Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Biblioteca

Tematica de Concurs 2019

Facultate

Departament

Poziţie în Statul de funcții

Funcţie didactică

Candidaţi

Subiecte pentru sustinerea prelegerii publice

Agricultura

Protecția mediului

III/B/1

Profesor

Odagiu Antonia Cristina Maria

Subiect

Agricultura

Protecția mediului

III/B/3

Conferențiar

Petrescu-Mag Ioan Valentin

Subiect

Horticultură

Horticultură şi Peisagistică

I/B/11

Şef lucrări

Dan Valentin Sebastian

Conceptul de acoperiș înverzit - terminologie, elemente de proiectare și design, elemente componente.

Horticultură

Științe economice

III/B/1

Conferențiar

Chiciudean Gabriela Ofelia

Instrumente de promovare online.

Horticultură  

Științe economice

III/B/3

Conferențiar

Vac Sebastian Călin

Rolul cercetării, dezvoltării și transferului tehnologic.

Zootehnie şi Biotehnologii

Științe tehnologice

II/B/1

Șef de lucrări

Şuteu Mihai

Producția de carne la specia ovină

Medicină Veterinară

Producții animaliere şi siguranța alimentelor

II/B/3

Conferențiar

Tăbăran Alexandra

Subiect

Medicină Veterinară

Științe Clinice şi Paraclinice

III/B/1

Conferențiar

Ober Ciprian Andrei

Anomalii vasculare la câine:persistența ductului arterial și a arcului aortic drept

Medicină Veterinară

Științe Clinice şi Paraclinice

III/B/2

Conferențiar

Tăbăran Alexandru  Flaviu

Subiect

Declaraţii de avere 2018

Anastasiu Alexandra
Asist.dr.Cuibus Lucian
Asist.dr.Diaconeasa Zorita
Asist.dr.Dumitrache Mirabela
Asist.dr.Fogarasi Melinda
Asist.dr.Moraru Paula
Asist.dr.Pop Oana Lelia
Asist.dr.Salanta Liana
Asist.dr.Vlaic Romina
Conf.dr.Beteg Florin Ioan
Conf.dr.Bunea Claudiu
Conf.dr.Buta Erzsebet
Conf.dr.Criste Adriana
Conf.dr.Dan Sorin Daniel
Conf.dr.Dulf Francisc
Conf.dr.Gudea Alexandru
Conf.dr.Ilea Marioara
Conf.dr.Mihalca Andrei
Conf.dr.Mudura Elena
Conf.dr.Muntea Leon
Conf.dr.Muresan Crina
Conf.dr.Odagiu Antonia
Conf.dr.Paucean Adriana
Conf.dr.Ranta Ovidiu
Conf.dr.Roman Ioana
Conf.dr.Sandor Mignon
Conf.dr.Semeniuc Cristina
Conf.dr.Sobolu Rodica
Conf.dr.Socaci Sonia Ancuta
Conf.dr.Stetca Gheorghe
Conf.dr.Tibulca Dorin
Conf.dr.Vodnar Dan
Ec.Marian Aurelia
Ec.Maricari Ioana
Ec.Muresan Dana
Ec.Nas Lucian
Ec.Porutiu Viorel
Ec.Rusu Adriana
Ing.Bura Alexandru
Ing.Clapa Doina
Ing.Humeniuc Paula
Ing.Lung Ioan Dan
Ing.Pasca Liana Aurora
Ing.Puscas Teodora
Ing.Tobosi Mirela
Jr.Mihali Silvia
Prof.dr.Andrei Sanda
Prof.dr.Arion Felix
Prof.dr.Bogdan Ileana
Prof.dr.Bogdan Marian Liviu
Prof.dr.Bunea Andrea
Prof.dr.Catoi Cornel
Prof.dr.Cordea Mirela
Prof.dr.Dezmirean Daniel
Prof.dr.Duda Marcel
Prof.dr.Fit Nicodim Iosif
Prof.dr.Georgescu Bogdan
Prof.dr.Groza Ioan Stefan
Prof.dr.Holonec Liviu
Prof.dr.Jitea Mugurel
Prof.dr.Marcus Ioan
Prof.dr.Marghitas Liviu Al
Prof.dr.Matei Florica
Prof.dr.Mihaiu Marian
Prof.dr.Miresan Vioara
Prof.dr.Mitre Viorel
Prof.dr.Muste Sevastita
Prof.dr.Oana Liviu
Prof.dr.Oltean Ion
Prof.dr.Oroian Ioan Gheorghe
Prof.dr.Oros Nechita Adrian
Prof.dr.Pacurar Ioan
Prof.dr.Pamfil Doru
Prof.dr.Papuc Ionel
Prof.dr.Pasca Ioan
Prof.dr.Pintea Adela
Prof.dr.Pop Ioana Delia
Prof.dr.Puia Carmen
Prof.dr.Raducu Camelia
Prof.dr.Rotar Ioan
Prof.dr.Rotar Mihaela
Prof.dr.Rusu Teodor
Prof.dr.Sestras Emil
Prof.dr.Socaciu Carmen
Prof.dr.Suharoschi Ramona
Prof.dr.Tofana Maria
Prof.dr.Varban Dan Ioan
Prof.dr.Vidican Mirela Roxana
Prof.dr.Vlaic Augustin
Prof.dr.Zahan Marius
Sef lucr.dr.Coldea Teodora Emilia
Sef lucr.dr.Coman Cristina
Sef lucr.dr.Copaciu Florina
Sef lucr.dr.Florian Vasile
Sef lucr.dr.Jimborean Mirela
Sef lucr.dr.Muresan Vlad
Sef lucr.dr.Pop Anamaria
Sef lucr.dr.Rugina Dumitrita
Sef lucr.dr.Salagean Tudor
Sef lucr.dr.Sestras Adriana
Sef lucr.dr.Stan Laura
Sef lucr.dr.Tabaran Alexandra
Sef lucr.dr.Tabaran Alexandru Flaviu
Sef lucr.dr.Taulescu Marian
Solomonean Ludmila
Tobosi Viorel
Trif Monica
Bogatean Cosmina
Conf.dr.Pestean Cosmin
Kalmar Zsuzsa
Marchis Zamfir

Posturi didactice şi de cercetare scoase la concurs,

perioadă nedeterminată, semestrul II, an universitar 2018-2019

 

Posturi didactice

 

Nr. crt.

Facultate

Departament

Poziţie în Statul de funcții

Funcţie didactică

Candidaţi

CV

Fişa de verificare

1

Agricultura

Științele tehnice şi Științele solului

I/B/2

Conferențiar

Buta Mihai

 CV

 Fișa de Verificare

2

Agricultura

Protecția mediului

III/B/1

Profesor

Odagiu Antonia Cristina Maria

 CV 

 Fișa de Verificare 

3

Agricultura

Protecția mediului

III/B/2

Conferențiar

Suciu Alexandra Loredana

 CV 

 Fișa de Verificare 

4

Agricultura

Protecția mediului

III/B/3

Conferențiar

Petrescu-Mag Ioan Valentin

  CV

 Fișa de Verificare 

5

Horticultură

Horticultură şi Peisagistică

I/B/11

Şef lucrări

Dan Valentin Sebastian

 CV 

 Fișa de Verificare 

6

Horticultură

Științe economice

III/B/1

Conferențiar

Chiciudean Gabriela Ofelia

  CV

 Fișa de Verificare 

7

Horticultură

Științe economice

III/B/2

Conferențiar

-

 -

-

8

 Horticultură 

Științe economice

III/B/3

Conferențiar

Vac Sebastian Călin

  CV

 Fișa de Verificare 

9

Horticultura

Măsurători Terestre şi Științe Exacte

IV/B/11

Asistent

Chiorean Silvia

  CV

 Fișa de Verificare 

10

Zootehnie şi Biotehnologii

Științe tehnologice

II/B/1

Șef de lucrări

Şuteu Mihai

  CV

 Fișa de Verificare 

11

Medicină Veterinară 

Producții animaliere şi siguranța alimentelor

II/B/2

Conferențiar

Cîmpean Adrian

  CV

 Fișa de Verificare 

12

Medicină Veterinară 

Producții animaliere şi siguranța alimentelor

II/B/3

Conferențiar

Tăbăran Alexandra

  CV

 Fișa de Verificare 

13

Medicină Veterinară 

Producții animaliere şi siguranța alimentelor

II/B/13

Asistent

Cătană-Ardelean Raul Alexandru

  CV

 Fișa de Verificare 

14

Medicină Veterinară 

Științe Clinice şi Paraclinice

III/B/1

Conferențiar

Ober Ciprian Andrei

  CV

 Fișa de Verificare 

15

Medicină Veterinară 

Științe Clinice şi Paraclinice

III/B/2

Conferențiar

Tăbăran Alexandru Flaviu

  CV

 Fișa de Verificare 

Şcoala de vară - Ştiinţa Alimentelor - Facultatea de Ştiinţa și Tehnologia Alimentelor


Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor (FSTA), din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, propune un program de vară tip punte (summer bridge programs) care să se desfășoare timp de două săptămâni în luna iulie, pe parcursul a trei ani (2019-2020-2021).
Scopul proiectului este creșterea nivelului motivațional de finalizare a studiilor liceale şi promovarea bacalaureatului de către elevii ce aparţin cu precădere grupurilor dezavantajate precum și creșterea gradului de orientare școlară în privința opțiunilor de continuare a studiilor în învăţământul universitar la FSTA a acestor elevi. Grupul țintă pentru acest sub-program va fi format din 30 elevi/an, absolvenţi ai clasei a XI-a din județele Regiunii Nord-Vest şi de Centru a României, de la licee cu performanţe scăzute, elevii participând împreună cu profesorii și studenții USAMV CN la activitățile academice şi sociale.
Obiectivul general
Creşterea interesului în rândul elevilor de liceu, aparţinând cu precădere grupurilor dezavantajate, pentru continuarea studiilor în mediul universitar la Facultatea Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor.
Obiective specifice
O1: Creșterea nivelului de informare a elevilor asupra beneficiilor educației terțiare în contrast cu riscurile asociate abandonului școlar, prin informarea, pe parcursul a 2 săptămâni, a 3 grupe a câte 30 elevi, asupra ofertei educaționale a Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor din cadrul USAMVCN, astfel încât să crească rata de absolvire a studiilor liceale, precum şi rata de retenție în primul an de studii universitare de licență;
O2: Dezvoltarea în favoarea elevilor a unei experiențe universitare timpurii, menită să îi familiarizeze cu contextul academic și să inițieze dezvoltarea abilităților relevante pentru succesul în învățământul universitar cu profil inginerie alimentară.
O3: Facilitarea tranziției elevilor din grupuri dezavantajate către programe universitare, creşterea ratei de retenţie în primul an universitar în facultate şi dezvoltarea orizontului pe care îl oferă oraşul universitar.

Achiziții:

-ANUNT PENTRU SITE-1
-Anexa 5.2.2 SITE Invitatie de participare SCI
-Anexa 5.1 SITE Termeni de referinta SCI-1
-Anexa 6.2.2. Invitatie participare_Servicii transport
-Anexa 6.1.1_ Specificatii tenhice transport
-Anexa 6.2.1. Invitatie participare_Achizitie bunuri
-Anexa 6.1.1_Specificatii tehnice_achizitia de bunuri