Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Anul IV

Domeniul Medicină Vetrinară

Adresa catre conducatorii de doctorat 
Propunere de comisie pentru Proiect de Cercetare
Cerere pentru sustinere Proiect de Cercetare
Proces verbal de la sustinerea Proiectului de Cercetare
Program de pregatire individuala 
Cerere pentru sustinere examen/raport
Proces verbal de la sustinere Examen/raport

 

Domeniul Agronomie, Horticultură, Zootehnie și Biotehnologii

Adresa catre conducatorii de doctorat 
Cerere pentru sustinere Proiect de Cercetare
Proces verbal de la sustinerea Proiectului de Cercetare
Program de pregatire individuala 
Cerere pentru sustinere examen/raport
Proces verbal de la sustinere Examen/raport

 

Orar doctoranzi înmatriculați cu frecvență redusă

Școala doctorală de Medicină Veterinară

26 - 30 ianuarie 2015, între orele 8-20, în Sala Școlii Doctorale

Școala doctorală de Științe Agricole Inginerști

19 - 23 ianuarie 2015, între orele 8-20, în Amfiteatrul Verde

Cursuri opţionale an I.

Stimati colegi doctoranzi din anul I,
În vederea completării numărului de credite necesare absolvirii anului I de doctorat (30 credite transferabile în cazul domeniilor Agronomie, Horticultură, Zootehnie şi Biotehnologii şi 60 de credite în cazul domeniului Medicină Veterinară) sau pentru obţinerea de credite suplimentare, la latitudinea doctorandului, vă rugăm să consultaţi Web site-ul USAMV: – Programe academice - Doctorat – Informaţii utile – Anul I – Cursuri opţionale an I. 
Pe baza ofertei de cursuri opţionale de la USAMV CN şi UMF CN, universitate cu care avem un acord de colaborare a şcolilor doctorale, pentru completarea activităţilor didactice (credite transferabile) puteţi să vă alegeţi cursuri după cum urmează: 

 

Domeniul Agronomie, Horticultură, Zootehnie și Biotehnologii

Plan de învăţământ
Adresă conducători de doctorat

Domeniul Medicină Veterinară

Plan de învăţământ
Adresă conducători de doctorat

 

Model Plan individual de învăţământ - Domeniul Agromomie, Horticultură, Zootehnie şi Biotehnologii
Model Plan individual de învăţământ - Domeniul Medicină Veterinară