Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Descrierea şi tematica posturilor scoase la concurs

Nr. crt.

Facultate

Departament

Poziţie în Statul de funcții

Funcţie didactică

Discipline din planul de învăţămînt

Descrierea şi tematica postului 

1

Agricultură

Ştiinţe tehnice şi ştiinţele solului

I/B/8

Şef lucrări

Agrochimie, Agrochimie 1, Agrochimie 2

Descrierea şi tematica postului

2

Agricultură

Protecţia Mediului şi a Plantelor

III/B/6

Şef lucrări

Grafică asistată de calculator ,Evaluarea impactului de mediu Tehnologii pentru protecţia mediului, Management de proiect Practică

Descrierea şi tematica postului

3

Horticultura

Silvicultură

II/B/14

Asistent

Educatie fizică 1, Educație fizică,Educație fizică 2, Educație fizică 3, Educație fizică 4

Descrierea şi tematica postului

4

Horticultura

Măsurători terestre și știinte exacte

IV/B/11

Asistent

Cadastru 1, Cadastru 2 , Cadastru (Proiect), Automatizări, tehnici de măsurare și prelucrare a datelor geospațiale 1, Automatizări, tehnici de măsurare și prelucrare a datelor geospațiale 2, Practică - topografie 1,Practică - topografie II și geodezie,Practică - topografie inginerească și geodezie satelitară

Descrierea şi tematica postului

5

Zootehnie şi Biotehnologii

Ştiinţe fundamentale

I/B/4

Şef lucrări

Biochimie 2, Chimie analitica si analiza instrumentală 1, Chimie analitica si analiza instrumentală 2, Biochimie1, Chimia apei si solului, Enzimologie specială

Descrierea şi tematica postului

6

Zootehnie şi Biotehnologii

Ştiinţe fundamentale

I/B/5

Şef lucrări

Nutriția și alimentația animalelor, Inocuitatea produselor alimentare, Nutriția și alimentația animalelor P

Descrierea şi tematica postului

7

Zootehnie şi Biotehnologii

Ştiinţe tehnologice

II/B/2

Şef lucrări

Cresterea bovinelor 1, Consultanta si proiectare tehnologica, Productiile animalelor, Politici comunitare privind agricultura si zootehnia durabila

Descrierea şi tematica postului

8

Zootehnie şi Biotehnologii

Ştiinţe tehnologice

II/B/3

Şef lucrări

Amenajari si constructii in acvacultura, Constructii Zootehnice, Hidrologia si amenajarea bazinelor hidrografice, Proiectare si constructii biotehnologice

Descrierea şi tematica postului

9

Medicină Veterinară

Preclinici

I/B/3

Şef lucrări

Biologie cellulaire, Cell biology, Biologie celulară, Histologie şi embriologie 1

Descrierea şi tematica postului

10

Medicină Veterinară

Producţii animaliere şi siguranţa alimentelor

II/B/11

Asistent

Genetică, Génétique

Descrierea şi tematica postului

11

Medicină Veterinară

Clinici

IV/B/25

Şef lucrări

Clinical laboratory, Radiology and medical imaging, Internal medicine (clinics and clinical lectures on animal species) 1, Clinică medicală (clinica si prelegeri clinice pe specii) 1, Internal Medicine (clinics and clinical lectures on animal species) 4

Descrierea şi tematica postului

12

Departamentul pentru pregătirea presonalului didactic

Departamentul pentru pregătirea presonalului didactic

I/B/1

Lector

Pedagogie I, DPPD Pedagogie I- Fundamentele pedagogiei-teoria si metodologia curiculum-ului, Pedagogie 2, Pedagogie II- Fundamentele pedagogiei-teoria si metodologia curiculum-ului, DPPD Pedagogie II- Fundamentele pedagogiei-teoria si metodologia curiculum-ului, Pedagogie II , DPPD Pedagogie II-Teoria și metodologia instruirii, DPPD Antreprenoriat

Descrierea şi tematica postului

13

Departamentul pentru pregătirea presonalului didactic

Departamentul pentru pregătirea presonalului didactic

I/B/5

Asistent

Psihologia educatiei , Psihologie educațională.

Descrierea şi tematica postului