Tematica licenţa

Facultatea de Agricultură

Agricultură
Montanologie
Biologie
IPM

Facultatea de Ştiinţa şi Tehnologia Alimentelor

CEPA
TPPA

Facultatea de Horticultură

Horticultură
Peisagistică
Silvicultură
IEA
IMAPA
MTC

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

Zootehnie
Piscicultură
Biotehnologii Agricole
Biotehnologii pentru Industria Alimentară

Facultatea de Medicină Veterinară

Medicină Veterinară