Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Descriere posturi scoase la concurs

Nr. crt.  Facultate Departament Poziţie în Statul de funcții Funcţie didactică Discipline din planul de învăţămînt Descrierea postului
1 Agricultură Ştiinţe tehnice şi ştiinţele solului I/B/12 Asistent

Pedologie forestieră, Pedologie 1; Chimia solului, Chimia nutrienților,Cartare agrochimică, Conducerea tractorului

Descrierea postului
2 Horticultură Silvicultură II/B/12 Asistent

Exploatări forestiere 2, Tehnologia Prelucrării Lemnului 1, Tehnologia Prelucrării Lemnului 2, Transporturi forestiere , Rolul si importanta pădurilor in societate, Gestiunea afacerilor în silvicultură 1

Descrierea postului
3 Horticultură Silvicultură II/B/13 Asistent

Silvicultură 1, Silvicultura 2, Administraţie silvică , Staţiuni forestiere, Practică 1

Descrierea postului
4 Medicină Veterinară Preclinice I/B/17 Asistent

Physique, Fizică

Descrierea postului
5 Medicină Veterinară Producţii animaliere şi siguranţa alimentelor II/B/12 Asistent

Igienă şi tehnologie alimentară 2, Inspecţia şi controlul produselor şi alimentelor de origine animală 2, Hygiene et technologie alimentaire 1, Inspection et contrôle des produits et des aliments d'origine animale 1, Inspecţia şi controlul produselor şi alimentelor de origine animală 1

Descrierea postului
6 Medicină Veterinară Paraclinici III/B/21 Asistent PSémiologie 1, Sémiologie 2, Ethopathologie, Semiologie 1 Descrierea postului
7 Medicină Veterinară Preclinici III/B/22 Asistent Anatomie pathologique 1, Anatomie pathologique 2, Pathological Anatomy 1, Pathological Anatomy 2 Descrierea postului
8 Medicină Veterinară Preclinici III/B/26 Asistent Imunologie, Microbiology 2, Epidemiologie, Microbiology 1, Microbiologie 1, Immunologie  Descrierea postului
9 Medicină Veterinară Clinici IV/B/40 Asistent

Clinică medicală (clinica si prelegeri clinice pe specii) 4, Medicină veterinară de urgență

Descrierea postului
10 Știința și Tehnologia Alimentelor Ingineria produselor alimentare I/B/10 Asistent

Depozitarea produselor vegetale; Procesarea în industria morăritului şi panificaţiei 2; Tehnologii generale-Tehnologia uleiului şi a margarinei; Materii prime vegetale 2; Utilaje în industria alimentară 1; Utilaje în industria alimentară 2; Procesarea în industria morăritului şi panificaţiei 2.

Descrierea postului
11 Știința și Tehnologia Alimentelor Ştiinţa Alimentelor II/B/9 Asistent

Ecologie şi protecţia mediului; Tehnologii în obţinerea şi utilizarea aditivilor alimentari 2; Prelucrarea statistică a datelor; Ambalaje şi design în industria alimentară.

Descrierea postului