Anunţuri pentru studenți


Plata on-line a taxei de școlarizare

 Cazări

Contract  închiriere camere cămin aprilie 2021 
Contractul se va lista în dublu exemplar, se va completa cu datele personale, se va semna și se va preda administratorului la cazare

Alte informații despre cazare.

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________