Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Calendarul şi locul de desfăşurare a probelor

Nr. crt. 

Facultate

Departament

Poziţie în Statul de funcții

Funcţie didactică

Calendarul și locul de desfășurare a concursului

1

Facultatea de Agricultură

Științe Tehnice și Știința Solului

poziția I/B/1

Conferențiar

Prelegere publică – prezentarea planului de dezvoltare al carierei, Mechanizare, sala 10, 19.07.2016 - ora 08:00
Susţinere curs -Mechanizare, sala 10, 19.07.2016 - ora 09:00

2

Facultatea de Agricultură

Științe Tehnice și Știința Solului

poziția I/B/2

Conferențiar

Prelegere publică – prezentarea planului de dezvoltare al carierei, Mechanizare, sala 10, 19.07.2016 - ora 11:00
Susţinere curs - Mechanizare, sala 10, 19.07.2016 - ora 12:00

3

Facultatea de Agricultură

Științe Tehnice și Știința Solului

poziția I/B/3

Conferențiar

Prelegere publică – prezentarea planului de dezvoltare al carierei, Mechanizare, sala 10, 19.07.2016 - ora 14:00
Susţinere curs - Mechanizare, sala 10, 19.07.2016 - ora 15:00

4

Facultatea de Agricultură

Cultura plantelor

poziția II/B/1

Conferențiar

Prelegere publică – prezentarea planului de dezvoltare al carierei, Lab Culturi Furaje, 20.07.2016, ora 09:00
Susţinere curs - Lab Culturi Furaje, 20.07.2016, ora 10:00

5

Facultatea de Agricultură

Protecția mediului și a plantelor

poziția III/B/1

Profesor

Prelegere publică – prezentarea planului de dezvoltare al carierei, Laborator fitopatologie, 18.07.2016, ora 12:00
Susţinere curs - Laborator fitopatologie, 18.07.2016, ora 13:00

6

Facultatea de Agricultură

Protecția mediului și a plantelor

poziția III/B/2

Profesor

Prelegere publică – prezentarea planului de dezvoltare al carierei, Laborator fitopatologie, 18.07.2016, ora 09:00
Susţinere curs - Laborator fitopatologie, 18.07.2016, ora 10:00

7

Facultatea de Horticultură

Horticultură și Peisagistică

poziția I/B/2

Conferențiar

Prelegere publică – prezentarea planului de dezvoltare al carierei, Sala H39, Cladirea Horticultură, 19.07.2016, ora 09:00
Susţinere curs - Sala H39, Cladirea Horticultură, 19.07.2016, ora 10:00

8

Facultatea de Horticultură

Silvicultură

poziția II/B/1

Profesor

Prelegere publică – prezentarea planului de dezvoltare al carierei, Laborator de limbi străine, 18.07.2016, ora 09:00
Susţinere curs - Laborator de limbi străine, 18.07.2016, ora 10:00

9

Facultatea de Horticultură

Silvicultură

poziția II/B/2

Conferențiar

Prelegere publică – prezentarea planului de dezvoltare al carierei, Laborator de limbi străine, 18.07.2016, ora 12:00
Susţinere curs - Laborator de limbi străine, 18.07.2016, ora 13:00

10

Facultatea de Horticultură

Mădurător terestre și Cadastru

poziția IV/B/1

Profesor

Prelegere publică - prezentarea planului de dezvoltare al carierei, Laborator de Informatica (in spatele Aulei) 18.07.2016 - ora 10:00
Susţinere curs - Laborator de Informatica (in spatele Aulei) 18.07.2016 - ora 11:00

11

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

Științe fundamentale - Biotehnologii

poziția I/B/1

Profesor

Prelegere publică – prezentarea planului de dezvoltare al carierei, Laborator ameliorare, 19.07.2016 - ora 09:00
Susţinere curs - Laborator ameliorare 19.07.2016 - ora 10:00

12

Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii

Științe fundamentale - Biotehnologii

poziția I/B/2

Profesor

Prelegere publică – prezentarea planului de dezvoltare al carierei, Laborator ameliorare, 19.07.2016 - ora 11:00
Susţinere curs - Laborator ameliorare 19.07.2016 - ora 12:00

13

Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii

Științe Fundamentale - Biotehnologii

poziția I/B/3

Conferențiar

Prelegere publică – prezentarea planului de dezvoltare al carierei, Sala Consiliu FMV, 19.07.2016 - ora 12:00
Susţinere curs - Sala Consiliu FMV, 19.07.2016 - ora 13:00

14

Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii

Științe Tehnologice - Zootehnie

poziția II/B/1

Profesor

Prelegere publică – prezentarea planului de dezvoltare al carierei, Laborator Cultura Pajisti, 20.07.2016 - ora 11:00
Susţinere curs -Laborator Cultura Pajisti, 20.07.2016 - ora 12:00

15

Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii

Științe Tehnologice - Zootehnie

poziția II/B/2

Profesor

Prelegere publică – prezentarea planului de dezvoltare al carierei, Laborator ovine/suine, 18.07.2016 - ora 08:00
Susţinere curs - Laborator ovine/suine, 18.07.2016 - ora 09:00

16

Facultatea de Medicină Veterinară

Preclinice

poziția I/B/1

Conferențiar

Prelegere publică – prezentarea planului de dezvoltare al carierei, Afiteatrul Albastru  FMV, 18.07.2016 - ora 12:00
Susţinere curs - Afiteatrul Albastru  FMV, 18.07.2016 - ora 13:00

17

Facultatea de Medicină Veterinară

Preclinice

poziția I/B/2

Conferențiar

Prelegere publică – prezentarea planului de dezvoltare al carierei, Afiteatrul Albastru  FMV, 18.07.2016 - ora 14:00
Susţinere curs - Afiteatrul Albastru  FMV, 18.07.2016 - ora 15:00

18

Facultatea de Medicină Veterinară

Producții Animaliere și Siguranța Alimentelor

poziția II/B/1

Profesor

Prelegere publică – prezentarea planului de dezvoltare al carierei, Laborator lucrări practice S.P.  – 121 (Pavilion VI), 18.07.2016 - ora 10:00
Susţinere curs - Laborator lucrări practice S.P.  – 121 (Pavilion VI), 18.07.2016 - ora 11:00

19

Facultatea de Medicină Veterinară

Producții Animaliere și Siguranța Alimentelor

poziția II/B/2

Profesor

Prelegere publică – prezentarea planului de dezvoltare al carierei, Laborator lucrări practice S.P.  – 121 (Pavilion VI), 18.07.2016 - ora 08:00
Susţinere curs - Laborator lucrări practice S.P.  – 121 (Pavilion VI), 18.07.2016 - ora 09:00

20

Facultatea de Medicină Veterinară

Paraclinici

poziția III/B/1

Profesor

21

Facultatea de Medicină Veterinară

Paraclinici

poziția III/B/2

Profesor

Prelegere publică – prezentarea planului de dezvoltare al carierei, Sala Consiliu FMV, 19.07.2016 - ora 10:00
Susţinere curs - Sala Consiliu FMV, 19.07.2016 - ora 11:00

22

Facultatea de Medicină Veterinară

Paraclinici

poziția III/B/3

Conferențiar

Prelegere publică – prezentarea planului de dezvoltare al carierei, Sala Consiliu FMV, 19.07.2016 - ora 08:00
Susţinere curs - Sala Consiliu FMV, 19.07.2016 - ora 09:00

23

Facultatea de Medicină Veterinară

Clinici

poziția IV/B/1

Conferențiar

Prelegere publică – prezentarea planului de dezvoltare al carierei, Amfiteatrul Albastru  FMV, 19.07.2016 - ora 10:00
Susţinere curs - Amfiteatrul Albastru  FMV, 19.07.2016 - ora 11:00

24

Facultatea de Medicină Veterinară

Clinici

poziția IV/B/2

Conferențiar

Prelegere publică – prezentarea planului de dezvoltare al carierei, Amfiteatrul Albastru  FMV, 19.07.2016 - ora 12:00
Susţinere curs - Amfiteatrul Albastru  FMV, 19.07.2016 - ora 13:00

25

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Ingineria Produselor Alimentare

poziția I/B/1

Conferențiar

Prelegere publică – prezentarea planului de dezvoltare al carierei, Laborator Analiză senzorială – Sala 31 ICAR, 18.07.2016, ora 10:00
Susţinere curs - Laborator Analiză senzorială – Sala 31 ICAR, 18.07.2016, ora 11:00

26

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Ingineria Produselor Alimentare

poziția I/B/2

Conferențiar

Prelegere publică – prezentarea planului de dezvoltare al carierei, Laborator Materii prime vegetale – Sala 18 ICAR, 18.07.2016, ora 12:00
Susţinere curs - Laborator Materii prime vegetale – Sala 18 ICAR, 18.07.2016, ora 13:00

27

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Ingineria Produselor Alimentare

poziția I/B/3

Conferențiar

Prelegere publică – prezentarea planului de dezvoltare al carierei, Sală curs – Cladire  ICAR, 18.07.2016, ora 10:00
Susţinere curs - Sală curs – Cladire  ICAR, 18.07.2016, ora 11:00

28

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor

Știința Alimentelor

poziția II/B/1

Profesor

Prelegere publică – prezentarea planului de dezvoltare al carierei, Laborator chimie – Sala 20 Cladire Aula Mihai Serban, 18.07.2016 - ora 11:00
Susţinere curs - Laborator chimie – Sala 20 Cladire Aula Mihai Serban, 18.07.2016 - ora 12:00

29

 

Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic

poziția I/B/2

Conferențiar

Prelegere publică – prezentarea planului de dezvoltare al carierei, sediul DPPD, 19.07.2016 - ora 10:00
Susţinere curs - sediul DPPD, 19.07.2016 - ora 11:00

30

 

Centrul de cercetare avansată și extensie în apicultură

poziția 1

Cercetător științific II

Prelegere publică – prezentarea planului de dezvoltare al carierei, Laborator Apicultura, 20.07.2016, ora 10:00

31

 

Laboratorul zonal de genotipizare a animalelor (LZGA)

poziția 2

Cercetător științific II

Prelegere publică – prezentarea planului de dezvoltare al carierei, Laborator Apicultura, 19.07.2016, ora 15:00