Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Mobilități E+ studenți outgoing

Înainte de mobilitate

În timpul mobilității

La încheierea mobilității

Următoarele acte trebuie aduse de către student în original: 

Se completează la universitatea de origine: 

  • Catalog recunoaștere (recognition at home institution) (download *.doc)