Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Stațiunea Didactică Experimentală

1

Sub denumirea de “Ferma Mănăştur”, actuala Staţiune didactică experimentală a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, datează din 1869, când a luat fiinţă, pe lângă Institutul de Agricultură, constituind cadrul general de efectuare a practicii şi a activităţii de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice şi studenţilor. Prin exemplul său a constituit un puternic focar pentru răspândirea noului în agricultura Transilvaniei şi a ţării.

În 6 aprilie 1993 apare Hotărârea de Guvern nr. 123 privind organizarea şi funcţionarea Staţiunilor didactice experimentale din structura institutelor de învăţământ superior agricol, prin care se înfiinţează „Staţiunea didactică experimentală Mănăştur, Cluj-Napoca”, în subordinea Universităţii de ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, cu fond funciar de 470 ha, din care 455,5 ha agricol şi 366,4 ha arabil.

Începând cu anul 2000 este restituită Staţiunii didactice experimentale ferma Cojocna, în suprafaţă de 667,1 ha, şi terenurile Staţiunii de Cercetare - Dezvoltare şi Producţie pentru Cultura Pajiştilor Jucu, în suprafaţă agricolă de 1301 ha, din care 660 ha arabil.

Obiectul de activitate al Staţiunii didactice experimentale îl constituie:

  • instruirea practică a studenţilor în câmpuri şi exploataţii zootehnice dotate cu echipamente tehnologice moderne
  • desfăşurarea activităţii de cercetare de către cadre didactice şi studenţi
  • producerea de seminţe şi material săditor
  • reproducţia şi selecţia animalelor
  • industrializarea şi valorificarea produselor agricole vegetale şi animale.

Informaţii

SDE USAMV Cluj-Napoca
str. Mănăştur nr. 3-5
Cluj-Napoca 
tel: 0264-596384 int. 113
fax:0264-593792