Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Biblioteca

Ordin de Ministru privind Metodologia de Finanțare

2015

Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară, a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru anul 2015 (Metodologie – 2015, aprobată prin OMECS nr. 3888/26.05.2015).

Metodologia de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea de bază și finanțarea suplimentară, a instituțiilor de învățământ superior de stat din România, pentru pilotare în anul 2015 (Metodologie pentru pilotare în anul 2015,  aprobată prin OMECS nr. 3889/26.05.2015).

Hotărâri de Guvern privind nomenclatorul domeniilor si a specializărilor/programelor de studii universitare; cifra de școlarizare

2015-2016

 • Licenţă:
  • Hotărâre completare HG nr. 575/2015 – pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 575/2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2015 - 2016 
  • Notă de fundamentare – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 575/2015 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2015-2016 
  • HG nr. 575/2015 – privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2015-2016
 • Master:
  • Anexa 1/16.09.2015 – Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015 - 2016, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat 
  • Anexa 2/16.09.2015 – Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015 - 2016, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particulare acreditate 
  • HG. nr. 595/2015 – privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015 - 2016, precum şi domeniile de studii universitare de doctorat din cadrul instituţiilor de învăţământ superior 
  • Anexa 1 HG. nr. 595/2015 – Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015 - 2016, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat 
  • Anexa 2 HG. nr. 595/2015 – Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2015 - 2016, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particulare acreditate

Legea Educației Naționale

2014: OUG nr. 49/2014 – modificari la Legea nr.1/2011

2013: OUG nr. 117/23.12.2013 – privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului

2011: