Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Mobilități de predare E+

O persoană este eligibilă pentru o mobilitate de predare, dacă statutul său este acela de angajat în cadrul instituției (pe o perioadă determinată sau nedeterminată) și deține titlul de doctor.

Prioritate pentru o mobilitate de predare au persoanele care participă pentru prima dată la acest tip de acțiune.

Mobilitatea de predare se poate realiza doar cu condiția semnării unui LEARNING AGREEMENT FOR TEACHING MOBILITY între cele 2 instituții implicate, cu cel puțin o lună înainte. Participanții se pot înscrie doar în timpul sesiunii de aplicații organizate de către Biroul Erasmus+ USAMV Cluj-Napoca.

CRITERIILE DE SELECŢIE

 • să fie angajate în USAMV Cluj-Napoca;
 • să dețină titlul de doctor (pentru mobilitățile de predare);
 • să deţină cunoştinţe lingvistice într-o limbă de circulație internațională.
   • Se va acorda prioritate persoanelor care participă pentru prima dată la o mobilitate Erasmus+.
   • Se pot realiza cel mult 2  mobilități cu grant (finanțate)/an.
   • Sunt permise mobilitățile “zero grant”, în cazul cărora se vor respecta toate drepturile și vor trebui îndeplinite toate obligațiile prevăzute în cazul mobilităților cu grant Erasmus+.

IMPORTANT din punct de vedere FINANCIAR!

Pentru a beneficia de grantul Erasmus+, toți participanții sunt obligați să dețină un cont bancar în EURO.

În același an universitar, un cadru didactic poate realiza cel mult două mobilități de predare finanțate. Se finanţează un număr de  maxim 7 zile, din care 6 zile activitate de predare + 1 zi de transport înainte de prima zi de activitate, dacă este cazul. Grantul maxim acordat se stabileşte anual şi este format din două parţi: sprijin individual (subzistenţă) şi transport. Acesta se calculează în funcţie de baremurile aplicabile pentru contribuţiile pe unitate.

Dacă beneficiarul unui grant Erasmus+ este implicat într-o altă activitate în aceeași țară (în continuarea sau înaintea mobilității de predare), dar cu o altă finanțare, este obligat să definească exact cele două perioade distinct, după sursa de finanțare, iar partea din grantul Erasmus+ destinată transportului nu se acordă.

Transferul grantului se face în 2 tranșe, 80% înainte de plecarea în mobilitate și 20% la întoarcerea din mobilitate. Procentul de 20% va fi transferat doar dacă raportul online este completat și dacă s-au depus actele necesare la Biroul Erasmus+: Teaching Agreement & Certificate of Attendance, semnate în original de către cele două instituții.

Adresa utilă pentru mai multe informaţii: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU APLICAŢIE

 • CV (model Europass: link util)
 • scrisoare de motivaţie
 • copie Carte de Identitate

 Acestea se vor trimite în format electronic ( doc., jpg. ) la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." style="font-size: 10pt;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU MOBILITATE

Înainte de mobilitate  După mobilitate