Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Biblioteca

Titlurile proiectelor doctorale

  Conducatori de doctorat Facultatea Teme de cercetare
1.  Prof. dr. Haș Ioan  Agricultură 
 1. -
2.  Prof. dr. Puia Carmen  Agricultură 
 1. Cercetări privind patosistemul Fusarium spp. - Ostrinia nubilalis în contextul schimbărilor climatice
3. Prof. dr. Vidican Roxana  Agricultură 
 1. Imfluența tehnicilor de vermicompostare în echilibrarea componentelor nicrobiene responsabile de fertilitatea naturală a solului
 2. Evaluarea tendințelor microbiologice în cadrul sistemului de trasabilitate sol-plantă-animal
4.  Prof. dr. Mărghitaș Marilena  Agricultură 
 1. Cercetări privind evoluția agrochimică a districambasolului și cernoziomului prin fertilizare diferențiată la cultura cartofului în zona Transilvaniei
 2. Cercetări privind evoluția agrochimică a preluvasolului tipic și cernoziomului ardic prin fertilizare diferențiată la cultura mărului în zona Reghinului
 3. Efectul fertilizării diferențiate și substraturilor nutritive asupra gradului de inflorire la Pelargonium zonale și peltatum
 4. Optimizarea economică a sistemului de fertilizare la grâu și porumb în Câmpia Transilvaniei
 5. Evoluția agrochimică a districambosolului prin fertilizre organo-minerală la cultura cartofului în zona montană
 6. Optimizarea sistemului de fertilizre la principalele culturi agricole și horticole
 7. Cercetări privind elaborarea unor tehnologii de fertilizare organo-minerală cu protecție ecologică pentru creșterea siguranței și securității alimentare la principalele specii vegetale în contextul schimbărilor climatice globale
5.  Prof. dr. Păcurar Ioan  Agricultură 
 1. Cercetări privind solurile stagnogleice și stațiunile forestiere din bazinul hidrografic al Gurghiului și stabilirea compoziției optime de împădurire - Studiu de caz Pădurea Mociar
 2. Studii privind comportamentul unor plante ornamentale în diferite condiții edafice și posibilități de utilizare ale acestora în decorul spațiilor verzi
6. Prof. dr. Rotar Ioan  Agricultură 
 1. Studiul managementului tradițional al pajiștilor din zona montană specifică munților Apuseni
 2. Comportarea unor amestecuri de graminee și leguminoase perene în Canpia Transilvaniei
7. Prof. dr. Rusu Teodor Agricultură
 1. Monitorizarea agro-climatică în Câmpia Transilvaniei și Podișul Someșan în scopul modelării funțiilor solului
 2. Rolul folosinței terenurilor și a agrotehnicii aplicate asupra sechestrării carbonului în sol
 3. Cercetări  privind biologia speciei Xanthium spp. și gradul de înburuienare a terenurilor din Câmpia Transilvaniei
8. Prof. dr. Oltean Ion Agricultură
 1. Strategii alternative (nonchimice) de combatere a speciilor de dăunători din culturile de rapiță
 2. Utilizarea produșilor semiochimici în monitorizarea și combaterea gândacului păros, epicometis hirta
 3. Monitorizarea entomofaunei utile din ecosistemele silvice
 4. Monitorizarea structurii entomofaunei fitofage din agroecosisteme datorate modificărilor climatice
9. Prof. dr. Oroian Ioan Agricultură
 1. Protecția plantelor și a mediului înconjurător în directivele comunității europene
 2. Modelarea impactului unor poluanți ai aerului asupra bolilor fiziologice la cvercinee cu ajutorul rețelelor neuronale
 3. Implementarea analizei factpriale în modelarea impactul unor poluanți asupra apariției, evoluției și manifestării ciupercilor criptogene la arboretele de cvercinee
 4. Utilizarea metodelor matematice în quantificarea microorganismelor patogene din aer cu impact asupra sănătății plantelor
 5. Evaluarea riscului de contaminare cu zearalenona a porumbului în Transilvania
10. Prof. dr. Duda Marcel Agricultură
 1. Studii privind perfecționarea tehnologiei de cultivare a lavandei (Lavandula angustifolia L.) în condițiile vestului Cîmpiei Transilvaniei
 2. Ceretări privind introducerea în cultură a speciei Nepeta cataria L. pentru utilizare fitoterapeutică
11. Prof. dr. Apahidean Silviu Horticultură
 1. Cercetări privind posibilitățile de înființare și realizare a culturilor de hrean (Armoracia lapathifolia Gilb.), în condiții de eficiență economică
 2. Cercetări privind particularitățile agrobiologice și tehnologice ale speciei Beta Vukgaris L. spp. cicla L. în vederea promovării în cultură
12. Prof. dr. Apahidean Maria Horticultură
 1. Cercetări privind posibilitățile de înființare și realizare a culturilor de revent (Rheum rhabarbarum L.) în condiții de eficiență economică
 2. Cercetări privind particularitățile agrobiologice și tehnologice ale unor specii de legume aromatice și condimentare în vederea promovării acestora în cultură
13.  Prof. dr. Pamfil Doru  Horticultură 
 1. Utilizarea unor tehnici moderne de analiză moleculară privind caracterizarea fondului autohton de germoplasma la genul Prunus (Prun), în vederea elaborării unor strategii efeciente de bioconservare
 2. Utilizarea unor tehnoci moderne de analiză moleculară privind caracterizarea fondului autohton de germoplasma la genul Prunus (Piersic, Cais), în vederea elaborării unor strategii efeciente de bioconservare
14.  Prof. dr. Mitre Viorel  Horticultură 
 1. Cercetări privind îmbunătățirea tehnologiei de cultură a cireșului în livezi de mare densitate
 2. Comportarea unor soiuri noi de prun în sistemul de  cultură superintensiv, în condițiile pedo-climatice ale Transilvaniei
15.  Prof. dr. Pop Nastasia  Horticultură 
 1. Aplicabilitatea substanțelor colorante din souri de  struguri pentru masă și vin din Transilvania
16.  Prof. dr. Sestraș Radu  Horticultură 
 1. Variabilitatea și ereditarea unora caracteristici importante pentru ameliorarea horticole și forestiere
17.  Prof. dr. Măniunțiu Dănuț  Horticultură 
 1. Cercetări privind influența uno măsuri ecologice asupra producției și compoziției chimice a fructelor la ardeiul lung cultival în solarii
18.  Prof. dr. Funar Sabina  Horticultură 
 1. Tehnologia infomației și comunicării - suport a managementului de proiect în agricultura - studiu de caz ferma horticolă
 2. Auditul de marketing și provocările secolului XXI în agricultură
 3. Auditarea web, element inovativ în marketingul agricol
19.  Prof. dr. Luca Emil  Horticultură 
 1. Cercetări privind influența unor factori tehnologici asupra producției la culturile de câmp irigate, în condițiile din Câmpia Transilvaniei
 2. Cercetări privind influența unor factori tehnologici asupra producției la culturile horticole irigate, în condițiile din zona colinară a Transilvaniei
20. Prof. dr. Dîrja Marcel Horticultură
 1. Amenajarea/Managementul bazinelor hidrografice torențiale/terenurilor degradate ineficiente pentru agricultură pe baza studiilor și cercetărilor de ordin economic și ecologic
 2. Bioeconomie/Reconstrucție ecologică/silvotehnică/starea ecosistemelor forestiere
21.  Prof. dr. Oroian Teofil Zootehnie 
 1. Studiul biodiversității și variabilității populațiilor de animale domestice și sălbatice pentru conservarea și evoluția lor
22.  Prof. dr. Miclea Vasile  Zootehnie 
 1. Cercetări privind efientizarea activității de reproducție la principalele specii de animale de interes zootehnic
23.  Prof. dr. Mărghitaș Al. Liviu  Zootehnie 
 1. Utilizarea produselor apicole în obținerea de produse funționale sigure, accesibile și optimizate nutrițional
 2. Studiul efectelor exercitate de compuși naturali din produse apicole asupra membranelor celulare
 3. Influența hranei asupra calității firului de mătase la specia Bombyx mori
24.  Prof. dr. Mureșan Gheorghe  Zootehnie 
 1. Cercetări privind optimizarea tehnologiei de creștere a taurinelor și valorificarea economică a producțiilor obținute 
25.  Prof. dr. Șara Aurel  Zootehnie 
 1. Cercetări privind posibilitățile de îmbunătățire a alimentației animalelor de fermă monogastrice prin utilizarea unor aditivi furajeri
26. Prof. dr. Mireșan Vioara Zootehnie
 1. Cercetări privind indicii morfofiziologici la animalele de rentă și la organismele acvatice
 2. Studii privind compotamentul animalelor 
27.  Prof. dr. Muste Sevastița  Știința și Tehnologia Alimentelor 
 1. Evaluarea și optimizarea resurselor naturale în vederea obținerii de produse alimentare
 2. Identificare a alimentelor sănătoase și a specificului alimentar din Transilvania și elaborarea unei strategii de adaptare a tehnologiilor autohtone la tehnologiile actuale industriale pentru îmbunătățirea sănătății populației
 3. Cercetări pentru îmbunătățirea calității nutritive prin creșterea conținutului de compuși biologic activi a alimentelor pe bază din cereale prin utilizarea extractelor vegetale din plante aparținâd microflorei spontane a Ramâniei
28. Prof. dr. Socaciu Carmen Știința și Tehnologia Alimentelor
 1. Biotehnologii omice aplicate în evaluarea unor disruptori endocrini cu potențial toxic din alimete, suplomente alimentare și biofluide
 2. Metode performante de bioanaliza (cromatografie de înaltă performanță cuplată cu specrtrometria de masă) pentru identificarea de biomarkeri specifici de diagnostic al bolilor de metabolism 
29. Prof. dr. Cornel Cătoi Medicină Veterinară
 1. Metode de citoprotecție în medicină regenerativă
 2. Sisteme combinate de evaluare a stadiului și prognosticului leziunilor inflamatorii și tumorale
 3. Terapia alternativă a afecțiunilor inflamatorii cronice și tumorale la animale 
30. Prof. dr. Ognean Laurent Medicină Veterinară
 1. Implementarea unor produse sanguine transfuzabile și managementul potențialilor donatori în medicina animalelor de companie
 2. Testarea bioechivalenței, biodisponibilității și toleranței unor produse medical veterinare
31. Prof. dr. Groza Ioan Medicină Veterinară
 1. Metode de determinare la nivel de nanoscală în fluide animale și efectul acestora asupra sitemului reproducător femei
 2. Cercetări privind diagnoticul molecular în sindromul PMDS la câine
 3. Diagnosticul ecografic al resorbției embrionale la cățea
32. Prof. dr. Damian Aurel Medicină Veterinară
 1. Studii de morfologie normală la chinchilla
 2. Tehnică plastinării, tehnici avansate de conservare a materialului biologic
 3. Studii comparative cu privire la morfologia aparatului cardio-vascular în seria animală
33. Prof. dr. Marcus Ioan Medicină Veterinară
 1. Dezvoltarea unor terapii alternative pe bază de nanoparticule biocompatibile care înglobează substanțe active eliberate dirijat și controlat în diferite modele animale de boală (ex. diabet, obezitate)
34. Prof. dr. Spînu Marina Medicină Veterinră
 1. Investigații microbiologice, imunologice și încercări de imunomodulare în dermatita stafilococică la câine
 2. Modificări ale caracteristicilor morfo-fiziologice ale unor enterobacterii patogene în procesul de obținere a biogazului
35.  Prof. dr. Brudașcă Gheorghe Florinel  Medicină Veterinară
 1. Influența vacținării asupra microflorei bacteriene cu potențial zoonotic prurtată de pisici
 2. Rorul căpriorului(Capreolus capreolus) în epidemiologia infecțiilor zoonatice vectoriale
 3. Variații ale patogenității microflorei rezidente la câini tratați cu antibiotice
 4. Evaluarea potențialului zoonotic al apei și peștelui de consum în ferme de păstrăvi/crap
36.  Prof. dr. Mihalca Andrei Daniel Medicină Veterinară
 1. Distribuția și diversitatea flebotomilor în România
 2. Dezvoltarea unei metode serologice pentru diagnosticul infecției cu Dirofilaria repens
37. Prof. dr. Papuc Ionel Medicină Veterinară 
 1. Analiza spectroscopică vibrațională a unor medicimente și monitorizarea efectului lor asupra unor probe biologice
 2. Monitorizarea stării de sănătate a mielului de carne, obținut în România cu evaluarea riscurilor zoonatice
38.  Prof. dr. Mihaiu Marian  Medicină Veterinară
 1. Cercetări asupra unor noi markeri moleculari cu împlicații în certificarea calității cărnii și preparatelor din carne
 2. Studii privind markerii de calitate și autenticitate a unor preparate tradiționale din carnea provenită de la rasa mangalița
 3. Studii privind prevalența, patologia și controlul integrat al trichinelozei în carnea de cal în centrul și nord vestul României
39.  Prof. dr. Cozma Vasile  Medicină Veterinară
 1. Epidemiologia și semnificația zoonotică a infecțiilor cu izolate de Giardia spp. la unele specii de animale
 2. Parazitoterapia bolii inflamatorii intestinale la unele animale de laborator, pe baza unui biopreparat din Trichuris suis
 3. Epidemiologia, diagnosticul și impactul socio-economic al infestațiilor cu larve de metacestade la animale in România
40. Prof. dr. Muste Aurel  Medicină Veterinară 
 1. Utilizarea unor nanoparticule biocompatibile purtătoare de substanțe active în unele stări patologice acute și cronice
 2. Utilizarea laserului în modificări patologice (decolarea) retiniene și posibilități de prevenire
 3. Utilizarea unor metode moderne la cercetare a creșterii presiunii intracraniene la animale
 4. Adiționarea lambourilor supriostate în defectele muco-gingivale și osoase ale compactei osoase alveolară
41.  Prof. dr. Oana Liviu Ioan  Medicină Veterinară 
 1. 42aluarea efecienței unor proceduri minim invazive în diagnosticul și tratamentul unor afecțiuni ale organelor cavității abdominale la ecvine
 2. Evaluarea unor proceduri minim invazive în chirurgia tubului digestiv

Fișe discipline

2019

Documentare științifică - Medicina Veterinară
Documentare științifică - SAI
Etica și integritate academica SAI
Etica si intergitate academica - Medicina veterinara
Metodologia elaborarii Tezei de doctorat - SAI
Principii ale cercetării științifice medical veterinare - Medicină Veterinară
Principii ale metodologiei cercetării în ingineria resurselor vegetale și animale - SAI

 

2018

Documentare științifica MV
Documentare științifică SAI
Etica si integritate academica MV
Etica si integritate academica SAI
Metodologia elaborarii tezei de doctorat MV
Metodologia elaborarii tezei de doctorat SAI
Pricipii ale metodologiei cercetării științifice agronomice SAI
Principii ale cercetării științifice medical veterinare - MV

2017

Principii ale metodologiei cercetării științifice medical veterinare
Metodologia elaborării tezelor de doctorat în medicină veterinară
Metodologia elaborării tezei de doctorat în științe agronomice
Principii ale metodologiei cercetării științifice agronomice
Managementul cunoașterilor în pregătirea doctorală

2016

Principii ale metodologiei cercetării științifice medical veterinare
Metodologia elaborării tezelor de doctorat în medicină veterinară
Metodologia elaborării tezei de doctorat în științe agronomice
Principii ale metodologiei cercetării științifice agronomice
Managementul cunoașterilor în pregătirea doctorală

2015

Principii ale metodologiei cercetării științifice medical veterinare
Metodologia elaborării tezelor de doctorat în medicină veterinară
Metodologia elaborării tezei de doctorat în științe agronomice
Principii ale metodologiei cercetării științifice agronomice
Managementul cunoașterilor în pregătirea doctorală

2014

Principii ale metodologiei cercetării științifice medical veterinare
Metodologia elaborării tezelor de doctorat în medicină veterinară
Metodologia elaborării tezei de doctorat în științe agronomice
Principii ale metodologiei cercetării științifice agronomice
Managementul cunoașterilor în pregătirea doctorală

2013

Principii ale metodologiei cercetării științifice medical veterinare
Metodologia elaborării tezelor de doctorat în medicină veterinară
Metodologia elaborării tezei de doctorat
Principii ale metodologiei cercetării științifice agronomice
Managementul cunoașterilor în pregătirea doctorală

Subcategories