Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Subiecte prelegere publica

Posturi didactice scoase la concurs, perioadă nedeterminată, semestrul II, an unviersitar 2017-2018

 

SUBIECTE PRELEGERE PUBLICA

 

Nr. crt.

Facultate

Departament

Poziţie în Statul de funcții

Funcţie didactică

Discipline din planul de învăţământ

Candidaţi

SUBIECTE

 1. 1.

Agricultură

Științe Tehnice și Științele solului

I/B/1

Profesor

Mașini agricole, Baza energetică pentru agricultură, Utilaje şi sisteme de transport

-

-

 1. 2.

Agricultură

Științe Tehnice și Științele solului

I/B/2

Conferenţiar

Pedologie, pedologie 1, Cartare agrochimică

-

-

 1. 3.

Agricultură

Protecţia mediului şi a plantelor

III/B/1

Profesor

Chimia mediului, Monitorizarea calităţii mediului 1, Monitorizarea calității mediului 2

-

-

 1. 4.

Agricultură

Protecţia mediului şi a plantelor

III/B/2

Profesor

Biochimie, Valorificarea biotehnologică a resurselor forestiere

Dulf Francisc Vasile

Subiecte 

 1. 5.

Agricultură

Protecţia mediului şi a plantelor

III/B/4

Conferenţiar

Entomologie agricolă generală, Entomologie specială, Entomologie 1

Florian Teodora

Subiecte 

 1. 6.

Agricultură

Protecţia mediului şi a plantelor

III/B/5

Conferenţiar

Fitopatologie generală, Fitopatologie specială, Fitopatologie

Florian Vasile Constantin

Subiecte 

 1. 7.

Horticultură

Horticultură şi Peisagistică

I/B/2

Conferenţiar

Arboricultură ornamentală 1, Arboricultură ornamentală 2, Arboricultură și arhitectură peisageră 1, Arboricultură și arhitectură peisageră 2, Amenajarea și întreținerea spațiilor verzi 2, Specii lemnoase ornamentale pentru amenajarea spațiilor verzi 1, Tehnici speciale pentru înmulţirea şi formarea materialului săditor dendro-floricol

Zaharia Adrian

Subiecte 

 1. 8.

Horticultură

Silvicultură

II/B/1

Conferenţiar

Biostatistică şi tehnică experimentală, Tehnică experimentală, Principii metodologice ale cercetării ştiinţifice în silvicultură

Sestraş Florina Adriana

 Subiecte

 1. 9.

Horticultură

Silvicultură

II/B/14

Asistent

Educație fizică 1, Educație fizică, Educație fizică 2, Educație fizică 3, Educație fizică 4

Orban Oana Maria

  

 1. 10.

Horticultură

Științe economice

III/B/ 1

Profesor

Metode de cercetare în turism, Managementul proiectelor, Management agricol

Dumitras Diana Elena

Subiecte  

 1. 11.

Horticultură

Științe economice

III/B / 2

Conferenţiar

Sisteme de agricultură, Culturi de câmp, Produse alimentare agricole, Produse alimentare agricole, Plante medicinale și aromatice

-

-

 1. 12.

Horticultură

Științe economice

III/B/15

Asistent

Ghid și orientare, Educație fizică 1, Educație fizică 2, Educație fizică 3, Educație fizică 4, Practică, Practică 1

-

-

 1. 13.

Horticultură

Științe economice

III/B/16

Asistent

Practica 1, Practica 2, Ed.fizică, Educație fizică 1, Ed. fizica 2, Educație fizica 2, Educația fizică

Orban Mihai Claudiu

Subiecte  

 1. 14.

Horticultură

Măsurători terestre și Științe Exacte

IV/B/1

Conferenţiar

Geodezie satelitară, Fotogrammetrie si fotointerpretare 1, Fotogrammetrie şi fotointerpretare 2, Geodezie matematică

Sălăgean Tudor

Subiecte  

 1. 15.

Zootehnie şi Biotehnologii

Științe tehnologice

II/B/1

Conferențiar

Creșterea cabalinelor, Echitație, Producțiile animalelor, Producțiile animalelor 1

-

-

 1. 16.

Medicină Veterinară

Producţii animaliere şi siguranţa alimentelor

II/B/1

Profesor

Bunăstare, etologie şi protecţie animală, Igiena veterinară şi protecţia mediului

-

-

 1. 17.

Medicină Veterinară

Producţii animaliere şi siguranţa alimentelor

II/B/2

Conferenţiar

Creşterea animalelor, Producţii animaliere 2, Patologie animală

-

-

 1. 18.

Medicină Veterinară

Paraclinici

III/B/1

Profesor

Microbiologie 2, Epidemiologie, Microbiologie 1

-

-

 1. 19.

Medicină Veterinară

Paraclinici

III/B/2

Conferenţiar

Anesteziologie și reanimare, Anestesiology and resuscitative therapy, Emergency veterinary medicine, Propaedeutics and surgical techniques 1

Peştean Petru Cosmin

Subiecte 

 1. 20.

Medicină Veterinară

Paraclinici

III/B/3

Conferenţiar

Toxicology 2, Toxicology , Toxicologie 1, Toxicologie 2

Nagy Andras Laszlo

Subiecte  

 1. 21.

Medicină Veterinară

Paraclinici

III/B/4

Conferenţiar

Pathological Anatomy 2, Oncologie veterinară, Veterinary oncology, Citology and hematology, Citopatologie și hematologie, Anatomie patologică 2

Taulescu Marian Aurel

 Subiecte 

 1. 22.

Medicină Veterinară

Clinici

IV/B/1

Profesor

Parasitology and parasitic diseases 1 , Creșterea si patologia noilor animale de companie, Companion animals-Clinics- 1, Parazitologie şi boli parazitare 1, Biologie animală

Mihalca Andrei Daniel

Subiecte  

 1. 23.

Medicină Veterinară

Clinici

IV/B/2

Profesor

Creșterea și patologia animalelor exotice și de vânat , Medicină preventivă, Boli infecțioase (clinica și prelegeri clinice pe specii) 4 , Boli infecțioase (clinica și prelegeri clinice pe specii) 3

-

-

 1. 24.

Medicină Veterinară

Clinici

IV/B/5

Conferenţiar

Internal medicine (clinics and clinical lectures on animal species) 2 , Medicină veterinară de urgență, Emergency veterinary medicine, Cardiologie veterinară

Scurtu Iuliu Călin

 Subiecte 

 1. 25.

Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Ingineria Produselor Alimentare

I/B/1

Profesor

Gastronomie, Procesarea în industria morăritului şi panificaţiei 2, Alimente funcţionale 2, Principii moderne de procesare a produselor alimentare 2, Tehnologia morăritului şi panificaţiei 2

-

-

 1. 26.

Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Ingineria Produselor Alimentare

I/B/2

Profesor

Tehnologii generale ale produselor de origine vegetală 2, Tehnologii generale-Tehnologia malţului şi a berii, Tehnologia vinului, oţetului şi a băuturilor distilate, Tehnologia produselor fermentative 1, Tehnologia produselor fermentative 2

-

-

 1. 27.

Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Ingineria Produselor Alimentare

I/B/3

Conferențiar

Tehnologia laptelui 2, Tehnologia laptelui 1, Tehnologii generale ale produselor de origine animală 1, Ambalaje şi design în industria alimentară

Jimborean Anamaria Mirela

Subiecte 

 1. 28.

Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Știința Alimentului

II/B/1

Conferențiar

Analiza senzorială a produselor alimentare, Prelucrarea statistică a datelor

Stan Laura

Subiecte 

 1. 29.

Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Știința Alimentului

II/B/2

Conferențiar

Coloizi în industria alimentară, Autentificarea produselor agro-alimentare, Techno-managerial principles in the agrifood chain

Leopold Loredana Florina

Subiecte 

 1. 30.

Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Știința Alimentului

II/B/9

Asistent

Ecologie şi protecţia mediului, Tehnologii în obţinerea şi utilizarea aditivilor alimentari 2, Prelucrarea statistică a datelor, Ambalaje şi design în industria alimentară

Biriş-Dorhoi Elena-Suzana