Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Fondată în 1869

flag ro | flag en

Direcţia Financiar Contabilă

Direcţia Financiar - Contabilă are în compunere două servicii:

Serviciul Contabilitate:

  • efectuează operaţiunile de evidenţă contabilă ale universităţii;
  • conduce evidenţele analitice şi sintetice ale mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, materialelor pe surse de finanţare.

Serviciul Financiar:

asigură efectuarea operaţiunilor financiare din toate sursele de finanţare prevăzute în bugetele anuale:

  • finanţare de bază, complementară, contracte de cercetare ştiinţifică, din venituri proprii (venituri extrabugetare din taxe şi alte venituri prestate, veniturile activităţilor autofinanţate, sponsorizări);
  • asigură încasările şi eliberarea de fonduri băneşti prin casieria centrală, Trezorerie şi bănci comerciale, din toate sursele de finanţare, pe baza documentelor justificative aprobate de ordonatorul de credite;
  • întocmeşte şi depune trimestrial bilanţuri contabile.

 marian

 

ec. Aurelia MARIAN  
Director financiar - contabil

tel: 0264-596384  int.238
e-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Program de audienţe: 11,00 - 14,00

 

 

Şef serviciu financiar - contabil

 

 

ec. Adriana RUSU
tel:264-596384  int. 139
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Program de audienţe: 11,00 - 14,00

 

Serviciul financiar - contabil

Adresa

 

Cluj-Napoca, Str. C. Mănăştur, nr.3-5

Tel

 

0264 - 596384, int. 139

e-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pers. Contact

 

şef serviciu: Adriana RUSU
tel.: 0264-596384,  int 139

Program public

 

07,30 - 15,30

Casierie

Adresa

 

Cluj-Napoca, Str. C. Mănăştur, nr.3-5

Tel.

 

0264 - 596384, int. 156

Pers. Contact

 

Emilia Chiş

Program public

 

08,00 - 09,30
12,30 - 14,30