Birou francofonie

Misiune și obiective

Creat în anul 2016, Biroul Francofoniei are drept misiune asigurarea unui management performant al activităților de cooperare cu instituțiile partenere francofone, precum și revigorarea spiritului științific și educativ francofon din cadrul universității.

Biroul funcționează în strânsă cooperare cu Agenția Universitară a Francofoniei în Europa Centrală și Orientală (AUF ECO), USAMVCN fiind un membru activ al acestei prestigioase asociații internaționale, precum și cu Institutul Francez din Cluj Napoca, Ambasada Franței în România și Clubul Francofon de Afaceri Cluj.

De la crearea sa, USAMVCN a participat la numeroase competiții internaționale, obținând finanțare pentru proiecte din domenii diverse: de la cele care sprijină dezvoltarea unor linii de studiu în limba franceză, la proiecte de cercetare și de dezvoltare instituțională.

Proiecte și parteneriate

Proiecte finanțate de AUF ECO

1. Centrul de Reușită Universitară (CRU)

 • În anul 2012, AUF ECO a sprijinit deschiderea Centrului de Reușită Universitară (CRU) al USAMVCN, având drept obiectiv creșterea interesului pentru activitățile francofone ale universității, ameliorarea competențelor de comunicare în limba franceză ale studenților și cadrelor didactice prin formări interactive, precum și promovarea unor metode moderne de învățare. Această structură funcționează în strânsă legătură cu celelalte CRU-uri din Europa Centrală și Orientală.

2. Proiecte educaționale

 • „Master en agriculture, changements climatiques et sécurité alimentaire”, 2014-2016;
 • „Licence en médecine vétérinaire”, 2016-2018.

3. Proiecte de dezvoltare instituțională

 • „Formation professionnelle en gastronomie française des futurs cadres du secteur de la restauration en Roumanie”, 2016-2017;
 • „Développement du métier de maréchalerie en Roumanie”, 2017-2019;
 • „Renforcement des compétences professionnelles et de l’insertion professionnelle des étudiants de l’USAMV Cluj-Napoca”, 2018-2019;
 • „Renforcement des capacités des CRUs clujois pour intensifier le dialogue entre le milieu universitaire et le monde socioéconomique de la Transylvanie en vue d’une meilleure insertion professionnelle”, 2018-2020;
 • “Soutien au dispositif d’enseignement du français à visée professionnelle”, 2018-2020.

4. Proiecte de cercetare-inovare

 • „Réseau régional francophone sur la sante, la nutrition et la sécurité alimentaire (sain)”, 2017-2019;
 • „Développement durable de l’apiculture: enjeux économiques, écologiques, de développement rural et de santé publique”, 2019-2021;
 • „Développement des actions RSE pour une société meilleure : Expertise multi pays”, 2019-2021;
 • „Zéro Gaspillage – pour une production et une consommation responsables en ECO”, 2019-2021.

5. Proiecte de mobilități

 • „Bourses de recherche doctorale et postdoctorale Eugen Ionescu”.

Cooperarea cu mediul socio-economic

„Parteneriat cu Asociația Clubul Francofon de Afaceri Cluj și Agenția Consulară a Republicii Franceze la Cluj Napoca, 2019-2023″.

Coordonator birou

Prof. Dr. Cristina Bianca Pocol

E-mail: cristina.pocol@usamvcluj.ro

Skip to content