Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Mesajul Preşedintelui

Stimaţi colegi,

Dragi studenţi,

Prof 5

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, de-a lungul timpului, s-a impus ca un reper între universităţile de profil, continuând tradiţia învăţământului superior agronomic clujean şi menţinând standardele de calitate. Totodată USAMV a evoluat ca universitate modernă, ce îmbină activitatea didactică cu cea de cercetare şi inovare, încurajează performanţele şi îşi orientează strategia şi obiectivele pentru satisfacerea necesităţilor şi intereselor prezente ale societăţii.

Universitatea noastră, conştientă de rolul său de formator al competențelor profesionale de elită, a fost perpetuu preocupată de dezvoltarea componenţei şi specializărilor facultăţilor şi departamentelor, oferind programe didactice noi, adaptate cerinţelor actuale ale pieții muncii și dezvoltării societății antreprenoriale și având drept constantă modernitatea abordării procesului de învăţare şi cercetare, menit să asigure competenţele şi standardele de performanţă ale specialiştilor agronomi la toate nivelurile de pregătire, licenţă, master, doctorat şi post-doctorat. Alături de activităţile proprii formării, dezvoltării, exprimării și promovării erudiției profesionale, universitatea încurajează şi sprijină, prin logistică, activităţile extracuriculare, fie că este vorba despre cele sportive şi recreaţionale, fie că este vorba de voluntariat, sau de implicare socială prin diverse programe derulate în cadrul asociaţiilor studenţeşti.

Exponentă a timpului prezent, universitatea noastră este antrenată în alinierea procesului de învățământ la tendințele internaționale, fapt posibil prin dezvoltarea a numeroase parteneriate cu universităţi similare din Europa și adaptarea curriculei şi domeniilor de cercetare celor din spaţiul european. Implementarea acestei opțiuni strategice, oferă plus-valoare programelor universitare, ce contribuie la sporirea șanselor de integrare a absolvenţilor ca membri comunitari competenţi şi capabili. Relaţiile internaţionale s-au dezvoltat permanent şi reprezintă o componentă esenţială a managementului universității, prin care se asigură schimbul de informaţie la nivelul corpului profesoral şi al studenţilor, atât pe componenta didactică cât şi cea de cercetare/inovare.

Prin strategia adoptată, reflecție a obiectivelor sale instituţionale, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca rămâne deschisă noilor provocări şi orientată spre viitor, dorind să continue să îşi asume în timp un rol important în dezvoltarea agriculturii şi spaţiului rural românesc.

 

 

Prof.dr. Ioan Gh. OROIAN

Preşedinte al Senatului USAMV