Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Tematica de Concurs 2019

Facultate

Departament

Poziţie în Statul de funcții

Funcţie didactică

Candidaţi

Subiecte pentru sustinerea prelegerii publice

Agricultura

Protecția mediului

III/B/1

Profesor

Odagiu Antonia Cristina Maria

Subiect

Agricultura

Protecția mediului

III/B/3

Conferențiar

Petrescu-Mag Ioan Valentin

Subiect

Horticultură

Horticultură şi Peisagistică

I/B/11

Şef lucrări

Dan Valentin Sebastian

Conceptul de acoperiș înverzit - terminologie, elemente de proiectare și design, elemente componente.

Horticultură

Științe economice

III/B/1

Conferențiar

Chiciudean Gabriela Ofelia

Instrumente de promovare online.

Horticultură  

Științe economice

III/B/3

Conferențiar

Vac Sebastian Călin

Rolul cercetării, dezvoltării și transferului tehnologic.

Zootehnie şi Biotehnologii

Științe tehnologice

II/B/1

Șef de lucrări

Şuteu Mihai

Producția de carne la specia ovină

Medicină Veterinară

Producții animaliere şi siguranța alimentelor

II/B/3

Conferențiar

Tăbăran Alexandra

Subiect

Medicină Veterinară

Științe Clinice şi Paraclinice

III/B/1

Conferențiar

Ober Ciprian Andrei

Anomalii vasculare la câine:persistența ductului arterial și a arcului aortic drept

Medicină Veterinară

Științe Clinice şi Paraclinice

III/B/2

Conferențiar

Tăbăran Alexandru  Flaviu

Subiect