Anunțuri angajări posturi nedidactice

 

19.05.2023

ANUNT  EXAMEN INTERN DE PROMOVARE  GRAD/ TREAPTA  SUPERIOARA DE SALARIZARE
-FISA POSTULUI
-BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA

28.04.2023

ADMINISTRATOR FINANCIAR GR. III (S),  perioadă nedeterminată, 8 ore/zi  la DIRECTIA RESURSE UMANE
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
-Rezultate Proba Scrisa

Muncitor calificat II (M)  instructor auto  Dep I  Agricultura
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
-Rezultate Proba Scrisa
-Rezultate Interviu

5 posturi portar la Camin VIII Directia Sociala
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
-Rezultate Proba Scrisa
-Rezultate Interviu

2 posturi ingrijitori animale, in turte,  la Spitalul F.M.V.  USAMV CN
-Fisa Postului

Inginer debutant(S) la Dep II   Disciplina Entomologie Facultatea  de Agricultura
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
-Rezultate Proba Scrisa 
-Rezultate Interviu

2 posturi ingrijitori spatii verzi Birou Intretinere Cladiri si Spatii Verzi
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
-Rezultate Proba Scrisa
-Rezultate Proba Practica

Laborant   debutant(S) la Dep III   Disciplina Microbiologie Facultatea  de Medicina Veterinara
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
-Rezultate Proba Scrisa
-Rezultate Contestatie
-Rezultate Interviu

Post  magaziner la D.P.P.V.A.   Ferma Cojocna  USAMV  CN
-Fisa Postului

Muncitor calificat III conducator auto la Comp. Garaj Auto USAMV CN
-Fisa Postului

Administrator patrimoniu gr. I Birou Achizitii si Licitatii Publice D.A.P.A.D. USAMV CN
-Fisa Postului

SECRETAR DEBUTANT (S), DIRECTIA SECRETARIATE, SECRETARIAT FMV
-Fisa Postului

DIRECTOR DE SPITAL, FMV
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
-Rezultate Proba Scrisa
-Rezultate Interviu

SECRETAR DEBUTANT (S), DIRECTIA SECRETARIATE, SECRETARIAT DEPARTAMENTUL ID-FR
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
-Rezultate Proba Scrisa
-Rezultate Interviu

SECRETAR DEBUTANT (S), DIRECTIA SECRETARIATE, SECRETAR RECTORAT, BIROU SECRETAR SEF
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
-Rezultate Proba Scrisa
-Rezultate Interviu

INGRIJITOR CLADIRI SCHIMBUL 2 (14-22)
-Fisa Postului

ASISTENT/TEHNICIAN RADIOLOG GR. II (S), PERIOADA DETERMINATA, DISCIPLINA DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare

TEHNICIAN III (M), DEP. I IPA STATIILE PILOT, FSTA
-Fisa Postului

ADMINISTRATOR FINANCIAR, DIRECTIA ECONOMICĂ
-Fisa Postului

 DIRECTOR DE IN VESTITII IN INFRASTRUCTURA
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
-Rezultate Proba Scrisa
-Rezultate Interviu

SEF BIROU AUDIT
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare

SECRETAR I (S), SERVICIUL TRIAJ URGENTE
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare

 

03.04.2023

 
Tehnician veterinar  pe perioada determinata la Chirurgie și ATI Dep. III   FMV
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
-Rezultate Contestatie
 
 
Administrator patrimoniu debutant (M) Serv Marketing
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
-Rezultate Proba Scrisa
-Rezultate Interviu
-Rezultate Finale
 
Magaziner   pe perioada nedeterminata la D.P.P.V.A. 
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
 
Muncitor calificat III electrician  pe perioada nedeterminata la  la Serv  Tehnic
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
-Rezultate Proba Scrisa
-Rezultate Interviu
-Rezultate Finale
 
Medic veterinar gr. I  pe perioada nedeterminata la Dermatologie Dep. IV FMV
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
-Rezultate Proba Scrisa
-Rezultate Finale
-Rezultate Interviu
 
Muncitor calif IV  lucrator gestionar  la   Serv Marketing
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
-Rezultate Proba Scrisa
-Rezultate Proba Practica
-Rezultate Interviu
-Rezultate Finale
 
 
 
MUNCITOR NECALIFICAT  AJUTOR BUCATAR pe perioada nedeterminata la SERV RESTAURANT STUDENȚESC 
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
-Rezultate Proba Scrisa
-Rezultate Interviu
-Rezultate Finale
 
 
 
ADMINISTRATOR PATRIMONIU GR. II pe perioada nedeterminata, 8 ore/zi  la BIROU SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
-Rezultate Proba Scrisa
-Rezultate Interviu
-Rezultate Finale
 
TEHNICIAN III (M) pe perioada nedeterminata, 8 ore/zi  la DEPARTAMENTUL I IPA PENTRU STATIILE PILOT DE FERMENTATIVE, PANIFICATIE SI GASTRONOMIE ALE FSTA
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
-Rezultate Proba Scrisa
-Rezultate Interviu
-Rezultate Finale
 
SECRETAR II (S) pe perioada nedeterminata, 8 ore/zi la DIRECTIA SECRETARIATE, SECRETAR RECTORAT
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
-Rezultate Proba Scrisa
-Rezultate Interviu
-Rezultate Finale
 
SEF BIROU AUDIT  (S) pe perioada nedeterminata, 8 ore/zi la AUDIT INTERN
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
 
 
SEF BIROU EVALUARE FINANCIARA A CENTRELOR DE COST  pe perioada nedeterminata, 8 ore/zi  la D.P.P.V.A
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
-Rezultate Proba Scrisa
 
INGRIJITOR CLADIRI schimb 2,   pe perioada nedeterminata, 8 ore/zi  la Birou Intre Cladiri si Spatii verzi
-Fisa Postului
 
MAGAZINER 4 ORE/ZI    pe perioada nedeterminata, DIRECTIA SOCIALA
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
-Rezultate Proba Scrisa
-Rezultate Interviu
-Rezultate Finale
 
MUNCITOR NECALIFICAT IV PREPARATOR PRODUSE LACTATE,   pe perioada nedeterminata, 8 ore/zi  la DPPVA
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
-Rezultate Proba Scrisa
-Rezultate Interviu
-Rezultate Finale
 
INGRIJITORI  CLADIRI    ÎN 2 SCHIMBURI
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
-Rezultate Proba Scrisa
-Rezultate Proba Practica
-Rezultate Interviu
-Rezultate Finale
 
DIRECTOR   INVESTITII IN INFRASTRUCTURĂ    pe perioada nedeterminata, 8 ore/zi  la DIRECTIA INVESTITII IN INFRASTRUCTURA
-Fisa Postului
 
CONSILIER JURIDIC GR. I pe perioada nedeterminata, 8 ore/zi  la DIRECTIA JURIDICA
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
-Rezultate Proba Scrisa
-Rezultate Interviu
-Rezultate Finale
 
ADMINISTRATOR FINANCIAR GR. III LA DKIRECTIA ECONOMICA
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
 
INGRIJITOR CLADIRI  pe perioada nedeterminata, 8 ore/zi  la  SERV SOCIAL  – CAMINE  – DIRECTIA SOCIALA 
-Fisa Postului

29.03.2023

Model cerere inscriere concurs

Cercetator in biotehnologii pentru agricultrura, perioada determinata, 12 luni, 4 ore/zi
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
-Rezultate Proba Scrisa
-Rezultate Interviu
-Rezultate Finale

Muncitor calificat IV mecanic masini agricole, perioada nedeterminata,8 ore/zila Statiunea Apoldia Maior USAMV  Cluj Napoca
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
-Rezultate Proba Scrisa
-Rezultate Interviu
-Rezultate Finale

Portar, perioada nedeterminata,8 ore/zil  a Statiunea de cercetari Horticole  USAMV  Cluj Napoca
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
-Rezultate Proba Scrisa
-Rezultate Interviu
-Rezultate Finale

22.02.2023

Anuntu pentru examenul intern de promovare debutanti
-Rezultate Examen

27.01.2023

Anunt medic vet dermatologie 4
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare

Anunt muncit calif cond auto
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare

Anunt admin patrim aprovizionare
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
-Rezultate Proba Scrisa
-Rezultate Interviu
-Rezultate Finale

Anunt muncit calif cantina bucatar
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
-Rezultate Proba Scrisa
-Rezultate Finale

Anunt muncit marketing gestionar
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
-Rezultate Proba Scrisa

Anunt tehn vet nedet infectioase
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
-Rezultate Proba Scrisa
-Rezultate Proba Practica
-Rezultate Interviu
-Rezultat Final

Anunt tehnic vet determ chirurgie ati
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare

Laborant cu studii superioare (s) debutant, perioada nedeterminata, 8 ore/zi, la dep I FSTA
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
-Rezultate Contestatie
-Rezultate Proba Scrisa

Ingrijitoare cladiri la serviciul social camine
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
-Rezultate Proba Scrisa

Director de investitii in infrastructura, perioada nedeterminata, 8h/zi, la directia investitii
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare

Ingrijitoare cladiri la serviciul social camine (b)
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
-Rezultate Proba Scrisa
-Rezultate Interviu
-Rezultate Finale

Referent de specialitate gr. Iii (s), perioada nedeterminata, 4 ore/zi, la serviciul imagine si relatii publice
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
-Rezultate Proba Scrisa
-Rezultate Proba Interviu.
-Rezultate Finale

Ingrijitoare cladiri, perioada nedeterminata, 8 ore/zi, in doua schimburi ( 6-14 si de la 14-22), la birou intretinere cladiri si spatii verzi
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare

Sef birou evaluare financiara a centrelor de cost (s),perioada nedeterminata, 8 ore/zi,la dppva
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
-Rezultate Proba Scrisa

Ingrijitoare cladiri, perioada nedeterminata, 8 ore/zi, schimbul 2 (orar 14-22), la birou intretinere cladiri si spatii verzi
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare

Muncitor calificat (m) preparator produse lactate, perioada nedeterminata 8 ore/zi, la dppva ferma cojocna
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare

Administrator financiar gr. Iii (s),perioada nedeterminata, 8 ore la zi, la directia economica
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
-Rezultate Proba Scrisa


MODEL DE CERERE DE INSCRIERE LA CONCURS VALABIL DE LA 1 IANUARIE 2023 


06.01.2023

DIRECTOR STATIE  VINIFICATIE LA  STATIUNEA  APOLDIA  MAIOR
-Fisa Postului
-Rezultate Selectie Dosare
-Rezultate Proba Scrisa
-Rezultat Interviu 
-Rezultat Final

 

 

 

Arhiva