Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Burse

Data virării burselor este: 14.02.2018

ANUNŢ IMPORTANT! 

Studenţii care nu au beneficiat de burse în semestrul II al anului univ. 2016-2017, sunt rugaţi să depună la SERVICIUL SOCIAL (mansardă-camera 2), un extras de cont cu codul IBAN de la Banca BCR, sau să transmită extrasul de cont scanat  la adresa:

raluca.macarie@usamvcluj.ro

până la data de 17.11.2017.

Pe extrasul de cont să fie menţionate: Facultatea, Specializarea, Anul de studiu șiNumărul  de telefon.

Înainte de a transmite extrasele de cont, vă rugăm să verificaţi la bancă dacă sunt active conturile.

În cazul în care constataţi că acestea s-au închis în mod automat, vă rugăm să solicitați la bancă redeschiderea contului vechi.

 


 

 Listă finală cu studenții care beneficiază de burse 

Facultatea de Agricultură
Facultatea de Horticultură
Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii
Facultatea de Medicină Veterinară
Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

 


 

 Listă preliminară cu studenții care beneficiază de burse 

Facultatea de Agricultură
Facultatea de Horticultură
Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii
Facultatea de Medicină Veterinară
Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

 

Calendar de acordare a burselor, semestrul I, an universitar 2017/2018

23.10.2017 – 06.11.2017, ora 10

  

Depunerea dosarelor cu acte doveditoare pentru burse de performanţă şi sociale la decanatele facultăţilor

07.11.2017

  

Afişarea listelor preliminarii cu studenţii care beneficiază de burse (decanate și site USAMV)

08.11.2017 – 10.11.2017, ora 10

  

Depunerea contestaţiilor la secretariatele facultăţilor

10.11.2017

  

Afişarea listelor finale cu studenţii care beneficiază de bursă (decanate și site USAMV)

Acte necesare pentru burse sociale