Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Programe intensive

Orice universitate ce deține o Cartă universitară Erasmus poate candida spre a obține finanțare pentru organizarea unor programe intensive de studiu. Aceste programe intensive de studii trebuie să aibă o durată cuprinsă între 10 zile pline consecutive și 6 săptămâni și reunesc studenți și cadre didactice din câte o instituție de învățământ superior din cel puțin trei țări participante.

Instituția de învățământ coordonatoare trimite candidatura la Agenția Națională și în numele celorlalte instituții participante (toate deținătoare ale unei Carte universitare Erasmus).

Scopul acestor programe este de a încuraja predarea multinațională a unor discipline specializate care altfel nu ar fi predate deloc sau ar fi predate unui grup restrâns de studenți din anumite instituții sau țări. Participarea la un astfel de curs permite participanților (studenți și cadre didactice) să colaboreze în grupuri multinaționale și multiinstituționale și facilitează schimbul de idei privind conținutul cursurilor și noi abordări curiculare.

Dacă doriți informații suplimentare asupra posibilităților vă rugăm adresați-vă Biroului de Programe Comunitare al USAMV Cluj-Napoca sau vizitați pagina web dedicată programelor intensive a Comisiei Europene.