Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Biblioteca

Anunţuri de invitații de participare în 2016

Denumire: Servicii de mentenanţă sisteme de detecţie, semnalizare, alarmare, stingere şi desfumare în caz de incendiu la Biblioteca Centrală USAMV

Cod CPV: 50413200-5 - Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de stingere a incendiilor

Data postare: 06.06.2016

Valoare estimata lei fără TVA: 1.700 lei/luna

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limita de depunere: 13.06.2016 ora 10

Termen de prestare: de la data atribuirii pana la 30.09.2016

Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP

Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune in plic sigilat, cu denumirea achiziţiei si va conţine propunerea tehnică, propunerea  financiara scrisă, precum şi informaţii generale cu sediul si adresa firmei, nr. înregistrare Registrul Comerţului, cod fiscal, telefon/fax, e-mail, nume, prenume si funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata serviciilor.

1.Propunerea tehnica va cuprinde descrierea modului de efectuare a serviciilor ce urmează a fi achiziţionate in concordanta cu specificaţiile cuprinse in caietul de sarcini anexat prezentei invitaţii;

2. Propunerea financiară scrisă va exprima valoarea lunara a serviciilor prestate, se va exprima în lei si nu va conţine TVA. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.

Ofertanţii au obligaţia să posteze în catalogul electronic din SEAP oferta financiară totală precizată în propunerea financiară scrisă. În acest sens, în oferta financiară scrisă, se vor preciza şi informaţii privind identificarea serviciilor postate  în SEAP. Atribuirea se va face “on-line”.

OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINTELE MENTIONATE VOR FI RESPINSE.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 12.06.2016

Ofertanţi:

Ofertant câştigător:

Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:

Fişiere ataşate:

-          Caietul de sarcini


Denumire: Servicii IT administrare infrastructura reţea şi sisteme hardware/software

Cod CPV: 72315000-6 - Servicii de gestionare şi de asistenţă privind reţelele de informaţii

Data postare: 06.06.2016

Valoare estimata lei fără TVA: 83.300

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limita de depunere: 08.06.2016 ora 10

Termen de prestare: 12 luni de la data atribuirii

Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP

Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine propunerea tehnică, propunerea financiară scrisă, precum şi informaţii generale cu sediul şi adresa firmei, nr. înregistrare Registrul Comerţului, cod fiscal, telefon/fax, e-mail, nume, prenume şi funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata serviciilor.

1.Propunerea tehnică va cuprinde descrierea modului de efectuare a serviciilor ce urmează a fi achiziţionate în concordanta cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini anexat prezentei invitaţii;

2. Propunerea financiară scrisă va exprima valoarea totală a serviciilor prestate pe o perioadă de 12 luni, se va exprima în lei şi nu va conţine TVA. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.

Ofertanţii au obligaţia să posteze în catalogul electronic din SEAP oferta financiară totală precizată în propunerea financiară scrisă. În acest sens, în oferta financiară scrisă, se vor preciza şi informaţii privind identificarea serviciilor postate în SEAP. Atribuirea se va face “on-line”.

OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINTELE MENTIONATE VOR FI RESPINSE.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 08.06.2016

Ofertanţi:

Ofertant câştigător:

Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:

Fişiere ataşate:

-          Caiet de sarcini


Denumire: Bara de cosit EUROPA LASER  135 cm pentru motocoasă BCS 740

Cod CPV: 16310000-1 - Cositoare

Cantitate: 1 bucata

Pret estimat fara TVA: 2.075 lei

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 09.06.2016

Termen de livrare: cel mult 10 zile de la data atribuirii

Depunerea ofertelor: Ofertele se depun în catalogul electronic SEAP la adresa www.e-licitatie.ro

Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în catalogul electronic SEAP la adresa www.e-licitatie.ro şi la data de 10.06.2016 se va iniţializa procedura de achiziţie directa on-line. În acest sens ofertanţii interesaţi vor transmite la adresa de contact achizitii@usamvcluj.ro informaţii privind identificarea produsului în SEAP până cel mai târziu la data limita de depunere.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 pana cel târziu la data de 09.06.2016

Ofertanţi:

Ofertant câştigător:

Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:

Fişiere ataşate: -


Denumire: Aeroterma cilindrica (tun) Stern Austria HC300A

Cod CPV: 39715240-1- Aparate electrice de încălzire ambientală

Cantitate: 2 bucăţi

Preţ unitar estimat fără TVA: 375 lei

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 09.06.2016

Termen de livrare: cel mult 10 zile de la data atribuirii

Depunerea ofertelor: Ofertele se depun în catalogul electronic SEAP la adresa www.e-licitatie.ro

Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în catalogul electronic SEAP la adresa www.e-licitatie.ro şi la data de 10.06.2016 se va iniţializa procedura de achiziţie directa on-line. În acest sens ofertanţii interesaţi vor transmite la adresa de contact achizitii@usamvcluj.ro informaţii privind identificarea produsului în SEAP până cel mai târziu la data limită de depunere.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 până cel târziu la data de 09.06.2016

Ofertanţi:

Ofertant câştigător:

Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:

Fişiere ataşate: -


Denumire: Lampa videoproiector BENQ MP 610

Cantitate: 2 bucăţi

Preţ unitar estimat fără TVA: 1.500 lei

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limita de depunere: 08.06.2016

Termen de livrare: 10 zile de la data atribuirii

Depunerea ofertelor: Ofertele se depun în catalogul electronic SEAP la adresa www.e-licitatie.ro

Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în catalogul electronic SEAP la adresa www.e-licitatie.ro şi la data de 09.06.2016 se va iniţializa procedura de achiziţie directa on-line. În acest sens ofertanţii interesaţi vor transmite la adresa de contact achizitii@usamvcluj.ro informaţii privind identificarea produsului în SEAP până cel mai târziu la data limită de depunere.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 până cel târziu la data de 08.06.2016

Ofertanţi:

Ofertant câştigător:

Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:

Fişiere ataşate: -


Denumire: Jaluzele orizontale aluminiu pentru camera arhivă, culoare argintiu, cu montaj

Cod CPV: 39515400-9 - Jaluzele

Cantitate: 17 bucăţi (38,80 mp)

Preţ unitar estimat fără TVA: 2.600 lei

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 09.06.2016

Termen de livrare: cel mult 15 zile de la data atribuirii

Depunerea ofertelor: Ofertele se depun în catalogul electronic SEAP la adresa www.e-licitatie.ro

Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în catalogul electronic SEAP la adresa www.e-licitatie.ro şi la data de 10.06.2016 se va iniţializa procedura de achiziţie directă on-line. În acest sens ofertanţii interesaţi vor transmite la adresa de contact achizitii@usamvcluj.ro informaţii privind identificarea produsului  în SEAP până cel mai târziu la data limită de depunere.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 până cel târziu la data de 09.06.2016

Ofertanţi:

Ofertant câştigător:

Preţ ofertă câştigătoare lei fără TVA:

Fişiere ataşate: -


Denumire: Lampa videoproiector BENQ MP 610

Cantitate: 2 bucăţi

Preţ unitar estimat fără TVA: 1.500 lei

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limita de depunere: 02.06.2016

Termen de livrare: 10 zile de la data atribuirii

Depunerea ofertelor: Ofertele se depun în catalogul electronic SEAP la adresa www.e-licitatie.ro

Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în catalogul electronic SEAP la adresa www.e-licitatie.ro şi la data de 03.06.2016 se va iniţializa procedura de achiziţie directa on-line. In acest sens ofertanţii interesaţi vor transmite la adresa de contact achizitii@usamvcluj.ro informaţii privind identificarea produsului în SEAP pana cel mai târziu la data limita de depunere.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 până cel târziu la data de 02.06.2016

Ofertanţi: -

Ofertant câştigător: -

Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA: -

Fişiere ataşate: -


Denumire: Servicii IT administrare infrastructura reţea şi sisteme hardware/software

Cod CPV: 72315000-6 - Servicii de gestionare şi de asistenţă privind reţelele de informaţii

Data postare: 27.05.2016

Valoare estimata lei fără TVA: 83.300

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data si ora limita de depunere: 03.06.2016 ora 10

Termen de prestare: 12 luni de la data atribuirii

Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP

Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine propunerea tehnică, propunerea  financiară scrisă, precum şi informaţii generale cu sediul şi adresa firmei, nr. înregistrare Registrul Comerţului, cod fiscal, telefon/fax, e-mail, nume, prenume şi funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata serviciilor.

1.Propunerea tehnică va cuprinde descrierea modului de efectuare a serviciilor ce urmează a fi achiziţionate în concordanta cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini anexat prezentei invitaţii;

2. Propunerea financiară scrisă va exprima valoarea totală a serviciilor prestate pe o perioada de 12 luni, se va exprima în lei şi nu va conţine TVA. Preţul contractului rămâne neschimbat pe toata durata de derulare.

Ofertanţii au obligaţia să posteze în catalogul electronic din SEAP oferta financiară totală precizată în propunerea financiară scrisă. În acest sens, în oferta financiară scrisă, se vor preciza şi informaţii privind identificarea serviciilor postate  în SEAP. Atribuirea se va face “online”.

OFERTELE CARE NU INDEPLINESC CERINTELE MENTIONATE VOR FI RESPINSE.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro pana cel târziu la data de 02.06.2016

Ofertanţi:

Ofertant câştigător:

Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:

Fişiere ataşate:

caietul de sarcini


Denumire: Lucrări de confecţionat şi montat tâmplărie exterioară Pavilion VIII

Data postare: 27.05.2016

Valoare estimata lei fără TVA: 42.000

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limita de depunere: 03.06.2016 ora 10

Termen de execuţie: 30 zile de la data atribuirii

Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program in zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14 şi în SEAP

Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune in plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine propunerea tehnică, propunerea  financiară scrisă, precum şi informaţii generale cu sediul şi adresa firmei, nr. înregistrare Registrul Comerţului, cod fiscal, telefon/fax, e-mail, nume, prenume şi funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata lucrării.

1.Propunerea tehnică care va cuprinde descrierea produselor şi lucrărilor ce urmează a fi achiziţionate în concordanta cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini anexat prezentei invitaţii;

2. Propunerea financiară scrisă va exprima valoarea totală a lucrării, se va exprima în lei şi nu va conţine TVA. Preţul contractului rămâne neschimbat.

Ofertanţii au obligaţia sa posteze în catalogul electronic din SEAP oferta financiară totală precizată în propunerea financiară scrisă. În acest sens, în oferta financiară scrisă, se vor preciza şi informaţii privind identificarea lucrării în SEAP. Atribuirea se va face “online”.

Ofertele care nu îndeplinesc cerinţele menţionate vor fi respinse.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 02.06.2016

Ofertanţi: 

Ofertant câştigător:

Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA:

Fişiere ataşate: 

caietul de sarcini


Denumire: Servicii de curăţare a jgheaburilor orizontale la clădiri, îndepărtarea şi colectarea deşeurilor rezultate

Data postare: 26.05.2016

Valoare estimata lei fără TVA: 5.950

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data şi ora limită de depunere: 02.06.2016 ora 10

Termen de prestare: 5 zile lucrătoare de la data atribuirii

Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14

Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi va conţine propunerea tehnico-financiară, precum şi informaţii generale cu sediul şi adresa firmei, nr. înregistrare Registrul Comerţului, cod fiscal, telefon/fax, e-mail, nume, prenume şi funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata servicii.

Propunerea tehnico-financiară se va face pe toată cantitatea, se va exprima în lei şi nu va conţine TVA.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 sau achizitii@usamvcluj.ro până cel târziu la data de 01.06.2016

Ofertanţi: SC Alvend Construct SRL Zarnesti Brasov

Ofertant câştigător: SC Alvend Construct SRL Zarnesti Brasov

Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA: 5.800

Fişiere ataşate:

caietul de sarcini


Denumire: Centrifuga cu racire Universal  320R si accesorii

Data postare: 19.05.2016

Valoare estimata lei fără TVA: 23.850

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data și ora limita de depunere: 26.05.2016 ora 10

Termen de livrare: 30 zile de la data atribuirii

Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 si 12-14 și în SEAP

Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei și va conţine propunerea tehnică, propunerea  financiară scrisă, precum și informaţii generale cu sediul și adresa firmei; telefon/fax; e-mail, nume, prenume și funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata servicii.

1.Propunerea tehnică care va cuprinde descrierea produselor ce urmează a fi achiziţionate în concordanta cu specificaţiile cuprinse în caietul de sarcini anexat prezentei invitaţii;

2. Propunerea financiară scrisă va exprima valoarea totală a componentelor și se va întocmi defalcat pe fiecare poziţie in parte, se va exprima in lei si nu va conţine TVA.

Ofertanţii au obligaţia sa posteze in catalogul electronic din SEAP oferta financiara totala precizata in propunerea financiara scrisa . In acest sens , in oferta financiara scrisa, se vor preciza și informaţii privind identificarea produsului  în SEAP. Atribuirea se va face “online” conform HG 1660/2006. Ofertele care nu îndeplinesc cerinţele menţionate vor fi respinse.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 până cel târziu la data de 25.05.2016

Ofertanţi: SC Deltamed SRL Gilau Cluj, SC Nitech SRL Bucuresti

Ofertant câştigător: SC Nitech SRL Bucuresti

Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA: 23.369

Fişiere ataşate:
- caietul de sarcini


Denumire: Servicii de curăţenie la terminarea lucrărilor de construcţii

Data postare: 18.05.2016

Valoare estimata lei fără TVA: 15.000

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut

Data și ora limita de depunere: 23.05.2016 ora 10

Termen de prestare: de la data atribuirii pana la 26.06.2016

Depunerea ofertelor: la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 și 12-14

Modul de prezentare a ofertei: Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei și va conţine propunerea tehnică, propunerea financiară, precum și informaţii generale cu sediul și adresa firmei; telefon/fax; e-mail, nume, prenume și funcţia reprezentanţilor legali, cont de Trezorerie pentru plata servicii.

1.Oferta tehnică care va cuprinde descrierea serviciilor ce urmează a fi achiziţionate în concordanta cu specificaţiile cuprinse in caietul de sarcini anexat prezentei invitaţii;

2. Oferta financiara se va face pe toata cantitatea, se va exprima in lei si nu va conţine TVA.

Clarificări: Se pot solicita la tel.0264 596 384 interior 239 până cel târziu la data de 20.05.2016

Ofertanţi: SC Luna MSA SRL Bedeciu Cluj

Ofertant câştigător: SC Luna MSA SRL Bedeciu Cluj

Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA: 14.800

Fişiere ataşate:

- caietul de sarcini


Servicii de consultanță și asistență tehnică în domeniul SSM și SU (PSI-SU)

Punct de contact: Biroul Achiziții Publice
Tel. 0264/596384 int.239
Fax. 0264/593792
usamvclujnapoca@yahoo.com

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară organizează achiziție directă pentru servicii de consultanță și asistență tehnică în domeniul securității și sănătății în muncă și situațiilor de urgență.

Depunerea ofertelor se va face la Registratura USAMV, program în zilele lucratoare: 8-10 și 12-14.

Data și ora limită de depunere a ofertelor: 10.05.2016, ora 10.
Data și ora deschiderii ofertelor:10.05.2016, ora 11.
Modul de prezentare a ofertei:
Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achizitiei și mentiunea "A nu se deschide înainte de data de 10.05.2016, ora 11 . Oferta va conține propunerea tehnică, propunerea financiară, certificate de atestarea (în copie) precum și informații generale cu privire la adresa și datele de contact ale ofertantului.

Obiectul contractului

Servicii de consultanță și asistență tehnică în domeniul securității și sănătății în muncă și situațiilor de urgență pe o perioadă de 12 luni conform caietului de sarcini

Valoare estimată lei fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea contractului

Data estimată pentru finalizarea contractului

41.000

RON

directa

11.05.2016

14.05.2016

1.Oferta tehnică care va cuprinde:
a)Descrierea serviciilor ce urmează a fi achizitionate în concordanță cu specificțtiile cuprinse în caietul de sarcini;
b) Informatii generale cu sediul și adresa firmei; telefon/fax; e-mail, nume, prenume și funcția reprezentanților legali, cont de Trezorerie pentru plata servicii.
c) Certificate de atestare a capacității de prestare a serviciilor conform cerintelor din caietul de sarcini

2.Oferta financiara va cuprinde valoarea totală a ofertei întocmite pe o perioada de 12 luni
Evaluarea se va face pentru valoarea totală a achizitiei.
Informatii suplimentare se pot obtine de la punctul de contact

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut

Ofertanți: SC BT&T Consult SRL Turda, SC IC Protect SRL Cluj Napoca, SC Potfalean Consulting SRL-D Popesti Cluj, SC Protconsult SRL Cluj Napoca

Ofertant câștigător: SC Potfalean Consulting SRL-D Popesti Cluj

Preț ofertă câștigatoare lei fără TVA: 32.800


Lucrări de nivelare şi taluzare platformă livadă şi vie - licitația se amană până la noi prevederi

Punct de contact: Biroul Achiziţii Publice
Tel. 0264/596384 int.239
Fax. 0264/593792
usamvclujnapoca@yahoo.com

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară organizează achiziţie directă pentru achiziţia de lucrări de taluzare platformă livadă şi vie

Depunerea ofertelor se va face la Registratura USAMV , program în zilele lucrătoare: 8-10 şi 12-14.

Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 15.04.2016, ora 10.
Data şi ora deschiderii ofertelor:15.04.2016, ora 11.
Modul de prezentare a ofertei:
Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achiziţiei şi menţiunea "A nu se deschide înainte de data de 15.04.2016, ora 11. în care se va regăsi oferta tehnică şi financiară, adresa şi datele de contact ale ofertantului, numele şi adresa beneficiarului.

Obiectul contractului

Lucrări nivelare şi taluzare platformă livadă şi vie

Valoare estimată lei fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea lucrarii

Data estimată pentru finalizarea lucrarii

443.000

RON

directa

15.04.2016

15.05.2016

1.Oferta tehnică va cuprinde:
a). descrierea lucrărilor ce urmează a fi achiziţionate în concordanţă cu specificaţiile tehnice conform caietului de sarcini
b). Informaţii generale cu sediul şi adresa firmei; telefon/fax; e-mail;

c). Nume, prenume şi funcţia reprezentanţilor legali
d). Cont de Trezorerie pentru plata lucrării.

2.Oferta financiară va cuprinde valoarea totală a ofertei.
Evaluarea se va face pentru valoarea totală a achiziţiei.

Garanţia de bună execuţie se constituie sub forma de scrisoare de garanţie bancară/poliţă de asigurare, virament bancar sau reţinere din valoarea facturii,  in cuantum de 2,5% din valoarea fără TVA a ofertei financiare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la punctul de contact

Criteriu de atribuire: Preţul cel mai scăzut


Lucrări de renovare -  laborator Entomologie

Punct de contact: Biroul Achizitii Publice
Tel. 0264/596384 int.239
Fax. 0264/593792
usamvclujnapoca@yahoo.com

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară organizează achiziție directă pentru lucrări renovare laborator.

Depunerea ofertelor se va face la Registratura USAMV , program în zilele lucratoare: 8-10 și 12-14.

Data și ora limită de depunere a ofertelor: 11.04.2016, ora 10.
Data și ora deschiderii ofertelor:11.04.2016, ora 11.
Modul de prezentare a ofertei:
Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achizitiei și mentiunea "A nu se deschide înainte de data de 11.04.2016, ora 11. În care se va regăsi oferta tehnică și financiară, adresa și datele de contact ale ofertantului, numele și adresa beneficiarului.

Obiectul contractului

Lucrări de renovare laborator conform caietului de sarcini

Valoare estimată lei fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea lucrarii

Data estimată pentru finalizarea lucrarii

8.300

RON

directa

15.04.2016

25.04.2016

1.Oferta tehnică care va cuprinde:
a). descrierea lucrărilor ce urmează a fi achizitionate în concordanță cu specificatiile tehnice cuprinse în caietul de sarcini;
b). Informații generale cu sediul și adresa firmei; telefon/fax; e-mail;
c). Nume, prenume și funcția reprezentanților legali
d). Cont de Trezorerie pentru plata lucrării.

2.Oferta financiară va cuprinde valoarea totală a ofertei.
Evaluarea se va face pentru valoarea totala a achiziției.
Informații suplimentare se pot obține de la punctul de contact

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut

Ofertanți:SC Constructii SRL Cluj Napoca
Ofertant câștigător: SC Constructii SRL Cluj Napoca
Preţ oferta câştigătoare lei fără TVA: 7.904,20

Închiriere autoturism teren

Punct de contact: Biroul Achiziții Publice
Tel. 0264/596384 int.239
Fax. 0264/593792
usamvclujnapoca@yahoo.com

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară organizează achiziție directă pentru servicii de închiriere autoturism de teren fără șofer .

Depunerea ofertelor se va face la Registratura USAMV, program in zilele lucratoare: 8-10 și 12-14.

Data și ora limită de depunere a ofertelor: 08.04.2016, ora 10.
Data și ora deschiderii ofertelor:08.04.2016, ora 11.
Modul de prezentare a ofertei:
Oferta se va depune în plic sigilat, cu denumirea achizitiei și mentiunea "A nu se deschide înainte de data de 08.04.2016, ora 11. în care se va regăsi oferta tehnică și financiară, adresa și datele de contact ale ofertantului, numele și adresa beneficiarului.

Obiectul contractului

Inchiriere autoturism teren fara sofer pentru o perioada de 15 zile pentru drumuri grele, forestiere și zone fara drumuri conform caietului de sarcini

Valoare estimată lei fără TVA

Moneda

Tipul achiziţiei

Data estimată pentru începerea achiziţiei

Data estimată pentru finalizarea achiziţiei

5.250  (350lei/zi)

RON

directa

08.04.2016

15.04.2016

1.Oferta tehnică va cuprinde:
a). descrierea serviciilor ce urmeaza a fi achizitionate în concordanță cu specificatiile cuprinse în caietul de sarcini;
b). Informații generale cu sediul și adresa firmei; telefon/fax; e-mail;
c). Nume, prenume și functia reprezentantilor legali
d). Cont de Trezorerie pentru plata servicii.

2.Oferta financiară va cuprinde valoarea totală a ofertei.
Evaluarea se va face pentru valoarea totală a achiziției.
Informații suplimentare se pot obține punctual de contact

Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scăzut

Ofertanți: S.C. Bioflora Apuseni S.R.L. Floresti, Cluj

Ofertant câștigator: S.C. Bioflora Apuseni S.R.L. Floresti, Cluj

Preț ofertă câștigatoare lei fără TVA/zi: 350