Programe academice licență ID

Facultatea de Agricultură

Durata studiilor: 4 ani
Diplomă de inginer
Titlul: Inginer

Specializări:

Facultatea de Horticultură

Durata studiilor: 4 ani
Diploma de inginer
Titlul: Inginer

Specializări:

Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii

Durata studiilor: 4 ani
Diploma de inginer
Titlul: Inginer

Specializări:

Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor 

Durata studiilor: 4 ani
Diplomă de inginer
Titlul: Inginer

Specializări: