Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Mobilități E+ studenți outgoing

 MOBILITATEA DE STUDIU

Studenţii pot petrece între 3 si 12 luni într-o mobilitate de studiu, perioada fiind aleasă de către student în colaborare cu coordonatorul, respectând cerinţele curriculei şi ale calendarului academic.  
Mobilitatea de studiu nu poate să fie, sub nici o formă, mai mică de 3 luni sau mai mare de 1 an academic.

MOBILITATEA DE PLASAMENT

Durata unei mobilitatăţi de plasament poate fi cuprinsă între 2 şi 12 luni/ciclu de învățământ.
Organizațiile de primire pentru plasament pot fi universități sau organizații  publice sau private.  Este recomandat ca acest tip de mobilitate să se efectueze în perioada verii sau la master.

IMPORTANT

Într-un ciclu de studii, un student poate beneficia de o mobilitate de studiu și una de plasament (sau combinate într-o singură mobilitate) condiția fiind ca perioada mobilităţii să nu depăşească 1 an academic.

INFORMAŢII FINANCIARE

Finanțarea se face pe baza unui barem lunar, în funcție de țara de destinație.
Finanțarea acoperă doar parțial costurile aferente mobilității. Finanțarea complementară se poate obține dintr-o varietate de surse, naționale sau regionale, publice sau private, din interiorul sau exteriorul universității.

CRITERIILE DE SELECŢIE

- studentul este înscris la una din formele de învățământ la zi (cel puțin în al II-lea an al ciclului licență, an I master sau doctorat pentru grantul de studiu), indiferent de etnie sau cetățenie

 • plasamentele se pot realiza încă din anul I nivel licență

- studentul deţine cunoștințe lingviste într-o limbă de circulație internațională (de preferat limba engleză)

DOCUMENTE NECESARE PENTRU APLICAŢIE

 • CV (model Europass) (link util)
 • scrisoare de intenție (model)
 • 2 scrisori de recomandare semnate de cadre didactice din cadrul USAMV
 • adeverință de student
 • copie act de identitate
 • situația școlară (intranet) (http://intranet.usamvcluj.ro)

Toate documentele se trimit în format electronic (doc, jpg).

DOCUMENTE NECESARE PENTRU MOBILITATE

Studiu  Plasament

 

Structura anului academic 2015-2016 în USAMV Cluj-Napoca

Semestrul I

 • 28.09.2015-19.18.2015 - actvitate didactică
 • 19.12.2015-03.01.2016 - vacanţă
 • 04.01.2016-15.01.2016 - activitate didactică
 • 16.01.2016-07.02.2016 - sesiune de examene

Semestrul II

 • 08.02.2016-14.02.2016 - vacanță
 • 15.02.2016-19.02.2016 - sesiune restanţe*
 • 15.02.2016-29.04.2016 - actvitate didactică
 • 30.04.2016-08.05.2016 - vacanţă
 • 09.05.2016-27.05.2016 - activitate didactică
 • 28.05.2016-26.06.2016 - sesiune de examene
 • 27.06.2016-22.07.2016 - practică
 • 18.07.2016-23.07.2016 - sesiune restanţe**
 • 23.07.2016-25.09.2016 - vacanță

  * Sesiunea de restanţe este suprapusă cu activitatea didactică
** Sesiunea de restanţe este suprapusă cu activitatea practică