Biblioteca

Contracte de achiziţii publice atribuite

 Situaţia contractelor în derulare (la data de 14.06.2016) 

Nr.

crt.

Denumire contract/obiect

Modalitate atribuire

Tip contract

Valoarea contractata

(lei fără TVA)

Contractant

Nr. si data contractului

Data începere

 

 

Data

finalizare

Observaţii

(*)

1

Servicii de paza si transport valori monetare

Încredinţare directa

servicii

271.740,12

SC E Mol security SRL Mureş

20182/27.11.2015

01.12.2015

30.11.2016

 

2

Mentenanţă sisteme tehnice de securitate

Încredinţare directa

servicii

31.248

SC Interal Serv SRL Cluj

110/05.11.2015

05.11.2015

04.11.2016

 

3

Sisteme de alarmare si supraveghere video

Încredinţare directa

lucrări

51.587,30

SC Interal Serv SRL Cluj

2302/16.02.2016

16.02.2016

15.04.2016

 

4

Servicii de curăţenie campus universitar şi studenţesc

Licitaţie deschisa

servicii

224.994

SC Dezinfer Service SRL Dej

1292/28.01.2016

17.02.2016

16.02.2017

 

5

Furnizare energie electrică

Încredinţare directa

furnizare

0,44  (*)

SC Electrica Furnizare SA Bucureşti

8050797-1/19.04.2013

19.04.2013

nedeterminat

Tarif/kwh

6

Furnizare gaze naturale

Încredinţare directa

furnizare

0,14  (*)

SC EON Gaz România SA – Filiala Nord

3000730196/01.03.2008

01.03.2008

nedeterminat

Tarif/kwh

7

Furnizare gaze naturale

Încredinţare directa

furnizare

0,14  (*)

SC EON Gaz România SA – Filiala Nord

3002949027/01.05.2008

01.05.2008

nedeterminat

Tarif/kwh

8

Furnizare gaze naturale

Încredinţare directa

furnizare

0,14  (*)

SC EON Gaz România SA – Filiala Nord

3000730192/01.03.2008

01.03.2008

nedeterminat

Tarif/kwh

9

Furnizare gaze naturale

Încredinţare directa

furnizare

0,14  (*)

SC EON Gaz România SA – Filiala Nord

3000730200/01.03.2008

01.03.2008

nedeterminat

Tarif/kwh

10

Furnizare gaze naturale

Încredinţare directa

furnizare

0,14  (*)

SC EON Gaz România SA – Filiala Nord

3000730198/01.03.2008

01.03.2018

nedeterminat

Tarif/kwh

11

Furnizare gaze naturale

Încredinţare directa

furnizare

0,14  (*)

SC EON Gaz România SA – Filiala Nord

3002881911/01.03.2008

01.03.2008

nedeterminat

Tarif/kwh

12

Furnizare gaze naturale

Încredinţare directa

furnizare

0,14  (*)

SC EON Gaz România SA – Filiala Nord

3003023367/19.09.2008

19.09.2008

nedeterminat

Tarif/kwh

13

Furnizare gaze naturale

Încredinţare directa

furnizare

0,14  (*)

SC EON Gaz România SA – Filiala Nord

3000730202/01.03.2008

01.03.2008

nedeterminat

Tarif/kwh

14

Furnizare gaze naturale

Încredinţare directa

furnizare

0,14  (*)

SC EON Gaz România SA – Filiala Nord

3000739982/01.03.2008

01.03.2008

nedeterminat

Tarif/kwh

15

Furnizare apă potabilă şi canalizare

Încredinţare directa

furnizare

6,61  (*)

SC Compania de Apa Someş SA Cluj

49508/18.12.2013

18.12.2013

nedeterminat

Tarif/mc

16

Furnizare servicii internet şi televiziune prin cablu

Încredinţare directa

servicii

6.750  (*)

SC UPC România SRL Bucureşti

8840/21.12.2010

21.10.2010

nedeterminata

Tarif lunar

17

Servicii Mentenanţă instalaţii climatizare, instalaţii utilizare gaze instalaţii de ridicat

Cerere oferta

servicii

399.996

SC Sagrada SRL Cluj

15719/01.10.2015

01.10.2015

30.09.2016

 

18

Servicii gestionare şi asistenta reţele informaţii

Încredinţare directa

servicii

105.600

SC Tube Engine SRL Cluj

2229/15.02.2016

01.03.2016

21.02.2017

 

19

Servicii de reparare şi întreţinere a mijloacelor informatice

Încredinţare directa

servicii

52.800

SC Tiral Management SRL Cluj

2112/11.02.2016

01.03.2016

28.02.2017

 

20

Servicii de asistenţă tehnică veterinară

Încredinţare directa

servicii

22.800

PFA Oltean Mircea

Act  adiţional nr.2 la contract 20386/19.12.2013

01.01.2016

31.12.2016

 

21

Servicii de asistenţă tehnică veterinară

Încredinţare directa

servicii

22.800

PFA Menhart Francisc

Act  adiţional nr.2 la contract 20385/19.12.2013

01.01.2016

31.12.2016

 

22

Servicii operare computer tomograf

Încredinţare directa

servicii

24.000

PFA Muntean Cristian

18120/30.10.2015

01.11.2015

30.10.2016

 

23

Servicii de terapie veterinară

Încredinţare directa

servicii

18.000

SC Vetlorette 88 SRLD Motru

Act  adiţional nr.1 la contract 796/19.01.2015

19.01.2016

18.01.2017

 

24

Servicii securitate în munca şantier ICHAT

Încredinţare directa

servicii

29.500

SC Arisan SRL Cluj

154/3/05.01.2016

05.01.2016

27.06.2016

 

25

Servicii asistenta SSM şi situaţii de urgenţă

Încredinţare directa

servicii

33.000

SC IC Protect Consult SRL Cluj

5878/12.05.2015

12.05.2015

11.05.2016

 

26

Servicii de Mentenanţă şi asistenţă tehnică sistem informatic

Încredinţare directa

servicii

20.490

SC Prodinf Software SRL Piteşti

799/27.10.2015

01.01.2016

31.12.2016

 

27

Servicii de Mentenanţă şi asistenţă tehnică sistem informatic

Încredinţare directa

servicii

21.000

SC Prodinf Software SRL Piteşti

800/27.10.2015

01.01.2016

31.12.2016

 

28

Servicii de administrare cămin studenţesc nr.8

Încredinţare directa

servicii

55.446

SC Citadin Profesional Administration SRL Cluj

10063/14.07.2015 si act adiţional

01.08.2015

01.07.2016

 

29

Servicii de  Mentenanţă soft platforma educaţională ID

Încredinţare directa

servicii

40.500

SC Spot Comunication SRL Floreşti

5613/07.05.2015

07.05.2015

06.05.2017

 

30

Servicii de  Mentenanţă soft platforma educaţională Fac. MV

Încredinţare directa

servicii

40.500

SC Spot Comunication SRL Floreşti

12783/29.07.2015

01.09.2015

31.08.2017

 

31

Servicii colectare deşeuri menajere şi salubritate

Încredinţare directa

servicii

58,62 (*)

SC Rosal Grup SA Bucureşti

Act adiţional nr.1 la contract 3684A/23.12.2010

16.07.2015

15.07.2016

Tarif/mc

32

Servicii de  Mentenanţă ascensoare

Încredinţare directa

servicii

13.500

SC Tosca SRL Târgu Jiu

Act adiţional nr.1 la contract 16/22.01.2015

26.01.2016

25.01.2017

 

33

Servicii ecologizare spaţii verzi

Încredinţare directa

servicii

(*)

Fundaţia “Ajutaţi copiii” România , Cluj

Act adiţional nr.1 la contract 8/30.09.2014

01.10.2015

30.09.2016

Conf. tarife

34

Servicii întreţinere spatii verzi cu utilaje agricole

Încredinţare directa

servicii

45.480

SC Le Simba Rom SRL Cluj

1/15.05.2014

15.05.2014

14.05.2016

 

35

Servicii evaluare pentru acreditare program studii licenţă

Încredinţare directa

servicii

26.201

Agenţia Romana de Asigurare a Calităţii în Învăţământ Superior - ARACIS

10/05.01.2016

05.01.2016

04.07.2016

 

36

Realizare album de prezentare USAMV

Încredinţare directa

servicii

89.600

SC Editura ProArt 21 SRL Cluj

1649/31.01.2016

31.01.2016

31.05.2016

 

37

Servicii Mentenanţă soft contabilitate primara

Încredinţare directa

servicii

20.900

SC Octonet SRL Cluj

Act adiţional nr.4 la contract 107/2010

01.03.2016

31.12.2017

 

38

Servicii preluare-neutralizare deşeuri chimice periculoase

Încredinţare directa

servicii

35 (*)

SC Chemical Company SA Iaşi

6839/02.06.2015

02.06.2015

01.06.2016

Tarif/kg

39

Servicii consultanţă şi asistenţă tehnică în informatizarea gestiunii şcolarităţii

Încredinţare directa

servicii

18.152

Universitatea Politehnica Timişoara

9/25.01.2016

25.01.2016

31.12.2016

 

40

Servicii asistenţă tehnică sistem irigare spatii verzi

Încredinţare directa

servicii

600

SC Gaia Bio System SRL Cluj

21/06.04.2016

06.04.2016

01.12.2016

 

41

Servicii închiriere auto teren fără şofer

Încredinţare directa

servicii

350 (*)

 

6637/28.04.2016

28.04.2016

26.05.2016

Tarif/zi

42

Servicii Mentenanţă maşină numărat bani

Încredinţare directa

servicii

(*)

SC Ariola Prodcom SRL Cluj

1138/10.11.2015

10.11.2015

09.11.2016

Conf. tarife

43

Servicii  Mentenanţă  case marcat

Încredinţare directa

servicii

20 (*)

SC Meda Service SRL Cluj

126/01.04.2013

01.04.2013

nedeterminat

Tarif lunar

 

 

44

Servicii de consultanta in domeniul relaţiilor publice şi comunicare pe portal naţional

Încredinţare directa

servicii

6.300

SC Oameni si Companii SRL Iaşi

Act adiţional nr. 2 la contract nr.483/30.04.2013

01.05.2015

30.04.2016

 

45

Servicii de publicitate anunţuri

Încredinţare directa

servicii

1,59 (*)

SC Monitorul de Cluj SRL

86/18.02.2016

18.02.2016

17.02.2017

Tarif/cmp

46

Sistem computerizat de analiză material seminal

Licitaţie deschisa

furnizare

255.600

SC Elta 90 Medical Research SRL Bucureşti

3228/04.03.2016

04.03.2016

04.06.2016

 

47

Simulator: examen transrectal, diagnostic de gestaţie şi inseminare artificiala bovine; distocii pentru bovine

Licitaţie deschisa

furnizare

283.000

SC Maravet Sa Baia Mare

21454/22.12.2015

22.12.2015

22.05.2016

 

48

Standuri experimentale de cercetare şi testare pentru laborator

Licitaţie deschisa

furnizare

385.500

SC Tehno Volt SRL Bucureşti

149/13.01.2016

13.01.2016

13.05.2016

 

49

Servicii consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul achiziţiilor publice

Încredinţare directa

servicii

17.725,80

SC GPT Lora Services SRL Târgu Mureş

6077/18.04.2016

18.04.2016

30.06.2016

 

50

Lucrări renovare laborator entomologie

Încredinţare directa

lucrări

7.904,20

SC Construcţii SRL Cluj

6648/28.04.2016

28.04.2016

11.05.2016

 

51

Lucrări taluzare mal Pârâul Popii

Încredinţare directa

lucrări

101.258,49

SC Steve Impex SRL Cluj

5511/08.04.2016

15.04.2016

01.06.2016

 

52

Lucrări de stabilizare si terasare versant sudic

Încredinţare directa

lucrări

441.034

SC Viatechnik SRLD Cluj

2574/23.02.2016

23.02.2016

23.04.2016

 

53

Servicii asistenta SSM şi situaţii de urgenţă

Încredinţare directa

servicii

32.800

SC Potfalean Consulting SRL-D Popesti

7322/16.05.2016

16.05.2016

15.05.2017