Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Informaţii utile

 

În atenţia studenţilor doctoranzi!

Orce contract de studii poate fi prelungit prin acordul părţilor doar în perioada de valabilitate a contractului!


Direcţia Generală Relaţii Internaţionale şi Afaceri Europene din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, vă informează că Indian Council for Agricultural Research (ICAR) a anunţat prin intermediul Ambasadei Republicii India la Bucureşti că a fost deschisă perioada de înscriere pentru obţinerea unei burse Netaji Subhas pentru studii complete de doctorat în domeniul agricultură sau domenii conexe, începând cu anul universitar 2017-2018.

Informaţii detaliate privind condiţiile de obţinere a bursei şi facilităţile pe care aceasta le oferă, pot fi accesate pe pagina www.icar.org.in

Sunteţi rugaţi să diseminaţi informaţia în rândul studenţilor din an terminal de masterat, posibil interesaţi de obţinerea bursei pentru studii de doctorat în India.


În atenția doctoranzilor din anul I frecvența redusă,

Cursurile pentru materiile obligatorii se vor ține în perioada 23-27 ianuarie 2017,  zilnic între orele 8-20.
Orarul va fi comunicat la inceperea cursurilor.
 
ORAR FRECVENȚĂ REDUSĂ

Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Biotehnologii

Medicină Veterinară


Cursuri opţionale an I.

Stimati colegi doctoranzi din anul I,
În vederea completării numărului de credite necesare absolvirii anului I de doctorat (30 credite transferabile în cazul domeniilor Agronomie, Horticultură, Zootehnie şi Biotehnologii şi 60 de credite în cazul domeniului Medicină Veterinară) sau pentru obţinerea de credite suplimentare, la latitudinea doctorandului, vă rugăm să consultaţi Web site-ul USAMV: – Programe academice - Doctorat – Informaţii utile – Anul I – Cursuri opţionale an I. 
Pe baza ofertei de cursuri opţionale de la USAMV CN şi UMF CN, universitate cu care avem un acord de colaborare a şcolilor doctorale, pentru completarea activităţilor didactice (credite transferabile) puteţi să vă alegeţi cursuri după cum urmează: 


Director CSUD,
Prof.dr. Doru Pamfil

Contract studii doctorale 
Formular alocare adresa de e-mail
Adeverință doctoranzi pentru autoevaluare