Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Concurs organizat pentru ocuparea unor posturi didactice și de cercetare pe perioadă nedeterminată

Anul universitar 2017-2018

Semestrul I

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca anunţă organizarea concursurilor privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante publicate de către Ministerul Educaţiei Naționale în Monitorul Oficial al României, nr. 1467 din 24 noiembrie 2017 , partea a III-a.

Concursurile se desfăşoară în conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, O.U.G. nr.92/2012, Legea nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Regulamentul privind ocuparea posturilor didactice şi de cercetare în USAMV Cluj-Napoca (RC37), Hotărârea Senatului USAMV Cluj-Napoca din data de 25 octombrie 2017.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat şi se depune la Rectoratul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Calea Mănăştur 3-5, Registratură în perioda 27.11.2017-14.01.2018.

Toate informaţiile privind calendarul şi condiţiile de organizare a concursurilor pot fi găsite pe site-ul web al Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca la adresa acestei pagini http://www.usamvcluj.ro/, precum şi pe site-ul web specializat al MEN, la adresa http://jobs.edu.ro/.

Concursurile se vor desfăşura în laboratoarele de la departamentele care au scos posturi la concurs cu respectarea termenului de înscriere din acest anunţ şi a termenelor legale de desfăşurare a probelor de concurs care vor fi făcute publice pe site-ul web al universităţii şi pe site-ul web al concursului asigurat de MEN.

Posturi scoase la concurs în MO 1467 din 24 noiembrie 2017
Hotărâre nr. 457 din 4 mai 2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior
Regulament privind ocuparea posturilor didactice
Lista posturilor didactice scoase la concurs
Lista posturilor de cercetare scoase la concurs

Descrierea şi tematica posturilor didactice scoase la concurs
Descrierea şi tematica posturilor de cercetare scoase la concurs
Lista documentelor din dosarul de concurs
Calendarul concursului
Candidaturi
Comisii concurs
Calendarul şi locul de desfăşurare a probelor
Avizul Oficiului Juridic
Avizul Oficiului Juridic, Consiliului Ştiinţific şi a Consiliului Didactic
Tematica concurs
Rezultatele concursului
Rezultatele concursului - validate de senat
Rezultatele concursului - decizii


 

 

În atenţia candidaţilor la concursul pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare scoase la concurs:

Pentru funcţiile de lector universitar / şef de lucrări dovada îndeplinirii condiţiei de participare la concurs conform RC 37, art. 4.1. (3d), se va realiza prin depunerea la dosarul de concurs a copiei xerox după coperta şi pagina cu ISBN a îndrumătorului de lucrări practice/manualului/cărţii ştiinţifice în conformitate cu disciplinele din structura postului scos la concurs, aprobat de Consiliul Didactic al USAMV Cluj-Napoca sau de Consiliul Ştiinţific, unde candidatul este autor/coautor.

Un exemplar al  îndrumătorului de lucrări practice/manualului/cărții ştiinţifice va fi depus la dosar ca şi anexă, însoțit de avizul Consiliului Didactic (unde este cazul).

Candidaţii care au depus deja dosarele de concurs le pot completa până în data de 15.01.2018, ora 16, la Rectorat – secretar şef.

 

 

 

 

 

Arhivă