRETAR - perioadă determinată - Studii superioare - 1 post în cadrul Direcției Secretariate
16.10.2015    MUNCITOR CALIFICAT (OSPĂTAR) - perioadă determinată - Studii liceale - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ Serviciul Social - Cantină
16.10.2015    ELECTRICIAN DE ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII - perioadă nedeterminată - Studii de medii - 2 posturi în cadrul Compartimentului Administrativ Serviciul Social - Cămine
16.10.2015    ÎNGRIJITOARE CLĂDIRI - perioadă nedeterminată - Studii de 10 clase - 2 posturi în cadrul Compartimentului Administrativ Serviciul Social - Cămine
18.09.2015    MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURĂ - perioadă nedeterminată - Studii de mecanică - 1 post în cadrul Facultății de Horticultură 
18.09.2015    PORTAR - perioadă nedeterminată - Studii liceale - 1 post în cadrul Direcției Pază
07.09.2015    ASISTENT DE CERCETARE ÎN CONSTRUCȚII CIVILE, INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE - perioadă determinată - Studii superioare - 1 post în cadrul Direcției Cercetare
02.07.2015    REFERENT FINANCIAR CONTABILITATE - perioadă determinată - Studii liceale economice - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ Social
26.06.2015    CONSILIER JURIDIC - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Oficiului Juridic.
26.06.2015    TEHNICIAN AGRONOM-EXPLOATARE - perioadă nedeterminată - Studii medii - 1 post în cadrul Facultatății de Agricultură.
12.06.2015    ÎNGRIJITOARE CLĂDIRI - perioadă nedeterminată - Studii 10 clase - 2 posturi în cadrul Compartimentul Administrativ-Social.
12.06.2015    ADMINISTRATOR FINANCIAR - perioadă nedeterminată - Studii liceale - 1 post în cadrul Serviciul Social.
12.06.2015    MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURĂ - perioadă nedeterminată - Studii școala generală - 1 post în cadrul Compartimentul Administrativ.
12.06.2015    MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURĂ - perioadă determinată - Studii generale - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ
12.06.2015    SPALATOREASĂ - perioadă nedeterminată - Studii gimnalizale - 1 post în cadrul Compartimentul Administrativ-Social.
05.06.2015    Examen de promovare în grad superior de salarizare  - concurs intern
27.05.2015    MEDIC VETERINAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Medicină Veterinară
27.05.2015    INGINER - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Horticultură
27.05.2015    MUNCITOR NECALIFICAT - perioadă nedeterminată - Studii școala generală - 1 post în cadrul Serviciului Social
08.05.2015    ADMINISTRATOR FINANCIAR - perioadă nedeterminată - Studii medii - 1 post în cadrul Serviciului Social
08.05.2015    MUNCITOR NECALIFICAT - perioadă determinată - Studii generale - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ
30.04.2015    INGINER SILVIC - perioadă nedeterminată - Studii superioare de specialitate - 1 post în cadrul Facultății de Agricultură
30.04.2015    SECRETAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare de specialitate - 1 post în cadrul Centrului de Managementul Proiectelor și Transfer Tehnologic
30.04.2015    BIBLIOTECAR - perioadă determinată - Studii superioare de specialiate - 1 post în cadrul Serviciului Bibliotecă
28.04.2015    ELECTRICIAN - perioadă nedeterminată - Studii liceale sau școală profesională - 1 post în cadrul Compartiment Administrativ
28.04.2015    CONSILIER ORIENTARE PRIVIND CARIERA - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic
28.04.2015    ADMINISTRATOR FINANCIAR GRAD I  - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Biroului Resurse Umane
28.04.2015    ȘOFER AUTOTURISME ȘI CAMIOANE  - perioadă nedeterminată - Studii liceale - 1 post în cadrul Compartimentul Transport - USAMV 
14.04.2015    ÎNGRIJITOARE - perioadă determinată - Studii 10 clase sau școală profesională - 1 post în cadrul Compartimentul Administrativ
14.04.2015    OSPĂTAR - perioadă nedeterminată - Studii liceale sau școală profesională - 1 post în cadrul Serviciului Social
14.04.2015    MUNCITOR NECALIFICAT - perioadă nedeterminată - Studii 10 clase sau școală profesională - 1 post în cadrul Serviciului Social
14.04.2015    MEDIC VETERINAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Medicină Veterinară
14.04.2015    ÎNGRIJITOARE - perioadă determinată - Studii 10 clase sau școală profesională - 1 post în cadrul Compartimentul Administrativ
14.04.2015    OSPĂTAR - perioadă nedeterminată - Studii liceale sau școală profesională - 1 post în cadrul Serviciului Social
14.04.2015    MUNCITOR NECALIFICAT - perioadă nedeterminată - Studii 10 clase sau școală profesională - 1 post în cadrul Serviciului Social
14.04.2015    MEDIC VETERINAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Medicină Veterinară
31.03.2015    SECRETAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Direcției secretariate - Școlala Postdoctorală
31.03.2015    LABORANT - perioadă determinată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Medicină Veterinară - Discipina Histologie.
12.03.2015    ȘOFER AUTOTURISME ȘI CAMIOANE - perioadă nedeterminată - Studii LICEALE - 1 post în cadrul Compartimentului Transport - USAMV.
12.03.2015    PORTAR - perioadă nedeterminată - Studii liceale - 1 post în cadrul Compartimentului Paza - USAMV.
10.03.2015    SECRETAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Biroului de Comunicare și Relații Publice.
21.01.2015    SECRETAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Direcției secretariate.
22.12.2014    INGINER AGRONOM - perioadă determinată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultatății de Horticultură, Disciplina de Legumicultură.
08.12.2014    INSTRUCTOR AUTO - perioadă nedeterminată - Studii liceale - 1 post în cadrul Facultatății de Agricultură, Departamentul Ştiinţe Tehnice şi Ştiinţele Solului.

 

 

Anunțuri angajări

04.07.2016    ADMINISTRATOR FINANCIAR (PATRIMONIU) - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Horticultură - USAMV
04.07.2016    SECRETAR DE REDACȚIE - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Revistei Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca
16.06.2016    SECRETAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Biroului de Relații Internaționale- USAMV  

16.06.2016    MEDIC VETERINAR - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Medicină Veterinară- USAMV.  
16.06.2016    MUNCITOR CALIFICAT - OSPĂTAR - perioadă nedeterminată - Studii generale - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ Serviciul Social-Cantină - USAMV  

10.06.2016
    ASISTENT DE CERCETARE ÎN HORTICULTURĂ - perioadă determinată - Studii SUPERIOARE - 1 post în cadrul Direcției Cercetare în cadrul proiectului Proiect cercetare ERA-NET, Acronim VineDivers - USAMV
27.05.2016    ASISTENT DE CERCETARE ÎN HORTICULTURĂ - perioadă determinată - Studii SUPERIOARE - 1 post în cadrul Direcției Cercetare în cadrul proiectului Proiect cercetare ERA-NET, Acronim VineDivers - USAMV

12.04.2016    
ÎNGRIJOTOR - perioadă nedeterminată - Studii 10 clase sau școală profesională - 1 post în cadrul Compartimentului Administrativ - USAMV
12.04.2016    LABORANT - perioadă nedeterminată - Studii superioare - 1 post în cadrul Facultății de Zootehnie și Biotehnologii - USAMV
18.03.2016    PORTAR - perioadă nedeterminată - Studii liceale - 1 post în cadrul Compartimentului Pază


 

Arhivă

Subcategories