Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Orar

SEMESTRUL II

Facultatea de Agricultură 
Facultatea de Horticultură
Facultatea de Zoothenie şi Biotehnologii
Facultatea de Medicină Veterinară
Facultatatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

Master AGRICULTURĂ ORGANICĂ
Master BIOLOGIA AGROECOSISTEMELOR
Master PROTECŢIA PLANTELOR
Master DEZVOLTARE RURALĂ

Master ECONOMIE AGROALIMENTARĂ

Master AGRIBUSINESS
Master PROIECTAREA, AMENAJAREA ŞI ÎNTREŢINEREA SPAŢIILOR VERZI
Master TEHNOLOGIA PRODUCERII ŞI VALORIFICĂRII VINURILOR SPECIALE ŞI A PRODUSELOR DERIVATE
Master ŞTIINŢE HORTICOLE
Master MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI HORTICOLE IN CLIMAT CONTROLAT
Master BIODIVERSITATE ŞI BIOCONSERVARE
Master MANAGEMENTUL ECOSISTEMELOR FORESTIERE
Master BIOTEHNOLOGII APICATE
Master MANAGEMENTUL CREŞTERII ANIMALELOR ŞI ACVACULTURĂ
Master MANAGEMENTUL CALITĂŢII PRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ
Master SIGURANŢA ALIMENTARĂ ŞI PROTECŢIA CONSUMATORULUI 
Master FOOD QUALITY MANAGEMENT 
Master SISTEME DE PROCESARE ŞI CONTROLUL CALITĂŢII PRODUSELOR AGROALIMENTARE
Orar Școala Doctorală

SEMESTRUL I

Facultatea de Agricultură
Facultatatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor
Facultatea de Horticultură
Facultatea de Zoothenie şi Biotehnologii
Facultatea de Medicină Veterinară
Master ECONOMIE AGROALIMENTARĂ
Master AGRIBUSINESS
Master PROIECTAREA, AMENAJAREA ŞI ÎNTREŢINEREA SPAŢIILOR VERZI
Master TEHNOLOGIA PRODUCERII ŞI VALORIFICĂRII VINURILOR SPECIALE ŞI A PRODUSELOR DERIVATE
Master ŞTIINŢE HORTICOLE
Master MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI HORTICOLE IN CLIMAT CONTROLAT
Master BIODIVERSITATE ŞI BIOCONSERVARE
Master MANAGEMENTUL ECOSISTEMELOR FORESTIERE
Master BIOTEHNOLOGII APICATE
Master MANAGEMENTUL CREŞTERII ANIMALELOR ŞI ACVACULTURĂ
Master MANAGEMENTUL CALITĂŢII PRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ
Master AGRICULTURĂ ORGANICĂ
Master BIOLOGIA AGROECOSISTEMELOR
Master PROTECŢIA PLANTELOR
Master SIGURANŢA ALIMENTARĂ ŞI PROTECŢIA CONSUMATORULUI
Master FOOD QUALITY MANAGEMENT
Master SISTEME DE PROCESARE ŞI CONTROLUL CALITĂŢII PRODUSELOR AGROALIMENTARE
Master DEZVOLTARE RURALĂ
Orar Școala Doctorală