Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Calendarul şi locul de desfăşurare a probelor

Nr. crt.  Facultate Departament Poziţie în Statul de funcții Funcţie didactică Calendarul şi locul de desfăşurare a probelor
1 Agricultură Ştiinţe tehnice şi ştiinţele solului I/B/12 Asistent

29.01.2018, Ora 12.00, Laborator pedologie

2 Horticultură Silvicultură II/B/12 Asistent
3 Horticultură Silvicultură II/B/13 Asistent
4 Medicină Veterinară Preclinice I/B/17 Asistent
5 Medicină Veterinară Producţii animaliere şi siguranţa alimentelor II/B/12 Asistent 29.01.2018, Ora 8.00, Laborator Inspecţia alimentelor, MV
6 Medicină Veterinară Paraclinici III/B/21 Asistent

29.01.2018, Ora 8.00, Laborator Semiologie MV

7 Medicină Veterinară Preclinici III/B/22 Asistent

29.01.2018, Ora 11.00, Laborator Anatomie patologica, MV

8 Medicină Veterinară Preclinici III/B/26 Asistent

29.01.2018, Ora 12.00, Laborator Microbiologie, MV

9 Medicină Veterinară Clinici IV/B/40 Asistent 29.01.2018, Ora 14.00, Laborator Patologie medicală, MV 
10 Știința și Tehnologia Alimentelor Ingineria produselor alimentare I/B/10 Asistent

29.01.2018, Ora 9.00, Laborator Materii prime vegetale, STA

11 Știința și Tehnologia Alimentelor Ştiinţa Alimentelor II/B/9 Asistent