Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Mobilități E+ studenți outgoing

Înainte de mobilitate

În timpul mobilității

La încheierea mobilității

 

Informații utile

a. Mobilitatea de studiu

Studenţii pot petrece între 3 şi 12 luni într-o mobilitate de studiu. Perioada de studiu se alege de către student în colaborare cu coordonatorul, decizie bazată pe curricula academică și pe calendarul academic.

Finanţarea acordată, (grantul Erasmus), acoperă doar parţial costurile aferente mobilităţii. Finanţarea complementară poate fi obţinută dintr-o varietate de surse, regionale sau naţionale, publice sau private, din interiorul sau exteriorul universităţii. În cazul în care există cofinanţare, pe aceeaşi durată, este interzisă finanţarea din alte programe ale Uniunii Europene.

Este permisă desfăşurarea mobilităţii de studiu în mai multe locaţii doar dacă ea are loc într-un program de dublă licenţă sau într-o instituţie care are mai multe filiale (în aceeaşi ţara sau în ţări diferite) şi în cadrul aceluiaşi acord de studio/plasament (Learning agreement).

Mobilitatea de studiu poate fi combinată cu o mobilitate de plasament cu condiţia ca acestea combinate să nu depășească un an academic.

Acelaşi student poate primi un grant pentru studiu urmat de un grant pentru mobilitate de plasament în străinătate de până la 12 luni maximum pentru fiecare ciclu de studiu.

Finanţarea se face pe baza unor rate zilnice maximale, în funcţie de ţară de destinaţie.

Mobilitatea de studiu nu poate să fie sub nici o formă mai mică de 3 luni sau mai mare decât un an academic.

b.Mobilitatea de plasament

Studenţii pot merge într-o mobilitate de plasament de la 2 luni la 12 luni pe ciclu de studii.

Organizaţiile/universitatile de primire pentru plasamente pot fi instituţii publice sau private de pe piaţa muncii.

Plasamentul în locaţii multiple este permis doar dacă organizaţia/întreprinderea gazdă care formează acordul de formare (Training agreement) îşi asumă responsabilitatea pentru întreaga durată a plasamentului. Aceasta implică existenţa unei relaţii între multiplele întreprinderi/organizaţii gazdă (gazdele pot fi sediul întreprinderii şi filialele/sucursalele întreprinderii respective în aceeaşi ţara sau în ţări diferite).

Pe un ciclu de studiu, un student poate beneficia de o mobilitate de studiu și de plasament, sau combinate într-o singură mobilitate, cu condiția ca perioada mobilității să nu depășească un an academic.

Structura anului academic 2014-2016 în USAMV Cluj-Napoca

Semestrul I

 • 28.09.2015-19.18.2015 - actvitate didactică
 • 19.12.2015-03.01.2016 - vacanţă
 • 04.01.2016-15.01.2016 - activitate didactică
 • 16.01.2016-07.02.2016 - sesiune de examene

Semestrul II

 • 08.02.2016-14.02.2016 - vacanță
 • 15.02.2016-19.02.2016 - sesiune restanţe*
 • 15.02.2016-29.04.2016 - actvitate didactică
 • 30.04.2016-08.05.2016 - vacanţă
 • 09.05.2016-27.05.2016 - activitate didactică
 • 28.05.2016-26.06.2016 - sesiune de examene
 • 27.06.2016-22.07.2016 - practică
 • 18.07.2016-23.07.2016 - sesiune restanţe**
 • 23.07.2016-25.09.2016 - vacanță

  * Sesiunea de restanţe este suprapusă cu activitatea didactică
** Sesiunea de restanţe este suprapusă cu activitatea practică