Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Mobilități E+ studenți outgoing

Mobilitatile studentesti:

Mobilitatile studentesti sunt valabile pentru toate domeniile. Pentru a asigura calitatea mobilitatilor, cu impact maxim asupra studentilor, este recomandabil sa existe compatibilitate cu programul de studii si nevoile de dezvoltare personala a studentilor.

Studentii pot sa beneficieze de urmatoarele tipuri de mobilitati, descrise mai jos, individuale sau combinate:

Mobilitatea de studiu

O perioada de studiu la una dintre institutiile de invatamant superior, partenere cu universitatea de origine (vezi acorduri interinstitutionale);

Perioada de studiu trebuie sa fie compatibila cu programul de studii (licenta, master sau program doctoral).  

O mobilitate de studiu poate include si o perioada de practica. O astfel de combinatie poate creea sinergii intre experienta academica si cea profesionala si poate fi organizata in diferite moduri in functie de context, fie una o urmeaza pe cealalta, fie amandoua au loc in cadrul aceleasi mobilitati. Indiferent de modul in care se desfasoara (individual sau combinat), mobilitatea respecta regulile de finantare si cele legate de peroada minima pentru mobilitatea de studiu.

Plasament

Reprezinta o perioada de practica (work placement) in afara tarii, intr-o institutie de invatamant superior sau organizatie publica, respectiv privata.

Mobilitatile de practica in cadrul programului Erasmus+ pot sa se desfasoare in atata vreme cat studentul este inmatriculat la unul dintre programele de studii ale universitatii, indiferent de nivel (licenta, master, program doctoral), iar in cazul mobilitatilor cu tarile Programului (tari EU si Turcia) mobilitatea de practica se poate desfasura timp de maxim un an de la absolvire (a se vedea sectiunea Mobilitati abslventi).

Ori de cate ori este posibil, este recomandat ca mobilitatea de plasament sa poata fi integrata in programul de studiu al studentului

Info suplimentare la http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

INFORMAŢII FINANCIARE

Finanțarea se face pe baza unui barem lunar, în funcție de țara de destinație.
Finanțarea acoperă doar parțial costurile aferente mobilității. Finanțarea complementară se poate obține dintr-o varietate de surse, naționale sau regionale, publice sau private, din interiorul sau exteriorul universității.

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE

- studentul este înscris la USAMV (la oricare dintre programele de studiu), indiferent de etnie sau cetățenie, taxă sau buget

 • studentul din anul I licenţă se poate înscrie pentru o mobilitate de studiu, dar va merge numai în anul II 
 • plasamentele se pot realiza încă din anul I nivel licență

- studentul deţine cunoștințe lingviste într-o limbă de circulație internațională

DOCUMENTE NECESARE PENTRU APLICAŢIE

 • CV (model Europass) (link util)
 • scrisoare de intenție (model)
 • 2 scrisori de recomandare semnate de cadre didactice din cadrul USAMV
 • adeverință de student
 • copie act de identitate
 • situația școlară (intranet) (http://intranet.usamvcluj.ro)

Toate documentele se trimit în format electronic (doc, jpg).

DOCUMENTE NECESARE PENTRU MOBILITATE

Studiu  Plasament

 

Structura anului academic 2017-2018 în USAMV Cluj-Napoca

Semestrul I

 • 02.10.2017-22.18.2017 - actvitate didactică
 • 22.12.2017-07.01.2018 - vacanţă
 • 08.01.2018-19.01.2018 - activitate didactică
 • 20.01.2018-11.02.2018 - sesiune de examene

Semestrul II

 • 12.02.2018-18.02.2018 - vacanță
 • 19.02.2018-06.04.2018 - actvitate didactică
 • 07.04.2018-15.04.2018 - vacanţă
 • 16.04.2018-01.06.2018 - activitate didactică
 • 02.06.2018-29.06.2018 - sesiune de examene
 • 02.07.2018-27.07.2018 - practică
 • 28.07.2018-02.09.2018 - vacanță
 • 03.09.2018-14.09.2018 - sesiune de examene
 • 15.09.2018-30.09.2018 - vacanță